okres Jablonec nad Nisou - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 165    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
1 Sousoší svatých Petra a Pavla a Dobrého pastýře v Bratříkově Fotografie objektu Pěnčín
2 Socha Piety ve Mšeně Fotografie objektu Jablonec nad Nisou
3 Kříž v Zahájí Fotografie objektu Pěnčín

Holý kříž nacházející se u lesní cesty, severně od Huťi.

4 Kaple svatého Vojtěcha v Huti Fotografie objektu Pěnčín

Kaple sv. Vojtěcha (německy Adalberta) nacházející se uprostřed osady Huť. Jde o barokní zděnou stavbu postavenou na obdélném půdorysu s polokruhovým závěrem v letech 1746-1749. Sakr...

5 Kaple na hřbitově u Hutě Fotografie objektu Pěnčín

Drobná stavba se sanktusníkem, nejspíše postavena při zřízení hřbitova roku 1884, nebo při jeho rozšíření roku 1897.

6 Kaplička v Krásné Fotografie objektu Pěnčín

Kaple na rozcestí, poblíž penzionu. Je ve velmi špatném stavu. Uvnitř jsou fragmenty barevné výmalby.

7 Kaplička u cesty do Maršovic Fotografie objektu Pěnčín

Kaplička na rozcestí cesty z Krásné do Maršovic.

8 Socha svatého Josefa v Krásní Fotografie objektu Pěnčín

Socha svatého Josefa s Ježíškem na dvou sloupech z druhé poloviny 18. století.

9 Pomník padlým v Lučanech nad Nisou Fotografie objektu Lučany nad Nisou

asi 500 m východně od rozhledny Bramberg na cestě do Lučan nad Nisou

Nápis:
Deutscher Turnverein
„Frohsinn“ Wiesenthal
Bramberg
1885 1926
Unseren
i...

10 Kaple Krista Trpitele ve Frýdštejně Fotografie objektu Frýdštejn
11 Pomník války z roku 1866 v Kokoníně Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Pomník postavený v roce 1874 připomíná památku pohřbeného fyzilíra Carla Gustava Pählkeho, padlého 26. června 1866 u Jablonce nad Nisou.

12 Kaplička svaté Anny u Proseče nad Nisou Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Výklenková kaplička je významnou památkou drobné sakrální architektury a lze ji považovat za nejstarší stojící stavbu v Proseči nad Nisou. Kaple byla zřejmě na stávajícím místě postavena...

13 Simmův kříž na Tyršově stezce Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Kříž postavil roku 1800 na svém pozemku při cestě z Dolního Kokonína do Rychnova hospodář Josef Simm z domu č. 150. Jeho potomci se pak o něj léta starali: nejprve Anton Simm a ...

14 Kříž u kostela svatého Ducha v Rýnovicích Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Nejstarší rýnovický křížek stojí vně jihovýchodní stěny kostela svatého Ducha. Vznikl díky mlynáři Ignazi Siegmundovi. Dle jeho testamentu z 9. dubna 1809 byl vztyčen u hřbitovní zdi dne...

15 Háj hrdinů 1. světové války u Jabloneckých Pasek Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Bad Schlag – Lázně Paseky, Jablonec nad Nisou. Tento památník 1. světové války byl již zaniklý a na místě se nacházely pouze rozvalené kameny a jen malé výklenky na jednotlivých kamenech...

16 Schölerův křížek v Lesní ulici Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Křížek nechal postavit v roce 1822 Paul Schöler (majitel hospodářství v č.p. 224) v horní části Lesní ulice. Tento křížek téměř zanikl, zachován zůstal jen žulový podstavec, který ji...

17 Památník obětem 1. světové války Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Památník byl slavnostně odhalen 18. října 1936. Statutární město Jablonec nad Nisou realizovalo v r. 2018 jeho obnovu. Na památník byly navráceny i desky se jmény padlých, zemřelých a...

18 Památník obětem 1. světové války Dobrá Voda Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Památník padlým byl slavnostně odhalen 18. července 1926. Jeho autorem je významný místní architekt Robert Hemmrich. Památník stál na soukromém pozemku. Statutární město Jablonec nad Nisou pozemek...

19 Pamětní deska obětem 1. světové války v Mšeně nad Nisou Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Původní památník byl zhotoven podle návrhu sochaře Antona Thorse a slavnostně odhalen byl 12.6. 1932. Po 2. světové válce došlo k jeho úplnému zničení a na jeho místě byl postaven no...

20 Pamětní deska obětem 1. světové války v Rýnovicích Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Původní památník byl zhotoven podle projektu Rudolfa Güntera a slavnostně byl odhalen 28.3. 1933. Po 2. světové válce došlo k jeho úplnému zničení. Pro připomenutí 100letého výročí konce...

