Přidat památku

okres Pelhřimov - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 2014    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
351 Fontána na hřbitově v Humpolci Fotografie objektu Humpolec
352 Kaple Panny Marie v Křelovicích Fotografie objektu Křelovice
353 Obelisk ve východní části Humpolce Fotografie objektu Humpolec
354 Kříž před kaplí v Křelovicích Fotografie objektu Křelovice
355 Socha Panny Marie před kaplí v Křelovicích Fotografie objektu Křelovice
356 Pomník obětem 1. světové války v Křelovicích Fotografie objektu Křelovice

HRDINŮM I OBĚTOVANÝM 1914 - 19 Z KŘELOVIC
Na levé desce:
BURDA FR.
DAVID ALOIS
DEMEL FRANT.
HALÁMEK FR.
HOVORKA A.
HRALA JOS.
HYHLÍK FR....

357 Kříž na jižním okraji Bolechova Fotografie objektu Želiv
358 Pomník občanům Vitic a Lhotic severně od Želivi Fotografie objektu Želiv
359 Kříž na křižovatce západně od Radějova Fotografie objektu Buřenice
360 Kříž v Křelovicích u křižovatky na Želiv Fotografie objektu Křelovice
361 Kamenný kříž v Nádražní ulici v Humpolci Fotografie objektu Humpolec
362 Pomník padlého v Radějově Fotografie objektu Buřenice
363 Kříž u odbočky na Lískovice Fotografie objektu Želiv
364 Kaple v Radějově Fotografie objektu Buřenice
365 Kříž u kaple v Radějově Fotografie objektu Buřenice
366 Boží muka jižně od Bolechova Fotografie objektu Želiv

Zděná hranolová boží muka situovaná za obcí na místě zvaném Na Vošťávku jsou ze všech stran prolomena půlkruhově zaklenutými nikami s ústupkem. Ve dvou nikách jsou umístěny lidově pojaté malby...

367 Kříž u zvoničky ve Vilémově Fotografie objektu Humpolec
368 Zvonička ve Vilémově Fotografie objektu Humpolec
369 Kříž západně od Arneštovic u silnice do Košetic Fotografie objektu Arneštovice
370 Kříž na jihovýchodním okraji Radějova Fotografie objektu Buřenice
371 Boží muka severně od Vřesníku Fotografie objektu Želiv
372 Kříž u nadjezdu dálnice mezi Humpolcem a Hněvkovicemi Fotografie objektu Humpolec
373 Kaple svatého Jana Křtitele pod Strážištěm Fotografie objektu Bratřice
374 Kříž jižně od Útěchovic pod Stražištěm Fotografie objektu Útěchovice pod Stražištěm
375 Kříž západně od Vřesníku Fotografie objektu Želiv
376 Kaple Kalvárie nad Želivem Fotografie objektu Želiv

Barokní centrální hranolová kaple se zkosenými nárožími stojící na místě již zaniklého sousoší Kalvárie tvoří výraznou dominantu krajiny. Stavba datovaná nad obloukově zaklenutým vstupem do roku 17...

377 Kříž u silnice z Hněvkovic do Jiřic Fotografie objektu Humpolec
378 Kříž v Dobroměřicích Fotografie objektu Buřenice
379 Kaple Panny Marie v Želivě Fotografie objektu Želiv

Barokní osmiboká centrální kaple zaklenutá kupolí s polygonální lucernou ve vrcholu se nachází v zalesněné stráni v místní části Vošťávek. Západní průčelí se vstupním portálem je lem...

380 Pomník padlým v Arneštovicích Fotografie objektu Arneštovice
381 Kaple v Arneštovicích Fotografie objektu Arneštovice
382 Kříž u kaple v Arneštovicích Fotografie objektu Arneštovice
383 Kříž Františka Jiráka v Hněvkovicích Fotografie objektu Humpolec
384 Kříž u domu čp. 20 ve Vřesníku Fotografie objektu Želiv
385 Pamětní kříž na západním okraji Vřesníku Fotografie objektu Želiv
386 Kaple v Dobroměřicích Fotografie objektu Buřenice
387 Kříž u kaple ve Vřesníku Fotografie objektu Želiv
388 Pamětní deska padlým v 1. světové válce ve Vřesníku Fotografie objektu Želiv
389 Kaple ve Vřesníku Fotografie objektu Želiv
390 Socha svatého Floriana ve Vřesníku Fotografie objektu Želiv
391 Pomník sestry M. Akvinely Ludmily Loskotové ve Vřesníku Fotografie objektu Želiv
392 Kříž východně od Arneštovic u hlavní silnice Fotografie objektu Arneštovice
393 Kamenný kříž na severním okraji Hněvkovic Fotografie objektu Humpolec
394 Kříž nad vodojem u Šibeničního vrchu v Humpolci Fotografie objektu Humpolec
395 Pomník rumunským vojákům u železniční trati v Humpolci Fotografie objektu Humpolec

Nápis:
ROMANIA div. 9. cav. regimentul 9 Calarasi 10.VI.1945
Cinste si onoare eroilor Reg. 9. Calarasi cazuti pentru patrie.

Čest hrdinům 9. pl. jezdectva, padlých za vlast....

396 Kříž u špýcharu v Želivě Fotografie objektu Želiv
397 Pomník slovenským partizánům u Dobroměřic Fotografie objektu Buřenice
398 Boží muka v Želivě u silnice do Křelovic Fotografie objektu Želiv
399 Milník v Arneštovicích u hlavní křižovatky Fotografie objektu Arneštovice

Žulový milník obeliskového tvaru nacházející se na okraji obce, pochází z doby po roce 1875.

400 Kaple Nejsvětější Trojice a kříž u silnice Hněvkovice - Kletečná Fotografie objektu Humpolec