Malé Číčovice - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 6    |   Zobrazených na této stránce: 6

Popisek Fotografie Obec Text
1 Pamětní kříž u Malých Čičovic Fotografie objektu Číčovice

Jednoduchý dřevěný kříž s trojdílným pískovcovým podstavcem umístěný u křižovatky polní cesty a silnice do Malých Čičovic, necelý 1 km od poutní kaple Nalezení sv. Kříže. Je sou...

2 Podstavec sochy svatého Salvátora u Čičovic Fotografie objektu Číčovice

Patří do souboru památek při historické cestě z Tuchoměřic do Malých Číčovic. Asi 3,5m vysoký, zděný podstavec se štukovou omítkou a výklenky po stranách. Byl nově opraven v letech 2...

3 Umělá jeskyně svatého Františka u Pazderny Fotografie objektu Číčovice

"Poblíž Tuchoměřic směrem k Čičovicům dal P. Budkovský vystavěti roku 1712 pěknou kaplici nebo jeskyni na způsob chýše, v níž sv. František Xaverský na ostrově Sancianu zemřel. V kap...

4 Kaple Nalezení svatého Kříže v Čičovicích Fotografie objektu Číčovice

Kaple stojí na návrší na východní straně Malých Číčovic. Barokní stavba je v půdorysu osmiboká a má stanovou střechu završenou sanktusníkem se zvonem. Pohledově je svým exteriérem nezaměn...

5 Pomník obětem 1. a 2. světové války v Malých Čičovicích Fotografie objektu Číčovice

Mohylu na uctění památky sedmi místních vojínů, kteří padli v letech 1914-1919, nechal postavit kroužek místních ochotníků. Na čelní straně podstavce je dále umístěna samostatná deska, která u...

6 Hřbitovní kaple u kostela svatého Vavřince v Černovičkách Fotografie objektu Číčovice

Dr. Ant. Podlaha ve své knize Posvátná místa Království českého, díl VII, Vikariát Slánský, str. 220, vydané v Praze r. 1913 píše následující:
"Při zdi hřbitovní severovýchodně od kostel...