Staré Město - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 413    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
1 Alegorie Písemnictví a Stavitelství na Obecním domě v Praze Fotografie objektu Praha
2 Sochy Světlonošů na Obecním domě v Praze Fotografie objektu Praha

autor Karel Novák

3 Alegorie Vzkříšení národa na Obecním domě v Praze Fotografie objektu Praha

autor Ladislav Šaloun

4 Socha na nároží domu náměstí Republiky 660/6 v Praze Fotografie objektu Praha
5 Pamětní deska založení Mezinárodního sdružení národních normalizačních společností v Praze Fotografie objektu Praha
6 Mozaika Apothesa Prahy na Obecním domě v Praze Fotografie objektu Praha

autor Karel Špilar

7 Alegorie Ponížení národa na Obecním domě v Praze Fotografie objektu Praha

autor Ladislav Šaloun

8 Alegorie Sochařství a Malířství na Obecním domě v Praze Fotografie objektu Praha
9 Sousoší na domě náměstí Republiky 1081/7 v Praze Fotografie objektu Praha
10 Socha Matěje Rejska na Obecním domě v Praze Fotografie objektu Praha

autor Čeněk Vosmík

11 Alegorie Duch dějin na Obecním domě v Praze Fotografie objektu Praha

autor František Rous

12 Socha svatého Ivana na Prašné bráně v Praze Fotografie objektu Praha
13 Pamětní deska založení republiky u Prašné brány Fotografie objektu Praha
14 Socha Karla IV. na Prašné bráně v Praze Fotografie objektu Praha
15 Socha Krista na Prašné bráně v Praze Fotografie objektu Praha
16 Sochy andělů na Prašné bráně v Praze Fotografie objektu Praha
17 Socha Přemysla Otakara II. na Prašné bráně v Praze Fotografie objektu Praha
18 Socha svatého Vojtěcha na Prašné bráně v Praze Fotografie objektu Praha
19 Sochy Rozsévač a Žnečka na Obecním domě v Praze Fotografie objektu Praha

autor Antonín Mára

20 Socha Jiřího z Poděbrad na Prašné bráně v Praze Fotografie objektu Praha
21 Socha svatého Václava na Prašné bráně v Praze Fotografie objektu Praha
22 Socha Vladislava II. na Prašné bráně v Praze Fotografie objektu Praha
23 Alegorie Spravedlnosti na Prašné bráně v Praze Fotografie objektu Praha
24 Alegorie Dramatu na Obecním domě v Praze Fotografie objektu Praha
25 Pamětění deska Josefa Voříška na Paláci Merkur v Praze Fotografie objektu Praha
26 Socha dudáka na Obecním domě v Praze Fotografie objektu Praha

autor František Úprka

27 Alegorie Hudby na Obecním domě v Praze Fotografie objektu Praha

autor Josef Mařatka

28 Socha Rusalky na Obecním domě v Praze Fotografie objektu Praha

autor František Úprka

29 Socha svatého Jana Nepomuckého v Králodvorské ulici v Praze Fotografie objektu Praha
30 Socha Atheny na průčelí budovy Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
31 Reliéfy dětí na průčelí Ministerstva průmyslu a obchodu do ulice Řásnovka v Praze Fotografie objektu Praha
32 Socha muže s pohárem nad vchodem Ministerstva průmyslu a obchodu z ulice Řásnovka v Praze Fotografie objektu Praha
33 Socha nad vchodem Ministerstva průmyslu a obchodu z ulice Řásnovka v Praze Fotografie objektu Praha
34 Sochařská výzdoba vchodu Ministerstva průmyslu a obchodu z ulice Řásnovka v Praze Fotografie objektu Praha
35 Socha nad vchodem Ministerstva průmyslu a obchodu z ulice Řásnovka v Praze Fotografie objektu Praha
36 Socha nad vchodem Ministerstva průmyslu a obchodu z ulice Řásnovka v Praze Fotografie objektu Praha
37 Pamětní deska Vladimíra Kruby a Františka Kohouta v ulici Králodvorská v Praze Fotografie objektu Praha

František Kohout (1951–1969), zednický učeň a Vladimír Kruba (1950–1969), elektrikář, byli smrtelně zraněni 20. srpna 1969 po 22. hodině v Královodvorské ulici před hotelem Praha. Stali s...

38 Pamětní deska Maxe Broda na domě Haštalská 1031/25 v Praze Fotografie objektu Praha
39 Dvojice postav na jižním průčelí Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
40 Socha anděla na domě U Zlatého anděla v Celetné ulici v Praze Fotografie objektu Praha
41 Sochy horníků a vojínů na portále paláce Pachrů z Rájova v Praze Fotografie objektu Praha

Sochy od I. F. Platzera z roku 1755.

42 Pamětní deska Bohumila Kuliše v Celetné ulici v Praze Fotografie objektu Praha
43 Reliéfy pod štítem na jižním průčelí Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
44 Pamětní deska mincovny v Celetné ulici v Praze Fotografie objektu Praha
45 Pamětní deska Bernarda Bolzana v Praze Fotografie objektu Praha

na domě Celetná 590/25

46 Socha Černá Madona na domě Celetná 569/34 Fotografie objektu Praha
47 Dvojice postav držících státní znak na jižním průčelí Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
48 Socha Madony na domě Celetná 592/23 Fotografie objektu Praha
49 Socha Panny Marie Immaculaty na domě Dlouhá 733/29 v Praze Fotografie objektu Praha
50 Kameny zmizelých u domu Dlouhá 733/29 v Praze Fotografie objektu Praha

Nápis:
ZDE BYDLELA
ZDĚNKA KATZOVÁ
NAR. 1891
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA

ZDE BYDLEL
ROBERT KATZ
NAR. 1891
DEPORTOVÁN 1942...