Přidat památku

okres Pelhřimov - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 2042    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Katastrální území Nejbližší sídlo Text
1 Kříž u polní cesty severně od Ježova Fotografie objektu Ježov Ježov nad Želivkou Ježov
2 Kříž na rozcestí na severním okraji Ježova Fotografie objektu Ježov Ježov nad Želivkou Ježov
3 Kříž před kostelem svaté Lucie v Ježově Fotografie objektu Ježov Ježov nad Želivkou Ježov
4 Dřevěná zvonice v Ježově Fotografie objektu Ježov Ježov nad Želivkou Ježov

Dřevěná zvonice štenýřovo-vzpěradlové konstrukce.

5 Kříž u silnice před Ježovem Fotografie objektu Ježov Ježov nad Želivkou Ježov
6 Kříž v Rachyni Fotografie objektu Píšť Píšť u Humpolce Rachyně
7 Kaple ve Vranicích Fotografie objektu Píšť Vranice u Humpolce Vranice
8 Kříž u kaple ve Vranicích Fotografie objektu Píšť Vranice u Humpolce Vranice
9 Kříž u silnice mezi Řečicí a rybníkem Kamenná trouba Fotografie objektu Řečice Řečice u Humpolce Řečice
10 Kříž u silnice severně od Hojanovic Fotografie objektu Hojanovice Hojanovice Hojanovice
11 Kříž u kaple v Podivicích Fotografie objektu Kaliště Podivice Podivice
12 Kaple v Podivicích Fotografie objektu Kaliště Podivice Podivice
13 Kříž na rozcestí severovýchodně od Píště Fotografie objektu Píšť Píšť u Humpolce Píšť
14 Kříž na severním okraji Řečice u křižovatky na Bystrou Fotografie objektu Řečice Řečice u Humpolce Řečice
15 Kříž v Jelenově Fotografie objektu Čáslavsko Čáslavsko Jelenov
16 Kříž u areálu kostela svatého Jiří v Řečici Fotografie objektu Řečice Řečice u Humpolce Řečice u Humpolce
17 Polodřevěná zvonice u kostela svatého Jiří v Řečici Fotografie objektu Řečice Řečice u Humpolce Řečice u Humpolce
18 Kříž u silnice mezi Hořicemi a Píští Fotografie objektu Píšť Píšť u Humpolce Píšť
19 Kříž jižně od Podivic u cesty do Bělic Fotografie objektu Kaliště Podivice Podivice
20 Zvonička v Jelenově Fotografie objektu Čáslavsko Čáslavsko Jelenov
21 Kaple v Píšti Fotografie objektu Píšť Píšť u Humpolce Píšť
22 Kříž u kaple v Píšti Fotografie objektu Píšť Píšť u Humpolce Pišť
23 Kříž na západním okraji Hořic Fotografie objektu Hořice Hořice u Humpolce Hořice
24 Boží muka u zříceniny tvrze Proseč Fotografie objektu Proseč Proseč u Humpolce Proseč
25 Kaple u hasičské zbrojnice v Hořicích Fotografie objektu Hořice Hořice u Humpolce Hořice
26 Boží muka u silnice severně od Kaliště Fotografie objektu Kaliště Kaliště Kaliště
27 Kříž u kaple v Hořicích Fotografie objektu Hořice Hořice u Humpolce Hořice
28 Kaple v Hořicích Fotografie objektu Hořice Hořice u Humpolce Hořice
29 Kříž u polní cesty severně od Čáslavska Fotografie objektu Čáslavsko Čáslavsko Čáslavsko
30 Zvonička ve Skoranovicích Fotografie objektu Martinice u Onšova Skoranovice Skoranovice
31 Kříž u silnice severovýchodně od Čáslavska Fotografie objektu Čáslavsko Čáslavsko Čáslavsko
32 Kříž severně od Vojslavic Fotografie objektu Vojslavice Vojslavice nad Želivkou Vojslavice
33 Kaplička na křižovatce silnic západně od Hořic u Humpolce Fotografie objektu Hořice Hořice u Humpolce Hořice u Humpolce
34 Kříž u cesty jihovýchodně od Hořic Fotografie objektu Hořice Hořice u Humpolce Hořice
35 Kříž u polní cesty severně od Kaliště Fotografie objektu Kaliště Kaliště Kaliště
36 Kříž u silnice severně od Kaliště Fotografie objektu Kaliště Kaliště Kaliště
37 Kříž u domu č. 40 ve Vojslavicích Fotografie objektu Vojslavice Vojslavice nad Želivkou Vojslavice
38 Kříž u cesty z Kejžlic do Řečice Fotografie objektu Kejžlice Kejžlice Kejžlice
39 Kříž mezi Těškovicemi a Skoranovicemi Fotografie objektu Martinice u Onšova Skoranovice Skoranovice
40 Zvonička v Pustém Lhotsku Fotografie objektu Budíkov Budíkov Pusté Lhotsko
41 Kříž v Pustém Lhotsku směrem k vrchu Brádla Fotografie objektu Budíkov Budíkov Pusté Lhotsko
42 Kříž u domu č. 95 v Kališti Fotografie objektu Kaliště Kaliště Kaliště
43 Kříž východně od Pustého Lhotska Fotografie objektu Budíkov Budíkov Pusté Lhotsko
44 Kříž severozápadně od Těškovic Fotografie objektu Onšov Těškovice u Onšova Těškovice
45 Kříž v Chlovech v lokalitě Za sady Fotografie objektu Onšov Chlovy Chlovy
46 Kříž u hřbitova ve Vojslavicích Fotografie objektu Vojslavice Vojslavice nad Želivkou Vojslavice
47 Kříž na západním okraji Čáslavska Fotografie objektu Čáslavsko Čáslavsko Čáslavsko
48 Kříž před kostelem svatého Jana Křtitele v Kalištích Fotografie objektu Kaliště Kaliště Kaliště
49 Kříž u mateřské školy v Kalištích Fotografie objektu Kaliště Kaliště Kaliště
50 Pamětní deska padlým v I. světové válce v Čáslavsku Fotografie objektu Čáslavsko Čáslavsko Čáslavsko