Ústecký kraj - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 4443    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
1 Kaplička mezi Brlohem a Cítoliby Foto kříže Louny
2 Kříž u cesty mezi Hříškovem a Smolnicí Hříškov
3 Smírčí kříž u Ležek Fotografie objektu Lubenec
4 Kaplička a vojenský bunkr nad Ležkami Fotografie objektu Lubenec
5 Kaplička u cesty severně od Líšťan Fotografie objektu Líšťany
6 Boží muka jižně od Loun Louny
7 Kříž západně od Smolnice Fotografie objektu Smolnice
8 Kříž v poli severně od Smolnice Fotografie objektu Smolnice
9 Kříž na rozcestí U křížku východně od Hvížďalky Fotografie objektu Žerotín
10 Památník ve tvaru menory na židovském hřbitově v Terezíně Fotografie objektu Terezín
11 Pomník padlým z I. světové války na židovském hřbitově v Terezíně Fotografie objektu Terezín
12 Kříž v Hříškově u křižovatky Fotografie objektu Hříškov
13 Kaple v Hříškově Fotografie objektu Hříškov
14 Pomník padlým v Lubenci Fotografie objektu Lubenec
15 Památník v Lubenci Fotografie objektu Lubenec
16 Socha svatého Jana Nepomuckého v Lubenci Fotografie objektu Lubenec
17 Pomník padlým v Ležkách Fotografie objektu Lubenec
18 Kaple v Ležkách Fotografie objektu Lubenec
19 Pomník padlých v Malměřicích Fotografie objektu Blatno
20 Boží muka v Blatnu u křižovatky Fotografie objektu Blatno
21 Socha Panny Marie v Blatnu Fotografie objektu Blatno
22 Pomník padlým v Blatnu na křižovatce Fotografie objektu Blatno
23 Kříž západně od Hvížďalky Fotografie objektu Nová Ves

U kříže bývalo rozcestí, v letech 1960 - 1989 byla cesta vedoucí od Nové Vsi k zahradám u Hvížďalky rozorána a kříž tedy dnes stojí u okraje zbylé cesty Hříškov - Divice....

24 Sloup se sochou svatého Antonína Paduánského v Ústí nad Labem Fotografie objektu Ústí nad Labem

Autor sochy: Břetislav Holakovský

25 Památník města v Ústí nad Labem Fotografie objektu Ústí nad Labem
26 Pomník padlých na Balkáně v Ústí nad Labem Fotografie objektu Ústí nad Labem
27 Kašna v Ústí nad Labem na Lidickém náměstí Fotografie objektu Ústí nad Labem
28 Zvonička v Ústí nad Labem u Lidického náměstí Fotografie objektu Ústí nad Labem
29 Sousoší v Ústí nad Labem u Lidického náměstí Fotografie objektu Ústí nad Labem
30 Kaple v Bedřichovicích Fotografie objektu Hříškov
31 Pomník padlým v Bedřichovicích Fotografie objektu Hříškov
32 Kříž ve Hvížďalce v zahradě Fotografie objektu Hříškov
33 Sloup Nejsvětější Trojice v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
34 Pomník padlým v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby

Umístění: Cítoliby, před zámkem
Nápis:
VZPOMÍNKY ZANECHALI NÁM
PŘÍKLAD DALI SVĚTU
POPEL DĚJINÁM.

VÁCLAV KOZEL 24.10.1910 PADL 22.9.1938
BOHUSL. KRÁTKÝ 7.7.1914...

35 Socha svatého Linharta v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
36 Socha svaté Barbory v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
37 Socha piety v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
38 Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
39 Památník na statek v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
40 Socha svatého Prokopa na náměstí v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
41 Kaplička na jižním okraji Cítolib Fotografie objektu Cítoliby
42 Kaple ve Smolnici Fotografie objektu Smolnice
43 Pomník padlým ve Smolnici Fotografie objektu Smolnice
44 Kříž u kaple v Brlohu Fotografie objektu Louny
45 Kaple v Brlohu Fotografie objektu Louny
46 Socha svatého Václava v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
47 Pomník padlým v Ročově Fotografie objektu Ročov

Umístění: Ročov, v parku
Nápis:
VZPOMÍNÁME
OBĚTI
1939 - 1945

OBĚTEM
SVĚTOVÉ
VÁLKY
1914 - 1918

POSTAVENO SBOREM DOBROVOL. HASIČŮ ZA POMOC...

48 Socha Panny Marie v Ročově Fotografie objektu Ročov
49 Kaple v Úlovicích Fotografie objektu Ročov
50 Kříž u kaple v Úlovicích Fotografie objektu Ročov