Kdyně - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 23    |   Zobrazených na této stránce: 23

Popisek Fotografie Obec Text
1 Socha lva nad branou k Muzeu příhraničí ve Kdyni Fotografie objektu Kdyně
2 Kříž na rozcestí U křížku severně od Kdyně Fotografie objektu Kdyně
3 Pomník padlým v I. světové válce u silnice Kdyně - Podzámčí Fotografie objektu Kdyně
4 Kaple svatého Jana Křtitele u křižovatky v Prapořišti Fotografie objektu Kdyně

Pro kapli byl v roce 1870 zakoupen nový zvon – v 1. světové válce byl odebrán a nahrazen železným. Původní zasvěcení kaple bylo sv. Janu Nepomuckému. Zasvěcení sv. Janu Křtiteli prob...

5 Památník dr. Filipa Terče u silnice do Starce v Prapořišti Fotografie objektu Kdyně

Dr. Filip Terč byl zakladatelem české moderní apitherapie.

6 Kříž u silnice Prapořiště - Starec Fotografie objektu Kdyně
7 Pamětní kříž na křižovatce ulic Dělnická - Americká - Školní - Herštýnská v Kdyni Fotografie objektu Kdyně
8 Kaple svatého Antonína Paduánského v Hluboké na návsi Fotografie objektu Kdyně
9 Kříž v Hluboké na návsi Fotografie objektu Kdyně
10 Kříž v Dobříkově Fotografie objektu Kdyně
11 Kaple svatého Josefa v Branišově na návsi Fotografie objektu Kdyně
12 Kaple blahoslaveného Karla Habsburského severovýchodně od Branišově Fotografie objektu Kdyně
13 Kříž severovýchodně od Branišova Fotografie objektu Kdyně
14 Kříž u bazénu ve Kdyni Fotografie objektu Kdyně
15 Kaple Nejsvětější Trojice na Podzámčí Fotografie objektu Kdyně

Pseudorománská kaple Nejsvětější Trojice vystavěná v roce 1906

16 Kříž na návsi v Prapořištích Fotografie objektu Kdyně
17 Kříž v Prapořištích u silnice do Starce Fotografie objektu Kdyně
18 Kříž na návsi ve Starci Fotografie objektu Kdyně
19 Kříž v Nových Chalupách u silnice z Hluboké do Loučimi Fotografie objektu Kdyně
20 Kříž u silnice v Nové Hospodě východně od Hluboké Fotografie objektu Kdyně
21 Pomník padlým v 1. světové válce v Hluboké Fotografie objektu Kdyně
22 Kaple Panny Marie Bolestné ve Kdyni Fotografie objektu Kdyně
23 Kaple svatého Jana Nepomuckého ve Kdyni Fotografie objektu Kdyně