Buštěhrad - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 10    |   Zobrazených na této stránce: 10

Popisek Fotografie Obec Text
1 Kaplička svatého Salvátora u Buštěhradu Fotografie objektu Buštěhrad

Malá, velmi skromná výklenková kaplička z 18. století, vysoká 2,5m, umístěná jihovýchodně od centra Buštěhradu, asi 250m od křižovatky se silnicí 1. třídy č. 61. Je zasvěcena sv. Salvátorovi....

2 Kaplička svaté Anny v Buštěhradě Fotografie objektu Buštěhrad

Malá výklenková kaplička z 18. století, vysoká asi 2,5m, umístěná u křižovatky silnic naproti vchodu do buštěhradského hřbitova. V jejím výklenku býval obraz sv. Anny a její dce...

3 Mariánský sloup v Buštěhradě Fotografie objektu Buštěhrad

Raně barokní, pět metrů vysoký mariánský "morový" sloup z počátku 18. století. Od roku 2010 stojí na místě jeho replika, která vznikla pod vedením akad. sochaře a restaurátora Jana Bradny...

4 Toskánský sloup Panny Marie v Buštěhradě Fotografie objektu Buštěhrad

Toskánský sloup se soškou Panny Marie pochází z konce 17. století. Se svou šestimetrovou výškou je nejvyšším památkově chráněným sloupem v Buštěhradě. Nachází se v historickém jádru...

5 Kaple svaté Máří Magdaleny v Buštěhradě Fotografie objektu Buštěhrad

Největší buštěhradská barokní kaple se zvonicí, je zasvěcena patronce města sv. Máří Magdaleně a byla vystavěna na Náměstí proti baroknímu pivovaru. Jedná se o osmibokou stavbu s hra...

6 Kaplička Nejsvětější Trojice u Buštěhradu Fotografie objektu Buštěhrad

Malá výklenková kaplička pochází z 18. století. Byla postavena v barokním slohu a nachází se severně od města, po levé straně silnice do Vrapic, bez přístupové cesty v poli. Kap...

7 Pamětní kříž na hřbitově v Buštěhradě Fotografie objektu Buštěhrad

Uprostřed buštěhradského hřbitova, na křižovatce chodníků mezi náhrobky, se nachází tři metry vysoký kříž s korpusem Krista, uchycený do kamenného podstavce. Vzhledem k optickému nepoměru...

8 Pomník padlým ve světových válkách v Buštěhradu Fotografie objektu Buštěhrad
9 Kaplička svatého Prokopa v Buštěhradě Fotografie objektu Buštěhrad

Kaplička s dřevěnou nástavbou zvonice je umístěna ve středovém pruhu ulice Prokopova. Ze všech pěti dochovaných kaplí a kapliček v Buštěhradě je tato nejmladší, z roku 1898....

10 Dřevěný pamětní kříž v Buštěhradu u Tyršovy ulice Fotografie objektu Buštěhrad