21 Památník obětem 1. a 2. světové války Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

V rámci obnovy památníků 1. světové války byl památník kompletně očištěn, vyspárován a upraveno okolí včetně zeleně v parku, kde je umístěn. Na památníku je deska s nápisem „Na paměť...

22 Kaple svatého Jana Nepomuckého na vrchu jižně od Železného Brodu Fotografie objektu Železný Brod
23 Masarykův pomník u sokolovny v Masarykově ulici v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod
24 Kašna se sochou Panny Marie na náměstí 3. května v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod
25 Socha skláře před sklářskou školou v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod

Autor sochy: Jaroslav Brychta

26 Kašna na Malém náměstí v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod
27 Dřevěná zvonice u kostela svatého Jakuba v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod
28 Sochy u paty schodiště ke kostelu svatého Jakuba v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod
29 Socha svatého Jana Nepomuckého u vrchu schodiště ke Kostelu svatého Jakuba v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod
30 Kaple za kostelem svatého Jakuba v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod
31 Smírčí kříž za kostelem svatého Jakuba v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod
32 Boží muka za kostelem svatého Jakuba v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod
33 Socha svatého Floriána u muzea Běliště v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod
34 Socha svatého Jana Nepomuckého u muzea Běliště v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod
35 Socha svatého Jana Křtitele u muzea Běliště v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod
36 Kamenná kašna v ulici Zahradnická v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod
37 Boží muka v ulici Františka Balatky v Železném Brodě Fotografie objektu Železný Brod
38 Pomník padlým v 1. světové válce v Hrubé Horce Fotografie objektu Železný Brod
39 Socha Piety u domu 17 v Hrubé Horce Fotografie objektu Železný Brod
40 Socha Panny Marie Bozkovské na rozcestí východně od Horské Kamenice Fotografie objektu Železný Brod
41 Pomník padlým v 1. světové válce na hřbitově v Horské Kamenici Fotografie objektu Železný Brod
42 Školní kříž ve Smržovce ve Školní ulici Fotografie objektu Smržovka

Tento kříž stojí na rozhraní ulic Školní, Tyršova a Hornoveská. Podle zápisu v první smržovské pozemkové knize se jednalo o splnění ustanovení ze závěti pana Kaulfusse (jehož rodina...

43 Brechschmiedova kaplička v Horním Maxově Fotografie objektu Lučany nad Nisou

Brechschmiedova kaplička
Šestiboká kaplička je postavena na místě, kde se prý upsal ďáblu kovář Kuntze a kde po své smrti dlouho obcházel jako noční duch. Kuntze se narodil poblíž tohoto...

44 Památník obětem 1. světové války Lukášov Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Památník byl původně umístěn v Lukášově – naproti hotelu Koruna (vedle čp. 88). Tento původní památník byl odhalen 2. října 1927 za hojné účasti rodin válečných obětí, válečných veteránů ze ši...

45 Rösslerův kříž Kokonín Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Křížek byl obnoven v r. 2015 na základě iniciativy občanů města Jablonec nad Nisou Mgr. Josefa Slámy a paní Ivany Podzimkové. Nově slavnostně vysvěcen byl 6.10.2015. Slavnostní požehnání...

46 Klamtův kříž u Medvědího mlýna Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Historii kříže a jeho okolí si lze přečíst v Jabloneckém měsíčníku 11/2016 na str. 17 :...

47 Socha Panny Marie na sloupku s Ježíškem Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Socha Panny Marie stála v Rýnovicích (na rozcestí ul. Maxe Švabinského a ul. Ladovy) téměř až do r. 2003. Její pohnutou historii si můžete přečíst v příloze Jabloneckého měsíčníku č....

48 Křížek Veroniky Ulmannové ve Mšeně nad Nisou Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Pěkný železný kříž na kamenném podstavci stojí u silnice vedoucí ze Mšena do Rýnovic, 1°3‘ vzdálen od silničního náspu. Paní Veronika Ulmannová ze Mšena č.p. 112 jej nechala v  r. 1859 n...

49 Křížek ve Vysoké ulici v Jablonci nad Nisou Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Kovaný krucifix s malovaným Ježíšem Kristem stojí ve Vysoké ulici na sídlišti Šumava. Kříž pochází z roku 1777 a jedná se o nejstarší dochovaný kříž na území města. Je umístěn n...

50 Kříž v Chelčického ulici v Jablonci nad Nisou Fotografie objektu Jablonec nad Nisou

Zmínku o jeho historii i historii souvisejícího kříže ve Vysoké ul. si můžete přečíst v příloze Jabloneckého měsíčníku 6/2016, str. II:...