Přidat památku

okres Pelhřimov - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 2014    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
151 Kříž u kaple v Horních Rápoticích Fotografie objektu Horní Rápotice
152 Kaplička jižně od Onšova Fotografie objektu Onšov
153 Kaple v Bezděkově Fotografie objektu Lukavec
154 Kaple v Otavožatech Fotografie objektu Senožaty
155 Kříž u kaple v Otavožatech Fotografie objektu Senožaty
156 Pomník padlým v Otavožatech Fotografie objektu Senožaty
157 Kříž v Bezděkově Fotografie objektu Lukavec
158 Kříž u kaple v Lískách Fotografie objektu Koberovice
159 Kaple v Lískách Fotografie objektu Koberovice
160 Kaplička u silnice jihovýchodně od Horních Rápotic Fotografie objektu Horní Rápotice
161 Kříž u cesty severozápadně od Světlic Fotografie objektu Humpolec
162 Kříž na východním okraji Bezděkova Fotografie objektu Lukavec
163 Kříž u cesty k samotě U Hlaváčků Fotografie objektu Budíkov
164 Kříž Václava Janouše u silnice severně od Lukavce Fotografie objektu Lukavec
165 Kříž západně od Otavožat Fotografie objektu Senožaty
166 Kříž u domu č. 40 ve Speřicích Fotografie objektu Jiřice
167 Kříž na vrchu Hůra nad Onšovem Fotografie objektu Onšov
168 Kříž u silnice jihovýchodně od Horních Rápotic Fotografie objektu Horní Rápotice
169 Kamenný kříž na severovýchodním okraji Senožat Fotografie objektu Senožaty
170 Kříž u kaple ve Speřicích Fotografie objektu Jiřice
171 Kaple ve Speřicích Fotografie objektu Jiřice
172 Kříž u cesty severně od Senožat Fotografie objektu Senožaty
173 Kříž u domu č. 11 ve Speřicích Fotografie objektu Jiřice
174 Kříž při cestě k samotě V Ráji Fotografie objektu Želiv
175 Kaple ve Světlicích Fotografie objektu Humpolec
176 Kříž u kaple ve Světlicích Fotografie objektu Humpolec
177 Pomník padlým ve Světlicích Fotografie objektu Humpolec
178 Kříž nedaleko samoty Na Točince Fotografie objektu Koberovice
179 Kříž v Lukavci na Pražské ulici Fotografie objektu Lukavec
180 Kříž u kostela v Senožatech Fotografie objektu Senožaty
181 Kříž severozápadně od Čejova Fotografie objektu Čejov
182 Výklenková kaplička u kostela v Senožatech Fotografie objektu Senožaty
183 Pomník padlým v Senožatech Fotografie objektu Senožaty
184 Kříž na křižovatce polních cest západně od Světlic Fotografie objektu Humpolec
185 Kříž u kaple v Miletíně Fotografie objektu Želiv
186 Kaple v Miletíně Fotografie objektu Želiv
187 Kaple ve Velké Vsi Fotografie objektu Lukavec
188 Kříž ve Velké Vsi Fotografie objektu Lukavec
189 Kříž v severní části Lukavce u zemědělského družstva Fotografie objektu Lukavec
190 Kříž u silnice východně od Senožat Fotografie objektu Senožaty
191 Kříž v zemědělském družstvu v Senožatech Fotografie objektu Senožaty
192 Kříž na jižním okraji Světlic Fotografie objektu Humpolec
193 Kamenný kříž na okraji Miletína Fotografie objektu Želiv
194 Kašna za kostelem svatého Václava v Lukavci Fotografie objektu Lukavec
195 Kříž u domu č. 230 v Čejově Fotografie objektu Čejov
196 Kříž za kostelem svatého Václava v Lukavci Fotografie objektu Lukavec
197 Kaple svatého Jana Nepomuckého u kostela svatého Václava v Lukavci Fotografie objektu Lukavec
198 Kříž před kostelem svatého Václava v Lukavci Fotografie objektu Lukavec
199 Kříž u zemědělského družstva v Senožatech Fotografie objektu Senožaty
200 1. zastavení křížové cesty v Lukavci Fotografie objektu Lukavec