Přidat památku

Stabilní katastr

Stabilní katastr vznikal na podrobném měřítku 1:2 880 (centra měst také 1:1 440 a 1:720) v letech 1826 až 1843. Velmi přesné mapy, stále upravované do podoby Pozemkového katastru, se v části území České republiky používají dodnes (rok 2014). Nejkvalitnější barevnou verzí map Stabilního katastru jsou Povinné císařské otisky. Mapy stabilního katastru, na rozdíl od I., II. a III. vojenského mapování, nebyly vytvářeny pomocí rozdělení území do pravidelných obdélníků, ale vytvářely se zvlášť pro každé katastrální území.

Ukázka mapy Stabilního katastru - Lipnice u Spáleného Poříčí

Katastrální území, které se nevešlo na jeden list, bylo rozděleno na několik listů. Klad listů je u každého katastrálního území zvýrazněn na jednom listu. Mapy Stabilního katastru jsou barevné. Řada místních názvů není poněmčena a je česky, část v pravopisu před skladnou reformou. Stabilní katastr prošel vývojem (Reambulace Stabilního katastru v letech 1869 - 1882, přechod na metrický systém), původní nejstarší mapy jsou však nejkvalitnější. 

Legenda Stabilního katastru

Kde najít mapy Stabilního katastru

Geoprohlížeč ČÚZK

Geoprohlížeč ČÚZK umožní zobrazit mapy Třetího vojenského mapováníSpeciální mapy, mapy Stabilního katastru a Topografické mapy S-1952.

Ovládání aplikace: 

 1. Na stránce http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ klepněte na tlačítko Změnit mapu, pomocí posuvníku otevřené nabídky najděte položku "Archivní mapy" a klepněte na ni. Na první pohled se mapa nezmění, pouze se v pravém dolním rohu objeví nápis Archivní mapy. 
 2. Přibližte se na oblast, ze které chcete vidět archivní mapu. 
 3. V horním menu klepněte na tlačítko "Aktivní vrstva" (šesté zleva).
 4. Klepněte do mapy, na místo, jehož archivní mapu chcete vidět. Aplikace pracuje velmi přesně se souřadnicemi. 
 5. Zobrazí se okno "Archiválie ÚAZK", ve kterém si můžete vybírat ze zmíněných map.
 6. Okno Archiválie ÚAZK má pro vybrané místo v URL souřadnici ve formátu Křovák JTSK pro GIS, je tedy možné na takové okno udělat odkaz
 7. Po klepnutí na mapový list se zobrazí okno s mapou ze serveru Archivní mapy (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru). Stejného výsledku dosáhnete i pomocí návodu níže přes aplikaci Archivních map.
 
Geoprohlížeč - výběr "Archivních map" Geoprohlížeč - výběr nástroje "Aktivní vrstva" a následné klepnutí do mapy
   
Geoprohlížeč - seznam archivních vrstev na daném místě Okno s listem Stabilního katastru
 

Archivní mapy (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru)

Patrně jediný web, na kterém lze najít mapy Stabilního katastru. Ovládání není příliš intuitivní, proto je zde popsané, níže postup v obrázcích: 

 1. Na stránce http://archivnimapy.cuzk.cz/ klikněte na odkaz "Stabilní katastr". 
 2. Otevře se mapa České republiky, přibližte se na požadovanou oblast, tak aby byly vidět jednotlivá katastrální území.
 3. Vyberte ze svislého menu vpravo nástroj "Vybrat území obdélníkem". 
 4. Klepněte na požadované katastrální území, otevře se malé okénko, v něm klikněte na odkaz "mapa". 
 5. Otevře se nové okno, v něm seznam listů, na které je katastrální území rozděleno. Klikem na list se tento otevře v novém okně, kde už se dá přibližovat a posouvat. Mapy zde nejsou georeferencializovány.
 6. Každé okno s mapou (listem) má URL a dá se na něj odkázat
Archivní mapy - úvodní stránka s výběrem mapového podkladu Archivní mapy - přiblížená katastrální území a nástroj "Vybrat území obdélníkem"
   
Vybrané katastrální území, pokud je velké, tak je rozřezáno na několik listů Okno s listem Stabilního katastru z katastrálního území Plzeň

Drobné památky na mapách Stabilního katastru

Na mapách Stabilního katastru jsou drobné památky značené několika symboly. Svůj symbol mají boží muka, dřevěné kaple, kamenné kaple, kamenné kříže, dřevěné kříže, své symboly mají i milníky a ukazatele. Sochy jsou značené symbolem kříže.

Označené drobné památky u Strážiště (u Mladotic)

 

Drobné památky v legendě Stabilního katastru

Využití při hledání drobných památek

V některých katastrálních územích je zakreslena řada drobných památek, v jiných zcela chybí. Pokud jsou památky zakreslené, tak přesně. Při porovnání tehdejších a dnešních katastrálních parcel lze odvodit polohu památky na několik metrů a Stabilní katastr je tak dobrým zdrojem informací.

Jak zjistit polohu konkrétní památky

Mapy Stabilního katastru nebyly georeferencializovány (listy nebyly digitálně spojeny a umístěny na souřadnice). Není možné zjistit přesné souřadnice. Zakreslené památky je třeba porovnat s novější georeferencializovanou mapou, například s mapou Pozemkového katastru. 

Poznámky

Část Stabilního katastru na území města Plzně byla georeferencializována a spojena v souvislou vrstvu, dostupné na Mapovém portálu města Plzně

Už nikdy v historii nevznikly pro území České republiky tak přesné a barevné mapy. Teoreticky by se podobného výsledku dalo dosáhnout po ukončení digitalizace katastrálních map (rok 2018?) a obarvení parcel dle druhu a využití. Něco takového zvládl Plzeňský kraj v Katastrální mapě Plzeňského kraje (přepnout vpravo nahoře na "Mapa využití parcel" a přiblížit). Prokreslenost jevů však chybí. 

Katastrální mapa Plzeňského kraje s barevným rozlišením dle využití parcel

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><h2><h3><p><b><hr><img>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

 

CAPTCHA
Před odesláním komentáře prosím vyplňte následující pole.