Kladruby - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 49    |   Zobrazených na této stránce: 49

Popisek Fotografie Obec Text Datum vytvoření
1 Kříž u Stránského mlýna Foto kříže Kladruby 2014-02-26 00:55
2 Obrázek u okraje lesa nad Brodem u Stříbra Kladruby 2014-02-26 01:15
3 Kříž u polní cesty severně od Kladrub Kladruby 2014-02-26 01:15
4 Kříž severně od Kladrub u silnice na Stříbro Kladruby 2014-02-26 01:15
5 Kříž západně od Kladrub u silnice do Benešovic Fotografie objektu Kladruby

Text na kamenném soklu zní:

GEWIDMET
VON
M.
STELZER
1885
ZUM ANDENKEN
SEINES IN TABOR
AM 24. SEPT. 1850
VERSTORB. VATER
JOHAN STELZER...

2014-02-26 01:15
6 Kříž nad Stříbrem u silnice na Kladruby Kladruby 2014-02-26 01:15
7 Kříž východně od Kladrub u okraje lesa Fotografie objektu Kladruby 2014-02-26 02:08
8 Kříž u Žďáru nad Kladruby Fotografie objektu Kladruby 2014-02-26 02:08
9 Kříž na rozcestí lesních cest nad Žďárem Kladruby 2014-02-26 02:08
10 Kříž u Tuněchod Fotografie objektu Kladruby 2014-02-26 02:29
11 Kaple v Milevu Foto kříže Kladruby 2014-03-02 14:18
12 Kříž severně od Mileva Foto kříže Kladruby 2014-03-02 14:20
13 Kříž severně od Mileva mezi stromy Foto kříže Kladruby 2014-03-02 14:21
14 Kříž východně od Mileva Foto kříže Kladruby 2014-03-02 14:22
15 Kříž na návsi v Milevu Foto kříže Kladruby 2014-03-02 14:24
16 Kříž jihovýchodně od Brodu u Stříbra Foto kříže Kladruby 2014-03-02 14:26
17 Kříž u Tuněchodského mlýna Foto kříže Kladruby 2014-03-02 14:55
18 Kříž u Tuněchod Foto kříže Kladruby 2014-03-02 14:57
19 Kaple v Tuněchodech Foto kříže Kladruby 2014-03-10 18:38
20 Kaple v Brodu u Stříbra Fotografie objektu Kladruby 2014-03-10 18:40
21 Mariánský sloup v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby 2014-03-11 18:51
22 Kříž u kostela v Kladrubech Foto kříže Kladruby 2014-03-11 18:51
23 Pomník padlým v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Nápis:
TĚM,
KTEŘÍ PADLI
ABYCHOM
MY ŽILI V LETECH
1938 - 1945
Poznámka:

Pravděpodobně nová kovová deska na starém pomníku, ze zadní strany je vidět, ž...

2014-03-11 18:53
24 Kříž v Kladrubech v zahradě Foto kříže Kladruby 2014-03-11 18:54
25 Pomník v Kladrubech u kostela Fotografie objektu Kladruby

Objekt vlevo v pozadí.

2014-03-24 19:39
26 Křížový kámen v Kladrubech I Fotografie objektu Kladruby

Objekt vlevo v popředí.

2014-03-24 19:40
27 Křížový kámen v Kladrubech II Fotografie objektu Kladruby

Objekt v popředí, třetí zprava.

2014-03-24 19:42
28 Křížový kámen v Kladrubech III Fotografie objektu Kladruby

Druhý objekt zprava.

2014-03-24 19:43
29 Smírčí kříž v Kladrubech II Fotografie objektu Kladruby

Objekt zcela vpravo.

2014-03-24 19:45
30 Kříž jihozápadně od Lázu Fotografie objektu Kladruby 2015-01-11 20:39
31 Kaple ve Vrbici u Stříbra Fotografie objektu Kladruby 2015-01-11 20:43
32 Kříž u křižovatky ve Vrbici u Stříbra Fotografie objektu Kladruby 2015-01-11 20:44
33 Pamětní kříž ve Vrbici u Stříbra u silnice Fotografie objektu Kladruby 2015-01-11 20:46
34 Kříž severovýchodně od Lázu Fotografie objektu Kladruby

Kříž stával několik desítek metrů jižněji v poli u cesty zničené v období 1948 - 1989.

