Puclice - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 29    |   Zobrazených na této stránce: 29

Popisek Fotografie Obec Text
1 Socha svatého Jana Nepomuckého u Puclic Puclice
2 Kříž v Puclicích u bytových domů Foto kříže Puclice
3 Kříž severovýchodně od Puclic Foto kříže Puclice
4 Kříž v Puclicích na rozcestí Foto kříže Puclice
5 Kříž v Puclicích na zahradě Foto kříže Puclice
6 Kříž v Puclicích u tvrze Fotografie objektu Puclice

Kříž byl v roce 2015 nově natřen a kolem něj byly vykáceny lípy. Pravděpodobně kvůli výhledu na místní tvrz, která je v současné době využívána jako obecní úřad a mateřská škoda...

7 Kříž v Puclicích u cesty do Křenov Fotografie objektu Puclice

Kříž byl v roce 2015 obnoven a přesunut o kousek níže na rozcestí. Renovací prošel jak podstavec, tak i železný kříž.

8 Kříž u cesty nad Puclicemi Puclice
9 Pomník padlým v Puclicích u kaple Fotografie objektu Puclice
10 Pomník padlým v Puclicích Foto kříže Puclice

Patrně to není přímo pomník padlým, nutno prověřit.

11 Kaple v Puclicích Fotografie objektu Puclice
12 Kříž jižně od Puclic u cesty do Křenov Foto kříže Puclice
13 Kříž nad Puclicemi u cesty do Křenov Fotografie objektu Puclice
14 Kříž nad Puclicemi u zaniklé cesty Fotografie objektu Puclice
15 Kříž nad Puclicemi Fotografie objektu Puclice
16 Kříž v poli jižně od Puclic Fotografie objektu Puclice

tzv. Volkův kříž.

17 Kříž východně od Malého Malahova Fotografie objektu Puclice
18 Kříž jižně Malého Malahova na svahu Fotografie objektu Puclice
19 Pomník padlým v Malém Malahově Fotografie objektu Puclice
20 Kaple v Malém Malahově Fotografie objektu Puclice

Šestiboká kaple Panny Marie na návsi byla vybudovaná na uměle navršeném pahorku v první polovině 19. století.

21 Kříž v Malém Malahově Fotografie objektu Puclice
22 Kříž nad Malým Malahov u silnice k Doubravě Fotografie objektu Puclice
23 Kříž u rozcestí u nad Malým Malahovem Fotografie objektu Puclice
24 Kříž nad Malým Malahovem na kopci Fotografie objektu Puclice
25 Kříž mezi Malým Malahovem a Doubravou Foto kříže Puclice
26 Kříž v polích za Doubravou u Puclic Fotografie objektu Puclice
27 Kaple v Doubravě Foto kříže Puclice
28 Kříž západně od Doubravy Fotografie objektu Puclice
29 Kříž jihozápadně od Doubravy Foto kříže Puclice