Přidat památku

Odkazy

Odkazy na weby o drobných památkách a podobných objektech

Spolek pro vojenská místa (vets.cz)

Pietní místa a osudy hrdinů i obětí všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. Stránka s památkou

Zničené kostely

Poškozené a zničené kaple a kostely v České republice, podrobné mapy, propracovaná databáze, z drobných památek zobrazují kaple a některé kapličky. MapaStránka s památkou.

Zaniklé obce

Zaniklá a částečně zaniklá sídla na území České republiky. Hodně historických fotek a map. MapaStránka s obcí.

Národní registr pramenů a studánek (estudanky.eu)

Prameny a studánky na území České republiky. mapastránka s objektem

Křížky a vetřelci

Katalog drobného umění na území Plzně. Mapastránka s památkou.

Památkový katalog

Katalog registrovaných kulturních památek. Stránka s památkou

Sakrabáze

Projekt, jehož cílem je shromáždit údaje o drobných sakrálních památkách v České republice. Stránka s památkou.

Mapa opevnění

Mapa pevnostního systému první republiky. Stránka s objektem.