Přidat památku

Topografické mapy Topo S-1952

V 50. letech 20. století byly Speciální mapy nahrazeny Topografickými mapami Topo S-1952 v měřítku 1 : 25 000. Jedná se o velmi kvalitní mapy, na kterých spolupracovaly vojenské i civilní složky. Mapování proběhlo v letech 1952 až 1957 a v mnoha místech je tak naposledy zakreslena krajina před likvidačními zásahy socialistického režimu, mezi které patřilo scelování pozemků, rozorávání cest a mezí a výstavba řady megalomanských zemědělských areálů. Topo S-1952 mnohde zachytily zanikající sídla ve vysídlovaném pohraničí, je užita speciální plocha "rozvaliny".

Topografické mapy Topo S-1952 jsou barevné, obsahují vrstevnice, řada jevů je zakreslena podobně jako na dnešních mapách. 

Pohled na Topografickou mapu Topo S-1952 u Bohdalína

Kde najít Topografické mapy Topo S-1952

Topo S-1952 mapy nebyly georeferencializovány (listy nebyly digitálně spojeny a umístěny na souřadnice). Jsou tak dostupné pouze jako nespojené listy na webu ČÚZK. Legenda Topo S-1952.

Geoprohlížeč ČÚZK

Geoprohlížeč ČÚZK umožní zobrazit mapy Třetího vojenského mapováníSpeciální mapy, mapy Stabilního katastru a Topografické mapy S-1952.

Postup: 

 1. Na stránce http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ klepněte na tlačítko Změnit mapu, pomocí posuvníku otevřené nabídky najděte položku "Archivní mapya klepněte na ni. Na první pohled se mapa nezmění, pouze se v pravém dolním rohu objeví nápis "Archivní mapy". 
 2. Přibližte se na oblast, ze které chcete vidět archivní mapu. 
 3. V horním menu klepněte na tlačítko "Aktivní vrstva" (šesté zleva).
 4. Klepněte do mapy, na místo, jehož archivní mapu chcete vidět. Aplikace pracuje velmi přesně se souřadnicemi. 
 5. Zobrazí se okno "Archiválie ÚAZK", ve kterém si můžete vybírat ze zmíněných map. Mapy naleznete pod "Topografické mapy v systému S-1952 1 : 25 000".
 6. Po klepnutí na mapový list se zobrazí okno s mapou ze serveru Archivní mapy (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru). Stejného výsledku dosáhnete i pomocí návodu níže přes aplikaci Archivních map.
Geoprohlížeč - výběr Archivních map Geoprohlížeč - výběr nástroje Aktivní vrstva a následné klepnutí do mapy
   

Geoprohlížeč - seznam archivních vrstev na daném místě ) Okno s mapou Topo S-1952

Archivní mapy (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

 1. Na stránce http://archivnimapy.cuzk.cz/ klikněte na odkaz "Topo S-1952". 
 2. Otevře se mapa České republiky, přibližte se na požadovanou oblast.
 3. Po přiblížení na oblast bude možné v pravém panelu zaškrtnout volbu "1 : 25 000 výběr listů".
 4. Následně vyberte ze svislého menu vpravo nástroj "Vybrat území obdélníkem". 
 5. Klepněte na požadovaný list, otevře se malé okénko, v něm klikněte na odkaz "mapa". 
 6. Otevře se nové okno s mapovým listem.
 7. Každé okno s mapou (listem) má URL a dá se na něj odkázat. Přepisem označení listu v URL se dá přecházet mezi sousedními listy. Označení sousedních listů jsou na mapě otevřeného listu nahoře, dole a po stranách. 
 
Archivní mapy - úvodní stránka s výběrem mapového podkladu Archivní mapy - přiblížené listy - zaškrtnuto "1 : 25 000 výběr" listů a "nástroj Vybrat území obdélníkem"
   
Vybraný list Okno s listem mapy Topo S-1952

Drobné památky na mapách Topo S-1952

Na Topo S-1952 jsou drobné památky značeny čtyřmi symboly.

 • Kříže, sochy, boží muka a kapličky jsou zobrazeny jednoduchým křížem.
 • Menší kaple jsou značeny trojúhelníkovou podstavou s křížem na vrcholu. 
 • Kaple jsou značeny černým kolem s křížem na vrcholu. 
 • Pomníky jsou značeny ikonou pomníku. 

Drobné památky na Topografických mapách Topo S-1952

Na Topo S-1952 je zakreslena většina drobných památek mimo zastavěná území. Často nebývají zakresleny památky v zastavěných územích, kromě kaplí. Chybí v nich tak většina pomníků padlým. V oblasti Železné opony a širokého hraničního pásma je zakresleno minimum drobných památek.

Využití při hledání drobných památek

Topo S-1952 jsou velmi důležitý podklad. Řada památek je tam zakreslena naposledy, při tvorbě dalších mapových podkladů nebyla existence řady památek v terénu ověřena a nebyly již zakreslovány, i když existují.

Jak zjistit polohu konkrétní památky

Mapy Topo S-1952 nebyly georeferencializovány (listy nebyly digitálně spojeny a umístěny na souřadnice). Polohu lze tak zjistit pouze porovnáním s jinými podklady, ideálně se současnými mapami, historickým a současným leteckým snímkem. 

Další vývoj

Topografické mapy Topo S-1952 byly během 60. let v některých oblastech užití nahrazovány Topografickými mapami 1 : 10 000. Současné vojenské mapy používají nativní měřítko 1 : 25 000 dodnes (DMÚ25). 

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><h2><h3><p><b><hr><img>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

 

CAPTCHA
Před odesláním komentáře prosím vyplňte následující pole.