Přidat památku

okres Pelhřimov - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 1985    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
351 Pomník obětem 1. světové války v Křelovicích Fotografie objektu Křelovice

HRDINŮM I OBĚTOVANÝM 1914 - 19 Z KŘELOVIC
Na levé desce:
BURDA FR.
DAVID ALOIS
DEMEL FRANT.
HALÁMEK FR.
HOVORKA A.
HRALA JOS.
HYHLÍK FR....

352 Kříž na jižním okraji Bolechova Fotografie objektu Želiv
353 Pomník občanům Vitic a Lhotic severně od Želivi Fotografie objektu Želiv
354 Kříž na křižovatce západně od Radějova Fotografie objektu Buřenice
355 Kříž v Křelovicích u křižovatky na Želiv Fotografie objektu Křelovice
356 Kamenný kříž v Nádražní ulici v Humpolci Fotografie objektu Humpolec
357 Pomník padlého v Radějově Fotografie objektu Buřenice
358 Kříž u odbočky na Lískovice Fotografie objektu Želiv
359 Kaple v Radějově Fotografie objektu Buřenice
360 Kříž u kaple v Radějově Fotografie objektu Buřenice
361 Boží muka jižně od Bolechova Fotografie objektu Želiv

Zděná hranolová boží muka situovaná za obcí na místě zvaném Na Vošťávku jsou ze všech stran prolomena půlkruhově zaklenutými nikami s ústupkem. Ve dvou nikách jsou umístěny lidově pojaté malby...

362 Kříž u zvoničky ve Vilémově Fotografie objektu Humpolec
363 Zvonička ve Vilémově Fotografie objektu Humpolec
364 Kříž západně od Arneštovic u silnice do Košetic Fotografie objektu Arneštovice
365 Kříž na jihovýchodním okraji Radějova Fotografie objektu Buřenice
366 Boží muka severně od Vřesníku Fotografie objektu Želiv
367 Kříž u nadjezdu dálnice mezi Humpolcem a Hněvkovicemi Fotografie objektu Humpolec
368 Kaple svatého Jana Křtitele pod Strážištěm Fotografie objektu Bratřice
369 Kříž jižně od Útěchovic pod Stražištěm Fotografie objektu Útěchovice pod Stražištěm
370 Kříž západně od Vřesníku Fotografie objektu Želiv
371 Kaple Kalvárie nad Želivem Fotografie objektu Želiv

Barokní centrální hranolová kaple se zkosenými nárožími stojící na místě již zaniklého sousoší Kalvárie tvoří výraznou dominantu krajiny. Stavba datovaná nad obloukově zaklenutým vstupem do roku 17...

372 Kříž u silnice z Hněvkovic do Jiřic Fotografie objektu Humpolec
373 Kříž v Dobroměřicích Fotografie objektu Buřenice
374 Kaple Panny Marie v Želivě Fotografie objektu Želiv

Barokní osmiboká centrální kaple zaklenutá kupolí s polygonální lucernou ve vrcholu se nachází v zalesněné stráni v místní části Vošťávek. Západní průčelí se vstupním portálem je lem...

375 Pomník padlým v Arneštovicích Fotografie objektu Arneštovice
376 Kaple v Arneštovicích Fotografie objektu Arneštovice
377 Kříž u kaple v Arneštovicích Fotografie objektu Arneštovice
378 Kříž Františka Jiráka v Hněvkovicích Fotografie objektu Humpolec
379 Kříž u domu čp. 20 ve Vřesníku Fotografie objektu Želiv
380 Pamětní kříž na západním okraji Vřesníku Fotografie objektu Želiv
381 Kaple v Dobroměřicích Fotografie objektu Buřenice
382 Kříž u kaple ve Vřesníku Fotografie objektu Želiv
383 Pamětní deska padlým v 1. světové válce ve Vřesníku Fotografie objektu Želiv
384 Kaple ve Vřesníku Fotografie objektu Želiv
385 Socha svatého Floriana ve Vřesníku Fotografie objektu Želiv
386 Pomník sestry M. Akvinely Ludmily Loskotové ve Vřesníku Fotografie objektu Želiv
387 Kříž východně od Arneštovic u hlavní silnice Fotografie objektu Arneštovice
388 Kamenný kříž na severním okraji Hněvkovic Fotografie objektu Humpolec
389 Kříž nad vodojem u Šibeničního vrchu v Humpolci Fotografie objektu Humpolec
390 Pomník rumunským vojákům u železniční trati v Humpolci Fotografie objektu Humpolec

Nápis:
ROMANIA div. 9. cav. regimentul 9 Calarasi 10.VI.1945
Cinste si onoare eroilor Reg. 9. Calarasi cazuti pentru patrie.

Čest hrdinům 9. pl. jezdectva, padlých za vlast....

391 Pomník slovenským partizánům u Dobroměřic Fotografie objektu Buřenice
392 Kříž u špýcharu v Želivě Fotografie objektu Želiv
393 Boží muka v Želivě u silnice do Křelovic Fotografie objektu Želiv
394 Milník v Arneštovicích u hlavní křižovatky Fotografie objektu Arneštovice

Žulový milník obeliskového tvaru nacházející se na okraji obce, pochází z doby po roce 1875.

395 Kaple Nejsvětější Trojice a kříž u silnice Hněvkovice - Kletečná Fotografie objektu Humpolec
396 Obrázek na místě zaniklé kaple svaté Kateřiny v zaniklé vsi Dobrá Fotografie objektu Humpolec
397 Kříž u městské hájovny U Svatého Václava nad Humpolcem Fotografie objektu Humpolec
398 Křížový kámen v Humpolci v Pelhřimovské ulici Fotografie objektu Humpolec

Kulturní památka. V zahrádce domu č.p. 214.

399 Kříž u kaple v Plačkově Fotografie objektu Humpolec
400 Socha Jana Želivského u dětského hřiště v Želivi Fotografie objektu Želiv