Úštěk - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 75    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
1 Pomník padlým z 1. světové války v Kalovicích Fotografie objektu Úštěk

Umístění: Kalovice, v prudké zatáčce silnice v obci
Nápis:
1914 - 1918
……..andenken
……..Weltkriege
……..Heimats….
……..Gem……….
…………..Franz
……...

2 Pomník padlým z 1. světové války ve Lhotě u Úštěka Fotografie objektu Úštěk

Umístění: Lhota (u Úštěku), přibližně veprostřed vesnice, po pravé straně (v obci jsou dva pomníky)
Nápis:
+
1914 - 1918
Zum Ehrenden Andenken
der Opfer des Weltkriege...

3 Pomník padlým ve Lhotě u Úštěku Fotografie objektu Úštěk

Umístění: Lhota (u Úštěku), pomník u křižovatky místních komunikací ve vsi
Nápis:
není

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4205-00541
Pomník přidal: M...

4 Deska z pomníku padlým ze Lhoty u Úštěka (Olhotta) v Úštěku u synagogy Fotografie objektu Úštěk

Deska je exponátem soukromého musea vedle synagogy v Úštěku. Dříve volně ležela na trávníku před synagogou, nyní je opřena o stěnu muzea. Vzhledem k tomu, že se má pomník ve Lhotě u...

5 Kříž na bývalé západní bráně v Úštěku Fotografie objektu Úštěk
6 Pomník Hanse Kudlicha v Úštěku Fotografie objektu Úštěk

Původně to byl pomník Josefa II., po roce 1918 přestavěn na pomník iniciátora zrušení roboty Dr. Hanse Kudlicha

7 Památník osvobození v Úštěku Fotografie objektu Úštěk

Úštěk, podobně jako další sveročeská města, osvobodily jednotky II. polské armády
htt...

8 Pamětní deska II. polské armády v Úštěku Fotografie objektu Úštěk

Pamětní deska na budově školy v ulici 2. Polské armády.
ˇUštěk, podobně jako další severočeská města, osvobodily jednotky 2. Polské armády.
...

9 Kapličky Kalvárie na Ostrém Fotografie objektu Úštěk

Poutní areál, jehož počátky sahají do let 1704–1707 nechal vystavět pan Václav Růžička, hejtman zdejšího jezuitského panství se sídlem v Liběšicích. Za autora stavby bývá obvykle považován zná...

10 Pomník padlým v Tetčiněvsi Fotografie objektu Úštěk

Umístění: Tetčiněves, ve středu obce v esovité zatáčce u budovy bývalé školy
Nápis:
J.A. KOMENSKÝ

VĚŘÍM I JÁ BOHU
ŽE PO PŘEJITÍ VICHŘIC
VLÁDA VĚCÍ TVÝC...

11 Kříž v Tetčiněvsi na křižovatce Fotografie objektu Úštěk
12 Pomník padlým ve Vedlicích Fotografie objektu Úštěk

Umístění: Vedlice, střed obce
Nápis:
NA PAMĚŤ
VÍTĚZSTVÍ
CHRABRÉ
RUDÉ ARMÁDY A NAŠICH HRDINŮ
9.5.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován...

13 Socha svatého Jana Nepomuckého v ulici 1. máje v Úštěku Fotografie objektu Úštěk
14 Kříž u mostu přes Úštěcký potok severně od Rochova Fotografie objektu Úštěk
15 Pomník osvobození na návsi v Rochově Fotografie objektu Úštěk
16 Kaple na návsi v Rochově Fotografie objektu Úštěk
17 Kaple na návsi ve Vědlicích Fotografie objektu Úštěk
18 Socha Panny Marie u kaple ve Vědlicích Fotografie objektu Úštěk
19 Socha na rozcestí ve Vědlicích Fotografie objektu Úštěk
20 Kaple Panny Marie Prostřednice všech milostí ve Vědlicích Fotografie objektu Úštěk
21 Pomník osvobození v Bílém Kostelci Fotografie objektu Úštěk
22 Kříž u silnice severně od Konojed Fotografie objektu Úštěk
23 Socha svatého Floriána na terase u kostela v Konojedech Fotografie objektu Úštěk
24 Kříž na jižním okraji Konojed Fotografie objektu Úštěk
25 Kříž u rozcestí silnic severně od Úštěku Fotografie objektu Úštěk
26 Socha svatého Floriána v zahradě domu 249 v Úštěku Fotografie objektu Úštěk
27 Kříž v Hřbitovní ulici v Úštěku Fotografie objektu Úštěk
28 Kaplička v ohradní zdi kostela Nejsvětější Trojice v Úštěku Fotografie objektu Úštěk
29 Skalní kaplička u silnice z Úštěka do Ostrého Fotografie objektu Úštěk
30 Pomník osvobození na návsi v Ostrém Fotografie objektu Úštěk
31 Kříž na návsi v Ostrém Fotografie objektu Úštěk
32 Kaplička Loučení Ježíše s Pannou Marií u cesty ke Kalvárii v Ostrém Fotografie objektu Úštěk
33 Kapličky Křížové cesty na Kalvárii v Ostrém Fotografie objektu Úštěk
34 Kaple Božího hrobu na Kalvárii u Ostrého Fotografie objektu Úštěk
35 Kaple Povýšení svatého Kříže na Kalvárii u Ostrého Fotografie objektu Úštěk
36 Kaple Nalezení svatého Kříže na Kalvárii u Ostrého Fotografie objektu Úštěk
37 Socha Bičovaný Kristus na horní terase schodiště Kalvárie u Ostrého Fotografie objektu Úštěk
38 Socha Kristus pod křížem na horní terase schodiště Kalvárie u Ostrého Fotografie objektu Úštěk
39 Socha na dolní terase schodiště Kalvárie u Ostrého Fotografie objektu Úštěk
40 Torza soch na terase pod schodištěm Kalvárie u Ostrého Fotografie objektu Úštěk
41 Kaple na návsi v osadě Pohorsko Fotografie objektu Úštěk
42 Kříž u silnice před Dolním Vysokém Fotografie objektu Úštěk
43 Kaple v Dolním Vysokém Fotografie objektu Úštěk
44 Kříž u silnice z Dolního Vysokého do Habřiny Fotografie objektu Úštěk
45 Kříž u silnice na severním okraji Habřiny Fotografie objektu Úštěk
46 Kříž v osadě Nový Týn Fotografie objektu Úštěk
47 Pomník padlým na návsi ve Starém Týně Fotografie objektu Úštěk
48 Kaplička u silnice ze Starého Týna do Úštěka Fotografie objektu Úštěk
49 Pamětní deska Aloise Klára na domě 57/73 v Úštěku Fotografie objektu Úštěk
50 Socha Panny Marie u polní cesty západně od Rašovic Fotografie objektu Úštěk