Přidat památku

okres Pelhřimov - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 1988    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
1 Kříž u polní cesty severně od Ježova Fotografie objektu Ježov
2 Kříž na rozcestí na severním okraji Ježova Fotografie objektu Ježov
3 Kříž před kostelem svaté Lucie v Ježově Fotografie objektu Ježov
4 Dřevěná zvonice v Ježově Fotografie objektu Ježov

Dřevěná zvonice štenýřovo-vzpěradlové konstrukce.

5 Kříž u silnice před Ježovem Fotografie objektu Ježov
6 Kříž v Rachyni Fotografie objektu Píšť
7 Kaple ve Vranicích Fotografie objektu Píšť
8 Kříž u kaple ve Vranicích Fotografie objektu Píšť
9 Kříž u silnice mezi Řečicí a rybníkem Kamenná trouba Fotografie objektu Řečice
10 Kříž u silnice severně od Hojanovic Fotografie objektu Hojanovice
11 Kříž u kaple v Podivicích Fotografie objektu Kaliště
12 Kaple v Podivicích Fotografie objektu Kaliště
13 Kříž na rozcestí severovýchodně od Píště Fotografie objektu Píšť
14 Kříž na severním okraji Řečice u křižovatky na Bystrou Fotografie objektu Řečice
15 Kříž v Jelenově Fotografie objektu Čáslavsko
16 Kříž u areálu kostela svatého Jiří v Řečici Fotografie objektu Řečice
17 Polodřevěná zvonice u kostela svatého Jiří v Řečici Fotografie objektu Řečice
18 Kříž u silnice mezi Hořicemi a Píští Fotografie objektu Píšť
19 Kříž jižně od Podivic u cesty do Bělic Fotografie objektu Kaliště
20 Zvonička v Jelenově Fotografie objektu Čáslavsko
21 Kaple v Píšti Fotografie objektu Píšť
22 Kříž u kaple v Píšti Fotografie objektu Píšť
23 Boží muka u zříceniny tvrze Proseč Fotografie objektu Proseč
24 Kříž na západním okraji Hořic Fotografie objektu Hořice
25 Kaple u hasičské zbrojnice v Hořicích Fotografie objektu Hořice
26 Kaple v Hořicích Fotografie objektu Hořice
27 Boží muka u silnice severně od Kaliště Fotografie objektu Kaliště
28 Kříž u kaple v Hořicích Fotografie objektu Hořice
29 Kříž u polní cesty severně od Čáslavska Fotografie objektu Čáslavsko
30 Zvonička ve Skoranovicích Fotografie objektu Martinice u Onšova
31 Kříž u silnice severovýchodně od Čáslavska Fotografie objektu Čáslavsko
32 Kaplička na křižovatce silnic západně od Hořic u Humpolce Fotografie objektu Hořice
33 Kříž u cesty jihovýchodně od Hořic Fotografie objektu Hořice
34 Kříž u polní cesty severně od Kaliště Fotografie objektu Kaliště
35 Kříž u silnice severně od Kaliště Fotografie objektu Kaliště
36 Kříž u cesty z Kejžlic do Řečice Fotografie objektu Kejžlice
37 Kříž mezi Těškovicemi a Skoranovicemi Fotografie objektu Martinice u Onšova
38 Zvonička v Pustém Lhotsku Fotografie objektu Budíkov
39 Kříž v Pustém Lhotsku směrem k vrchu Brádla Fotografie objektu Budíkov
40 Kříž u domu č. 95 v Kališti Fotografie objektu Kaliště
41 Kříž východně od Pustého Lhotska Fotografie objektu Budíkov
42 Kříž severozápadně od Těškovic Fotografie objektu Onšov
43 Kříž na západním okraji Čáslavska Fotografie objektu Čáslavsko
44 Kříž v Chlovech v lokalitě Za sady Fotografie objektu Onšov
45 Kříž před kostelem svatého Jana Křtitele v Kalištích Fotografie objektu Kaliště
46 Kříž u mateřské školy v Kalištích Fotografie objektu Kaliště
47 Kaple u křižovatky silnici v Čáslavsku Fotografie objektu Čáslavsko
48 Pamětní deska padlým v I. světové válce v Čáslavsku Fotografie objektu Čáslavsko
49 Pamětní deska Gustava Mahlera v Kalištích Fotografie objektu Kaliště
50 Kříž ve středu Čáslavska Fotografie objektu Čáslavsko