2015-01-11 21:06
35 Kříž ve Výrově u rozcestí Fotografie objektu Kladruby 2015-02-07 22:02
36 Kříž v zahradě domu Hřbitovní 329 v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby 2019-04-11 13:36
37 Pomník Milník času Vladislava I. v Husově ulici v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Autordíla: Vojtěch Soukup

2019-04-11 13:47
38 Kašna na náměstí Republiky v Kladrubech u Stříbra Fotografie objektu Kladruby 2019-04-11 18:03
39 Kříž na vyhlídce Kalvárie u Pozorky u Kladrub Fotografie objektu Kladruby 2019-04-11 18:13
40 Socha Kristus s křížem v lese východně od brány kláštera Kladruby Fotografie objektu Kladruby

Socha Kristova pochází z doby klášterní (před r. 1785).

2020-01-08 00:47
41 Pamětní kříž (jen sokl) jižně od Petrova mlýna v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž (sokl) z druhé poloviny 19. stol. na jižní straně před průjezdem do ruin Petrova mlýna. Kovový kříž byl v době ČSSR jako u většiny pamětních křížů v okolí zničen....

2020-01-10 01:51
42 Pamětní kříž východně od Lázu Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž (jen sokl) východně od Lázu je upomínka na místní selskou rodinu Beranek. Kříž byl postaven v roce 1877. Na soklu je text znějící: "Errichtet zur Ehre Gottes von Georg und Marie B...

2020-01-13 23:47
43 Pamětní kříž jihozápadně od Střížkova mlýna v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Sokl pamětního kříže u Střížkova mlýna, který zde stojí pravděpodobně od druhé poloviny 19. stol. V letech 1931-1946 zde žil mlynář Franz Böhm s rodinou, který o kříž pečoval. V...

2020-01-13 23:59
44 Mariánská - Hockova kaplička západně od Kladrub Fotografie objektu Kladruby

Kaplička panny Marie (lidově nazývaná Hockova kaplička, něm. Hockenkapelle), byla postavena roku 1853 rodákem z Kladrub Franz Hock (*1818). Vysvěcena byla 23.10.1853. Podle některých pramenů,...

2020-01-25 14:34
45 Pamětní kříž v severní části dvora fary Kladruby Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž je pravděpodobně z druhé poloviny 19. stol. ve spodní části soklu jsou špatně čitelné iniciály stavitele a snad i letopočet. (?)
Litinový kříž byl po roce 2000 res...

2020-02-17 03:04
46 Kaplička sv. Anny u Petrova mlýna jižně od Kladrub Fotografie objektu Kladruby

Kaplička sv. Anny u Petrova mlýna (něm. Sc. Anna Kapelle / Petermühlkapelle) by mohla pocházet z 18. stol. Stejně jako většina kulturních památek v okolí, začala po roce 1945 chátrat...

2020-02-17 03:35
47 Kaplička severovýchodně od Brodu u Stříbra Fotografie objektu Kladruby

Pravděpodobně Mariánská kaplička na okraji Brodu, pocházející z 19. století. V období po druhé světové válce začala chátrat a po roce 2000 z ní zbylo jen obvodové zdivo. V ...

2020-04-16 15:12
48 Pamětní kříž v jižní částo Brodu Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž v jižní části obce Brod před hostincem čp. 51. Nachází se po pravé straně cesty směr Tuněchody. Kříž je upevněn do kamenného soklu ze žuly a postaven byl pravděpodobně na poč...

2020-04-18 05:45
49 Kaplička svatého hrobu jihovýchodně od Lázu Fotografie objektu Kladruby

Kaplička sv. hrobu mohla být postavena roku 1699 a její historie by mohla souviset s blízkým šibeničním vrchem. Do roku 1765 držel magistrát města Kladruby hrdelní právo a mohl vykon...

2020-05-28 17:11