Socha svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě

Obec: 
Praha
Katastrální území: 
Malá Strana
Souřadnice: 
50.086701, 14.410264
Druh památky: 
Socha
Památky v okolí: 
na mapě, v tabulce
Nejbližší sídlo: 
Praha

Socha Jana Nepomuckého na Karlově mostě je nábožensky nejvýznamnější a první z řady soch svatých na Karlově mostě, která se stala jedním z hlavních ohnisek kultu Jana Nepomuckého a vzorem pro jeho vyobrazení. Sochu vytvořil ve dřevě mladý Jan Brokoff podle sošky vídeňského Matyáše Rauchmüllera, bronzový odlitek umístěný r. 1683 na most byl zhotoven v Norimberku.

Zhotovení sochy

Socha Jana Nepomuckého, dřevěná, asi stála na mostě už v roce 1657. Souvisí se schozením Jana z mostu do řeky. I když jistý kult okolo jeho osoby se od pradávna udržoval v pražské katedrále, kde byl ještě v době Václava IV. pohřben, teprve právě v 17. století, v době pobělohorské začíná být uctíván jako svatý. Dnešní socha byla na mostě postavena téměř půlstoletí před jeho oficiálním svatořečením v roce 1729.
Hliněná skica

Pražský šlechtic, vysoký úředník a diplomat Matyáš Wunschwitz (1632-1695) údajně již v roce 1646 měl na místě shození Nepomuckého z mostu do Vltavy vidění svatého kříže. Svou úctu k mučedníku zhmotnil roku 1681, kdy si dal od vídeňského sochaře Matyáše Rauchmüllera (1645-1686), který předtím působil v dolní Slezku, zhotovit malou terakotovou sošku Jana Nepomuckého. Umístil ji do kaple svého sídla v Ronšperku na Domažlicku, které v té době přestavoval z gotického vodního hradu na zámek. Sošku dal Matyášův syn, významný genealog Gottfried Daniel Wunschwitz zasadit do stříbrného oltáříku a stala se předmětem rodinného kultu. V současnosti se 41 cm vysoká plastika nachází v Nárdní galerii.

Dřevěný model

Interiér kostela sv. Jana na Skalce, pozlacená pův. socha na oltáři.

Tehdy ještě neznámý devětadvacetiletý sochař Jan Brokoff se v Čechách poprvé objevuje na Ronšperku v onom r. 1681. Wunschwitz mu tam zadal, aby podle Rauchmüllerova bozzetta (sochařské skici) vytvořil dřevěnou sochu, kterou bude možné použít pro výrobu bronzového odlitku. Brokoff ji na Ronšperku následujícího roku zhotovil. Dřevěná socha byla uložena v kapli pražského Wunschwitzského paláce na Koňském trhu (palác byl v roce 1912 zbourán a nahrazen novostavbou Melantrichu). Sochu chodily uctívat davy věřících, až kvůli tomu kapli přišla r. 1730 zkontrolovat církevní komise. Věřící však chodili až do zrušení kaple r. 1819, kdy socha přesunuta (z obavy před lidovými nepokoji v noci a s ozbrojeným doprovodem) do kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Tam byla dřevěná pozlacená socha umístěna na hlavní oltář do zvláště pro ni upravené niky.

Bronzová socha

Protože v Praze tehdy nebyla vhodná litecká dílna, poslal začátkem roku 1683 Wunschwitz Brokoffovu sochu do Norimberku, aby tam podle ní odlil Volf Jeroným Herold sochu v bronzu. V červenci byla hotová socha odeslána do Prahy a 31. srpna 1683 osazena na mostě. Došlo k tomu k domnělému třísetletému výročí Janovy smrti, i když až po datu jeho pozdějšího svátku 16. května, které se objevuje od r. 1668.

Popis

Socha začátkem 20. století s pěticí rubínových světel ve tvaru hvězdy.

Socha zobrazuje světce v kanovnickém rouchu, spodní albu překrývá ke kolenům rocheta a přes ramena pláštík (mozetta), na hlavě biret. V rukou drží palmu mučednictví a krucifix, symbol následování Ukřižovaného. Kolem hlavy je pět hvězd, snad odkaz na úctu k Panně Marii a na Pět ran Kristových. Mírná, vousatá tvář je s jemně trpitelským výrazem obrácena k nebesům.

Pískovcový sokl nese vpředu znak a věnovací nápis donátora, po stranách (kopie) reliéfy Václava IV. s loveckým psem přihlížejícího zpovědi královny a svržení Jana z mostu do Vltavy.

Uctívání sochy

Socha na mostě byla předmětem mimořádné zbožnosti a jedním z center svatojánského kultu. Ještě na konci 19. století popisuje František Ekert, že každou středu večer se zapalovala pětice lamp před sochou a týden před svátkem se kolem sochy postavila dřevěná kaple vyzdobená obrazy, světly a květinami a stříška s malými varhany a až do svátku se každý večer sloužila česká a německá pobožnost, hrálo a zpívalo.


Fotografie objektu
Autor fotky: Ludek, použito z Wikimedia Commons
Odkaz na tuto stránku: 
https://www.drobnepamatky.cz/node/8995
Přidáno: 
28. prosinec 2014
Upraveno: 
28. prosinec 2014
Vložil(a): 
admin

Komentáře

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><h2><h3><p><hr>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

 

CAPTCHA
Před odesláním komentáře prosím vyplňte následující pole.