Přidat památku

Kladruby - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 49    |   Zobrazených na této stránce: 49

Popisek Fotografie Obec Text
1 Kříž u křižovatky ve Vrbici u Stříbra Fotografie objektu Kladruby
2 Kaple ve Vrbici u Stříbra Fotografie objektu Kladruby
3 Pamětní kříž ve Vrbici u Stříbra u silnice Fotografie objektu Kladruby
4 Kříž u polní cesty severně od Kladrub Kladruby
5 Kříž nad Stříbrem u silnice na Kladruby Kladruby
6 Kříž severovýchodně od Lázu Fotografie objektu Kladruby

Kříž stával několik desítek metrů jižněji v poli u cesty zničené v období 1948 - 1989.

7 Pamětní kříž východně od Lázu Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž (jen sokl) východně od Lázu je upomínka na místní selskou rodinu Beranek. Kříž byl postaven v roce 1877. Na soklu je text znějící: "Errichtet zur Ehre Gottes von Georg und Marie B...

8 Kříž jihozápadně od Lázu Fotografie objektu Kladruby
9 Kaplička svatého hrobu jihovýchodně od Lázu Fotografie objektu Kladruby

Kaplička sv. hrobu mohla být postavena v 17. stol. a její historie by může souviset s blízkým šibeničním vrchem. Do roku 1765 držel magistrát města Kladruby hrdelní právo a mohl...

10 Kříž v severní části Kladrub Fotografie objektu Kladruby
11 Kříž severně od Kladrub u silnice na Stříbro Fotografie objektu Kladruby
12 Pamětní kříž jihozápadně od Střížkova mlýna v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Sokl pamětního kříže u Střížkova mlýna, který zde stojí pravděpodobně od druhé poloviny 19. stol. V letech 1931-1946 zde žil mlynář Franz Böhm s rodinou, který o kříž pečoval. V...

13 Kříž na rozcestí lesních cest nad Žďárem Kladruby
14 Kříž na vyhlídce Kalvárie u Pozorky u Kladrub Fotografie objektu Kladruby
15 Pamětní kříž v severní části dvora fary Kladruby Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž je pravděpodobně z druhé poloviny 19. stol. ve spodní části soklu jsou špatně čitelné iniciály stavitele a snad i letopočet. (?)
Litinový kříž byl po roce 2000 res...

16 Pomník Milník času Vladislava I. v Husově ulici v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Autordíla: Vojtěch Soukup

17 Mariánská - Hockova kaplička západně od Kladrub Fotografie objektu Kladruby

Kaplička panny Marie (lidově nazývaná Hockova kaplička, něm. Hockenkapelle), byla postavena roku 1853 rodákem z Kladrub Franz Hock (*1818). Vysvěcena byla 23.10.1853. Podle některých pramenů,...

18 Pomník padlým v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Nápis:
TĚM,
KTEŘÍ PADLI
ABYCHOM
MY ŽILI V LETECH
1938 - 1945
Poznámka:

Pravděpodobně nová kovová deska na starém pomníku, ze zadní strany je vidět, ž...

19 Kříž západně od Kladrub u silnice do Benešovic Fotografie objektu Kladruby

Text na kamenném soklu zní:

GEWIDMET
VON
M.
STELZER
1885
ZUM ANDENKEN
SEINES IN TABOR
AM 24. SEPT. 1850
VERSTORB. VATER
JOHAN STELZER...

20 Mariánský sloup v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby
21 Kašna na náměstí Republiky v Kladrubech u Stříbra Fotografie objektu Kladruby
22 Kříž u kostela v Kladrubech Foto kříže Kladruby
23 Pomník v Kladrubech u kostela Fotografie objektu Kladruby

Objekt vlevo v pozadí.

24 Křížový kámen v Kladrubech I Fotografie objektu Kladruby

Objekt vlevo v popředí.

25 Křížový kámen v Kladrubech II Fotografie objektu Kladruby

Objekt v popředí, třetí zprava.

26 Křížový kámen v Kladrubech III Fotografie objektu Kladruby

Druhý objekt zprava.

27 Kříž v Kladrubech v zahradě Foto kříže Kladruby
28 Smírčí kříž v Kladrubech II Fotografie objektu Kladruby

Objekt zcela vpravo.

29 Kříž východně od Kladrub u okraje lesa Fotografie objektu Kladruby
30 Socha Kristus s křížem v lese východně od brány kláštera Kladruby Fotografie objektu Kladruby

Socha Kristova pochází z doby klášterní (před r. 1785).

31 Kříž u Žďáru nad Kladruby Fotografie objektu Kladruby
32 Kaplička svaté Anny u Petrova mlýna jižně od Kladrub Fotografie objektu Kladruby

Kaplička sv. Anny u Petrova mlýna (něm. Sc. Anna Kapelle / Petermühlkapelle) by mohla pocházet z 18. stol. Stejně jako většina kulturních památek v okolí, začala po roce 1945 chátrat...

33 Kříž jižně od Petrova mlýna v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž (sokl) z druhé poloviny 19. stol. na jižní straně před průjezdem do ruin Petrova mlýna. Kovový kříž byl v době ČSSR jako u většiny pamětních křížů v okolí zničen....

34 Kříž ve Výrově u rozcestí Fotografie objektu Kladruby
35 Obrázek u okraje lesa nad Brodem u Stříbra Kladruby
36 Kaplička severovýchodně od Brodu u Stříbra Fotografie objektu Kladruby

Pravděpodobně Mariánská kaplička na okraji Brodu, pocházející z 19. století. V období po druhé světové válce začala chátrat a po roce 2000 z ní zbylo jen obvodové zdivo. V ...

37 Kaple v Brodu u Stříbra Fotografie objektu Kladruby
38 Kříž u Stránského mlýna Foto kříže Kladruby
39 Pamětní kříž v jižní částo Brodu Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž v jižní části obce Brod před hostincem čp. 51. Nachází se po pravé straně cesty směr Tuněchody. Kříž je upevněn do kamenného soklu ze žuly a postaven byl pravděpodobně na poč...

40 Hraniční kámen jižně od Kladrub (2) Fotografie objektu Kladruby

Hraniční kámen z roku 1775 označující hranici panství (T) Trauttmansdorffů (Horšovský Týn) a klášterního panství Kladruby (Kladrau) z roku 1775.

41 Kříž jihovýchodně od Brodu u Stříbra Foto kříže Kladruby
42 Kříž severně od Mileva mezi stromy Foto kříže Kladruby
43 Kříž severně od Mileva Foto kříže Kladruby
44 Kaple v Milevu Fotografie objektu Kladruby
45 Kříž na návsi v Milevu Fotografie objektu Kladruby
46 Kříž východně od Mileva Foto kříže Kladruby
47 Kaple v Tuněchodech Fotografie objektu Kladruby
48 Kříž u Tuněchod Fotografie objektu Kladruby
49 Kříž u Tuněchodského mlýna Foto kříže Kladruby