Přidat památku

Základní mapa ČR

Základní mapa České republiky je státní mapové dílo vznikající kontinuálně už od roku 1968 a aktualizováno v cyklu několika let. Mapy menších měřítek tohoto díla  (1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000) jsou odvozovány ze Základní mapy 1 : 10 000 (ZM 10, ZM10). Základní mapa 1 : 10 000 je z hlediska místního průzkumu nejkvalitnějším mapovým podkladem velkého měřítka pro území České republiky. 

Ukázka Základní mapy 1 : 10 000 - ves Dolní Bělá

Některé vlastnosti Základní mapy 1 : 10 000:

 • Podrobně zpracované vrstevnice s intervalem 1, 2 nebo 5 m (dle terénu). 
 • Popis řady objektů a areálu, vyznačení správních budov. 
 • Odvozeno od ZABAGED (digitální Základní báze geografických dat České republiky).
 • Zakresleny jsou téměř všechny polní a lesní cesty.
 • Zakresleny trigonometrické body, zhušťovací body, body tíhového bodového pole, body výškového bodového pole atd. 
 • Zakresleny státní hranice, hranice krajů, okresů, obcí, katastrálních území a městských částí. 
 • zakresleno mnoho dalších jevů - legenda Základní mapy 1 : 10 000.
 • Nejsou zakresleny jména ulic (některé mapové weby je přidávají jako vrstvu), turistické trasy, cyklotrasy, autobusové zastávky (vlakové jsou).

Kde najít Základní mapy 1 : 10 000

Základní mapy jsou používány jako základní podklad na velkém množství státních mapových aplikací. V závislosti na přiblížení se zobrazují různá měřítka, při velkém přiblížení se zobrazí Základní mapa 1 : 10 000.

Geoprohlížeč ČÚZK

Na tomto webu jsou Základní mapy ČR ve výchozím stavu zapnuty a pojmenovány jako Prohlížecí služba WMTS - Základní mapy ČR.

Web umožňuje přiblížení mapy do měřítka 1 : 500.

Mapa je ve velkém přiblížení doplněná názvy ulic.

Geoportál ČÚZK

Národní Geoportál INSPIRE 

Na tomto webu jsou Základní mapy ČR ve výchozím stavu zapnuty a pojmenovány jako Topografické mapy ČÚZK. Pro přehlednost je možné vypnout překryvnou vrstvu "Stínování", při velkém přiblížení se zobrazuje překryvná vrstva Katastrální mapy, která lze také vypnout. Web umožňuje přiblížení mapy do měřítka 1 : 1000, pomocí vrstvy "Popisky" je možné doplnit jména ulic, popisná čísla domů atd.

Katastr Nemovitosti / Marushka

V aplikaci Marushka Katastru nemovitostí jsou  ve výchozím stavu Základní mapy ČR zapnuty, nejsou pojmenovány. Web umožňuje přiblížení do měřítka 1 : 5000, při větším přiblížení již jsou zobrazovány Katastrální mapy. 

Geoportál Plzeňského kraje / Mapové podklady České republiky

Na tomto webu jsou Základní mapy ČR ve výchozím stavu zapnuty a pojmenovány jako Základní mapa.  Web umožňuje přiblížení mapy do měřítka 1 : 2500, při větším přiblížení podklad ZM10 mizí. Základní mapy ČR jsou překryty vrstvou správních hranic a popisky, v největším povoleném přiblížení též katastrální mapou. Tyto vrstvy lze vypnout. Základní mapy jsou při největším povoleném přiblížení doplněny jmény ulic. 

Drobné památky na Základní mapě 1 : 10 000

Značky drobných památek:

 • Kříže, sochy, boží muka, zvoničky a kapličky jsou zobrazeny jednoduchým křížem.
 • Kaple jsou značeny černým kolem s křížem na vrcholu.
 • Pomníky, památníky, novodobé plastiky a některé sochy a sloupy jsou značeny ikonou pomníku.
 • Kašny jsou značeny modrým kolem. 
 • Menhiry a památné kameny jsou značeny jako osamocené skály či balvany.

Drobné památky na Základní mapě České republiky. Shora: kříž, kaple, kašna, pomník

Využití při hledání drobných památek

Základní mapa 1 : 10 000 zobrazuje většinu existujících drobných památek a je tak nejlepší mapou s drobnými památkami v České republice. Žádná jiná současná mapa neobsahuje tolik drobných památek jako ZM10.

Na co dát pozor:

 • Mapa je stále aktualizována, bohužel však velmi poškozená památka je někdy vyhodnocena jako neexistující a z mapy vyřazena.
 • V případě více drobných památek na jednom místě (kříž u kaple) bývá někdy zakreslena jen ta "větší" památka. 

Jak zjistit polohu konkrétní památky

Základní mapy 1 : 10 000 byly georeferencializovány (listy digitálně spojeny a umístěny na souřadnice). Je tedy možné zjistit přesné souřadnice libovolného místa na mapě.

Tuto operaci umožňuje zmíněný Národní geoportál INSPIRE

 1. Přibližte se na lokalitu.
 2. Z levého horního menu zvolte ikonku "i" a klepněte na místo na mapě. Vpravo se otevře panel s informace o místě, kde jste klepli. V tomto panelu je i souřadnice místa.
 3. Souřadnici můžete okopírovat a například vložit do hledání na Mapy.cz, které ji i převede na decimální tvar.

Zjištění souřadnice objektu na Základní mapě 1 : 10 000

Přepočítání souřadnic na decimální tvar na mapy.cz

Další možností je použít aplikaci Katastru nemovitostí Marushka

 1. Otevřete mapu a přibližte se na památku.
 2. V nabídce u spodní strany mapy klepněte na tlačítko GPS. Následně klepněte na památku. 
 3. Zobrazí se okno s několika formáty souřadnic včetně nejpoužitelnějšího Dec:.
 4. Souřadnici můžete okopírovat a použít v dalších aplikacích. 

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><h2><h3><p><b><hr><img>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

 

CAPTCHA
Před odesláním komentáře prosím vyplňte následující pole.