Kaple svatého Kříže ve Středoklukách

Obec: 
Středokluky
Katastrální území: 
Středokluky
Souřadnice: 
50.133155, 14.238008
Druh památky: 
Kaple
Památky v okolí: 
na mapě, v tabulce
Nejbližší sídlo: 
Středokluky

Oválná barokní stavba, umístěná do východní části areálu kostela sv. Prokopa. Vnějšek kaple je členěn lizénovými rámci a oválnými okny, nad nimi korunní římsa. Průčelí je vyvrcholeno trojúhelným štítem. V interiéru fresky Posledního soudu, Smrt sv. Františka Xaverského, Smrt bezbožného a iluzivní malba oltáře sv. Kříže.

Dr. Ant. Podlaha ve své knize Posvátná místa Království českého (díl VII, Vikariát Slánský, str. 209-211),vydané roku 1913, se o kapli zmiňuje následovně:

"Kolkolem kostela rozkládá se bývalý hřbitov (na němž se od roku 1830 nepochovává) ohražený zdí, jejíž nároží tvoří otevřené dovnitř výklenkové kaplice; na straně východní stojí pěkná barokní kaple sv. Kříže. Jest v půdorysu oválová, stěny její jsou lisenami rozčleněny. Římsa podstřešní jest na třech stranách segmentovitě prohnutá nad elliptickými okny; nad průčelím jest trojhranný ořímsovaný štít. Střecha vzdutá, prejsy krytá, zakončená zděnou lucernou.

Vnitřek rozčleněn jest pilastry, na nichž spočívá profilovaná římsa kolkolem obíhající. Klenba jest kopulovitá; na ní effektní malba znázorňující „Poslední soud": uprostřed Kristus v oblacích trůnící; po pravici jeho spravedliví, po levici zavržení; pod Kristem na jedné straně andílek se štítem na němž jest nápis: „Pojďte Požehnanj ; na druhé straně rovněž andílek se štítem, na němž jest nápis: „Diete Zloržecženij". Na bočních stěnách jsou naproti sobě malby:
na straně evangelijní „Smrt sv. Františka" jakožto příklad smrti člověka bohabojného; na protější straně znázorněna smrt člověka bezbožného.
Mensa oltáříku a predella s tabernákulem jsou nové, provedené ve slohu barokním; na tabernákulu kříž s Ukřižovaným, po stranách sochy P. Marie a sv. Jana, vesměs práce barokní z druhé polovice XVIII. stol.
Na stěně za oltářem namalována jest římsová a volutovaná architektura; kolem oválového okna (zakrytého) namalovány paprsky a obláčky."

Fotografie objektu
Kaple sv. Kříže ve Středoklukách
Autor fotky: Miroslav Blažek
Fotografie objektu
Kaple sv. Kříže ve Středoklukách
Autor fotky: Miroslav Blažek
Odkaz na tuto stránku: 
https://www.drobnepamatky.cz/node/17081
Přidáno: 
3. září 2017
Upraveno: 
9. srpen 2019
Vložil(a): 
mirabl

Komentáře

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><h2><h3><p><hr>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

 

CAPTCHA
Před odesláním komentáře prosím vyplňte následující pole.