Bílá Lhota - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 38    |   Zobrazených na této stránce: 38

Popisek Fotografie Obec Text
1 Kaplička severně od Řimic Fotografie objektu Bílá Lhota

Kulturní památka.

2 Smírčí kříž u Řimic v lese Fotografie objektu Bílá Lhota

Významná historická památka ze 16. stol, doklad jedné z forem výkonu trestu.
Zdroj: Památkový katalog

3 Boží muka na kraji Řimic Fotografie objektu Bílá Lhota

Kulturní památka. Zachovalá, zarostlá křovím (2016).

4 Kaple svatého Cyrila a Metoděje v Řimicích u polní cesty Fotografie objektu Bílá Lhota
5 Socha Panny Marie u Měníka na rozcestí Fotografie objektu Bílá Lhota

L.P. 1882.

6 Boží muka u Pateřína vedle polní cesty Fotografie objektu Bílá Lhota

Kulturní památka. Původně stávala boží muka v Mladči u silnice do Zábřeha na parc. č. 168, odkud byla vzhledem k nevhodnému umístění na okraji lomu Skalka (Měrotín u Litovle) př...

7 Kaple Panny Marie Bolestné v Pateříně Fotografie objektu Bílá Lhota

Kulturní památka z roku 1825.

8 Kříž u Pateřína vedle polní cesty Fotografie objektu Bílá Lhota
9 Kříž v Pateříně před kaplí Fotografie objektu Bílá Lhota
10 Pomník padlým v Měníku na návsi Fotografie objektu Bílá Lhota
11 Kaple Panny Marie Růžencové v Měníku Fotografie objektu Bílá Lhota

Rok 1810.

12 Kříž v Měníku u kaple na návsi Fotografie objektu Bílá Lhota

Rok 1857.

13 Socha Ježíše Krista na okraji Měníka Fotografie objektu Bílá Lhota

Rok 1896.

14 Kříž u Měníka vedle polní cesty Fotografie objektu Bílá Lhota

Rok 1857.

15 Kříž u Bílé Lhoty v poli Fotografie objektu Bílá Lhota

Rok 1866.

16 Kříž jižně od Řimic u silnice Fotografie objektu Bílá Lhota
17 Pomník padlým v Pateříně Fotografie objektu Bílá Lhota
18 Smírčí kříž v Bílé Lhotě v Arboretu Fotografie objektu Bílá Lhota

Smírčí kříž byl až do roku 2002 ukryt v dvoumetrové hloubce. Při výkopech kolem domu blízko arboreta se kříž opět dostal na světlo. Nyní je asi 30 m od místa nálezu v Arboretu v Bílé...

19 Kaple svatého Floriána v Červené Lhotě Fotografie objektu Bílá Lhota
20 Kříž v Červené Lhotě před kaplí Fotografie objektu Bílá Lhota

Vzadu nápis s letopočtem.

21 Pomníky padlým v Červené Lhotě u kaple Fotografie objektu Bílá Lhota

Před pomník padlým v první světové válce je trochu nevkusně umístěn pomník Sovětské armádě.

22 Kříž na okraji Červené Lhoty u silnice Fotografie objektu Bílá Lhota
23 Kříž v Hrabí u hlavní silnice Fotografie objektu Bílá Lhota
24 Kříž u Hrábí vedle silnice Fotografie objektu Bílá Lhota
25 Kaple svatého Marka v Hrabí na návsi Fotografie objektu Bílá Lhota
26 Kříž v Řimicích jižně od vesnice Fotografie objektu Bílá Lhota
27 Kříž u okraje Bílé Lhoty Fotografie objektu Bílá Lhota
28 Pomník padlým v Bílé Lhotě na hřbitově Fotografie objektu Bílá Lhota
29 Dřevěný kříž v Řimicích u kostela svaté Ludmily Fotografie objektu Bílá Lhota
30 Kaple svatého Jana Nepomuckého v Řimicích na návsi Fotografie objektu Bílá Lhota
31 Pomníky padlým v Řimicích na návsi Fotografie objektu Bílá Lhota
32 Pomník padlým v Hrabí na návsi Fotografie objektu Bílá Lhota
33 Sousoší svatého Cyrila a Metoděje u Hradečné Fotografie objektu Bílá Lhota
34 Pomník padlým v Hradečné Fotografie objektu Bílá Lhota

Pomník padlým v první světové válce.

35 Kříž v Hradečné u pomníku padlým Fotografie objektu Bílá Lhota

Uprostřed obce mezi domovními čís. 4 a 15, stávala před vystavěním silnice kaple, která zde byla postavena v roce 1835. Před touto stál kamenný kříž postavený předtím v roce 1830 a...

36 Kříž u Hradečné vedle polní cesty Fotografie objektu Bílá Lhota
37 Pomník Horymíra Maloty v Měníku u Třesínské jeskyně Fotografie objektu Bílá Lhota

Mudr. Horymír Malota - výrazně přispěl k zavedení dětské speleoterapie na tomto místě. V současné době je ozdravovna zchátralá.

38 Plastika v Bílé Lhotě v arboretu Fotografie objektu Bílá Lhota