Třetí vojenské mapování

Třetí vojenské mapování proběhlo v letech 1876 až 1880, po porážce v Prusko-rakouské válce, která ukázala zastaralost II. vojenského mapování. Podle tehdejšího císaře se III. vojenské mapování nazývá Františko-josefské. Použité měřítko je 1: 25 000 (metrický systém přijat roku 1876). Mapování již obsahuje vrstevnice, sklony jsou však stále řešeny tmavším šrafováním. Jsou dobře rozlišeny spalné a nespalné objekty. Toto mapování se v upravené podobě (Speciální mapy) používalo na území České republiky až do 50. let 20. století. 

Tábor na Třetím vojenském mapování

Kde najít mapy III. vojenského mapování

Mapy III. vojenského mapování nebyly georeferencializovány (listy nebyly digitálně spojeny a umístěny na souřadnice), na některých webech jsou Speciální mapy (odvozené z III. vojenského mapování, měřítko 1: 75 000), uváděné jako III. vojenské mapování, pojmy tak splývají. Velká část listů České republiky, především pohraničí, je ztracena, někdy jsou, místo ztracených barevných originálů, černobílé kopie. 

Oldmaps.geolab.cz 

Patrně nejkvalitnější mapy III. vojenského mapování dostupné online. Odkaz obsahuje parametry 1500px x 1500px, které nastavují rozměr pro zobrazovanou mapu. Ovládací prvky mapy jsou v dolní části stránky. Jedná se o ty s měřítkem 1: 25 000.

Třetí vojenské mapování na Oldmaps Třetí vojenské mapování na Oldmaps, mapa Čech s výběrem mapových listů Třetí vojenské mapování na Oldmaps, zobrazení mapového listu a ovládací prvky

Geoprohlížeč ČÚZK

Geoprohlížeč ČÚZK umožní zobrazit mapy Třetího vojenského mapování, Speciální mapy, mapy Stabilního katastru a Topografické mapy S-1952.

Postup: 

 1. Na stránce http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ klepněte na tlačítko Změnit mapu, pomocí posuvníku otevřené nabídky najděte položku Archivní mapy a klepněte na ni. Na první pohled se mapa nezmění, pouze se v pravém dolním rohu objeví nápis Archivní mapy. 
 2. Přibližte se na oblast, ze které chcete vidět archivní mapu. 
 3. V horním menu klepněte na tlačítko Aktivní vrstva (šesté zleva).
 4. Klepněte do mapy, na místo, jehož archivní mapu chcete vidět. Aplikace pracuje velmi přesně se souřadnicemi. 
 5. Zobrazí se okno Archiválie ÚAZK, ve kterém si můžete vybírat ze zmíněných map.
 6. Okno Archiválie ÚAZK má pro vybrané místo v URL souřadnici ve formátu Křovák JTSK pro GIS, je tedy možné na takové okno udělat odkaz
 7. Po klepnutí na mapový list se zobrazí okno s mapou ze serveru Archivní mapy (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru). Stejného výsledku dosáhnete i pomocí návodu níže přes aplikaci Archivních map.
Geoprohlížeč - výběr Archivních map Geoprohlížeč - výběr nástroje Aktivní vrstva a následné klepnutí do mapy
   
Geoprohlížeč - seznam archivních vrstev na daném místě Okno s mapou Třetího vojenského mapování

Archivní mapy (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru)

Ovládání aplikace není příliš intuitivní, proto je zde popsané, níže postup v obrázcích: 

 1. Na stránce http://archivnimapy.cuzk.cz/ klikněte na odkaz "3. vojenské mapování". 
 2. Otevře se mapa České republiky (Rakouské monarchie), přibližte se na požadovanou oblast.
 3. Po přiblížení na oblast bude možné v pravém panelu zaškrtnout volbu "1:25 000 výběr listů".
 4. Následně vyberte ze svislého menu vpravo nástroj "Vybrat území obdélníkem". 
 5. Klepněte na požadovaný list, otevře se malé okénko, v něm klikněte na odkaz "mapa". 
 6. Otevře se nové okno, v něm seznam dostupných listů. Nahoře v seznamu listů je část "Toposekce 3. vojenského mapování v měřítku 1:25 000", zde klikněte na obrázek listu.
 7. Každé okno s mapou (listem) má URL a dá se na něj odkázat.
Archivní mapy - úvodní stránka s výběrem mapového podkladu Archivní mapy - přiblížené listy Třetího vojenského mapování, zaškrtnuto 1:25 000 výběr listů a nástroj Vybrat území obdélníkem
   
Vybraný list, možnost volby mezi Třetím vojenským mapováním (1: 25 000) a Speciálními mapami (1: 75 000) Okno s mapou Třetího vojenského mapování

Drobné památky na mapách III. vojenského mapování

Na mapách Třetího vojenského mapování jsou drobné dřevěné (spalné) památky značené černou barvou, kamenné a cihlové (nespalné) jsou značeny červenou barvou. Mapování používá pro zobrazení drobných památek pouze dva symboly. Kříž (s náznakem stínu doprava) a kapli (s náznakem stínu doprava stínu). Sochy jsou značené jako kříže. Kaple, a větší boží muka, jsou značeny jako kříž na válci. 

Drobné památky u Žebnice na mapě III. vojenského mapování

Využití při hledání drobných památek

Mapy Třetího vojenského mapování jsou velmi přesné a občas dle nich lze najít drobnou památku, přehlédnutou při tvorbě novějších map.

Jak zjistit polohu konkrétní památky

Pouze porovnáváním s jinými mapami, případně historickým a současným leteckým snímkem. Mapy III. vojenského mapování nebyly nikdy georeferencializovány (listy nebyly digitálně spojeny a umístěny na souřadnice). 

Poznámky

http://archivnimapy.cuzk.cz/index_download2.html - legenda Třetího vojenského mapování, pouze německy

Další vývoj

Třetí vojenské mapování bylo začátkem 20 století nahrazeno Speciálními mapami

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><h2><h3><p><hr>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

 

CAPTCHA
Před odesláním komentáře prosím vyplňte následující pole.