Staré Město - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 416    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
1 Limnigraf Na Františku v Praze Fotografie objektu Praha
2 Sousoší na severozápadním nároží Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
3 Reliéf na severozápadním nároží Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
4 Alegorie Vědy na západním průčelí Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
5 Plastika Pád 2 v zahradě Za svatyněmi v Praze Fotografie objektu Praha

Stanislav Kolíbal, Pád 2, 1970

6 Plastika Šikmý průřez šikmou osou v zahradě Za svatyněmi v Praze Fotografie objektu Praha
7 Plastika Zavěšené břemeno v zahradě Za svatyněmi v Praze Fotografie objektu Praha
8 Pamětní deska Františka Trojana na zdi Anežského kláštera v Praze Fotografie objektu Praha
9 Reliéfy pod štítem na západním průčelí Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
10 Alegorie Matematiky, Fyziky, Chemie a Inženýrství na západním průčelí Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
11 Soška svaté Anežky České nad bránou Anežského kláštera v Praze Fotografie objektu Praha
12 Plastika Buben v zahradě Za svatyněmi v Praze Fotografie objektu Praha

Čestmír Suška, Buben, 2001.

13 Socha Atheny na průčelí budovy Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
14 Reliéfy dětí na průčelí Ministerstva průmyslu a obchodu do ulice Řásnovka v Praze Fotografie objektu Praha
15 Socha muže s pohárem nad vchodem Ministerstva průmyslu a obchodu z ulice Řásnovka v Praze Fotografie objektu Praha
16 Pec kalefaktoria v Anežském klášteře v Praze Fotografie objektu Praha
17 Alegorie Průmyslu na západním průčelí Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
18 Reliéf Boj se lvem na západním průčelí Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
19 Sochařská výzdoba vchodu Ministerstva průmyslu a obchodu z ulice Řásnovka v Praze Fotografie objektu Praha
20 Sousoší na jihozápadním nároží Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
21 Socha nad vchodem Ministerstva průmyslu a obchodu z ulice Řásnovka v Praze Fotografie objektu Praha
22 Plastika Tanečníci v Anežském klášteře v Praze Fotografie objektu Praha

Michal Gabriel, Tanečníci, 2007

23 Socha nad vchodem Ministerstva průmyslu a obchodu z ulice Řásnovka v Praze Fotografie objektu Praha
24 Reliéfy pod štítem na jižním průčelí Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
25 Socha nad vchodem Ministerstva průmyslu a obchodu z ulice Řásnovka v Praze Fotografie objektu Praha
26 Dvojice postav na jižním průčelí Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
27 Dvojice postav držících státní znak na jižním průčelí Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze Fotografie objektu Praha
28 Plastika v Anežském klášteře v Praze Fotografie objektu Praha
29 Socha "Muž a lebka" v Praze u Klášterské ulice Fotografie objektu Praha
30 Pamětění deska Josefa Voříška na Paláci Merkur v Praze Fotografie objektu Praha
31 Sloupy se sochami Géniů na Čechově mostě v Praze Fotografie objektu Praha
32 Socha poustevníka Onufria pod hotelem InterContinental v Praze Fotografie objektu Praha

Kopie sochy od Matyáše Bernarda Brauna, originál původně byl v lese u Žirče.

33 Studna s uměleckou mříží v Anežském klášteře v Praze Fotografie objektu Praha
34 Studna v Anežském klášteře v Praze Fotografie objektu Praha
35 Sochy na západním průčelí kostela svatých Šimona a Judy Tadeáše na Starém Městě Fotografie objektu Praha
36 Plastika Amorfoid v Anežském klášteře v Praze Fotografie objektu Praha

Stefan Milkov, Amorfoid, 2004

37 Pamětní deska zaniklého kostela Svatého Kříže v Dušní ulici v Praze Fotografie objektu Praha
38 Socha svatého Jana Nepomuckého na štítu kláštera milosrdných bratří v Praze Fotografie objektu Praha
39 Socha Krista v Dušní ulici v Praze Fotografie objektu Praha
40 Socha Archanděla Michaela na štítu kláštera milosrdných bratří v Praze Fotografie objektu Praha
41 Socha svatého Jana Grande na štítu kláštera milosrdných bratří v Praze Fotografie objektu Praha
42 Socha svatého Jana z Boha na štítu kláštera milosrdných bratří v Praze Fotografie objektu Praha
43 Socha svatého Jana Grande na spojovací chodbě kostela a kláštera milosrdných bratří v Praze Fotografie objektu Praha
44 Pamětní deska Celestina Opitze na lékárně kláštera milosrdných bratří v Praze Fotografie objektu Praha
45 Sochy na štítě jižního průčelí kostela svatých Šimona a Judy Tadeáše Fotografie objektu Praha
46 Obrázek svatého Václava na domě Anežská 810/8 v Praze Fotografie objektu Praha
47 Pamětní deska odbojové skupiny Věrný pes na budově Právnické fakulty v Praze Fotografie objektu Praha
48 Pamětní deska Maxe Broda na domě Haštalská 1031/25 v Praze Fotografie objektu Praha
49 Pamětní deska neznámému hrdinovi před Právnickou fakultou v Praze Fotografie objektu Praha
50 Bývalá kaple Nejsvětější Trojice na Haštalském náměstí v Praze Fotografie objektu Praha

Haštalská kostnice, později přestavěná na kaplí Nejsvětější Trojice, byla na svatohaštalském hřbitově na Starém Městě v Praze již od středověku, pochází z vrcholného baroka. Obraz na fasá...