okres Hodonín - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 48    |   Zobrazených na této stránce: 48

Popisek Fotografie Obec Text
1 Kaple Nejsvětější Trojice v Mutěnicích Fotografie objektu Mutěnice

O kapli Nejsvětější Trojice nad (dědinou) osadou je záznam, že stojí od pradávna. Je známo, že v roce 1817 obec kapli opravila a obnovila v kapli obraz. V roce...

2 Balusův kříž v Mutěnicích Fotografie objektu Mutěnice

Na náměstíčku pod kostelem stával kříž z roku 1870 od Anny Prčíkové, č. 101. Ani tento kříž nevydržel. Toho využila rodina Balusova a v roce 1954 zbudovala krásný žulový kříž, na památku...

3 Buchtův kříž v Mutěnicích Fotografie objektu Mutěnice

Kateřina Říhová, č. 192 nechala v roce 1863 postavit dřevěný kříž před svým domem. V roce 1913 manželé Josef a Klára Buchtovi postavili kříž kamenný, nové č. 214. Dědici Miloš a...

4 Ištvánkův kříž v Mutěnicích Fotografie objektu Mutěnice

Paní Kateřina Riédová zbudovala dřevěný kříž u bývalého transformátoru u silnice v roce 1828, v roce 1869 na jeho místě postavil kříž Cyril Ištvánek, č. 57. Oba kříže se stářím...

5 Lichtenštejnský kříž v Mutěnicích Fotografie objektu Mutěnice

Památný kříž u silnice na Zbrodě byl zbudován hraběnkou Marií Antonií v roce 1727 a tehdy po obou stranách kříže byly zasazeny dvě lípy. Jedna stojí dodnes, druhá se stářím a po...

6 Kříž v Novém Poddvorově Fotografie objektu Nový Poddvorov

Kříž zhotovený v roce 1881 na místě předešlého zničeného kříže.
Existuje záznam, kdy 18.6.1881 žádá čejkovický farář Eduard Keller o povolení posvětit dřevěný kříž s obrazem Sp...

7 Kaple ve Strážnici na křižovatce Fotografie objektu Strážnice

Kaple na křižovatce Veselské ulice a ulice J. Skácela byla 10. 11. 2015 výrazně poškozena kamionem.

...

8 Kříž v severní části Rohatce Fotografie objektu Rohatec

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci.

9 Kříž v jihozápadní části Rohatce Fotografie objektu Rohatec

Litinový kříž na kamenném čtyřbokém podstavci.Na přední straně podstavce dole je napsáno:Nákladem obce Rohatec 1864,nahoře je reliéf kalichu s hostií.Na levém boku podstavce nahoře je reliéf ž...

10 Mariánský sloup v Hodoníně Fotografie objektu Hodonín

Sochy světců na Mariánském sloupu jsou: svatý Karel Boromejský,svatý Jan Nepomucký,svatý Rochus a svatá Rozálie.Sloup dala postavit roku 1716 kněžna Marie Antonie z Lichtenštejna.Autorem...

11 Kříž v Rohatci na Slovácké ulici Fotografie objektu Rohatec

Litinový kříž na kamenném čtyřbokém podstavci. Na přední straně podstavce je obrázek Panny Marie.

12 Kříž v Rohatci u kostela Svatého Bartoloměje Fotografie objektu Rohatec

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci. Vepředu pod křížem polychromií zdobený reliéf kříže, kotvy, knihy, hostie a kalicha. Na přední straně podstavce je reliéf Panny Marie s dýkou...

13 Kříž se sousoším Piety na Hodonínské ulici v Rohatci Fotografie objektu Rohatec

Kamenný kříž na pozadí sousoší Piety na kamenném čtyřbokém podstavci. V horní části vertikálního břevna je nápis" JNKZ". Na přední straně podstavce je reliéf kalichu s hostií zdobený rost...

14 Kříž v Hodoníně na ulici Purkyňova Fotografie objektu Hodonín

Litinový kříž na kamenném čtyřbokém podstavci. Na zadní straně podstavce je nápis" Založeno 1866, znovu postaveno 1901".

15 Plastika v Hodoníně před hřbitovem Fotografie objektu Hodonín

Čtyřboký dřevěný pilíř s oblou horní částí krytou plechovou stříškou. Vertikální prasklina ve dřevě je doplněna horizontální rýhou do tvaru kříže. V horní části je zasazen litinový reliéf...

16 Kříž severně od Rohatce u cesty do Ratíškovic Fotografie objektu Rohatec

Litinový kříž na kamenném čtyřbokém podstavci. Okolo základové desky kříže je kovový tepaný plot.

17 Socha Svatého Jana Nepomuckého ve Strážnici na Piaristickém náměstí Fotografie objektu Strážnice
18 Kříž před kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici Fotografie objektu Strážnice

Kamenný kříž s postavami světců po stranách na kamenném čtyřbokém podstavci. Na spodní části kříže je nápis" Svaté misie 2004 2014". Na zadní straně podstavce je nápis" Ku cti a chvále Bo...

19 Kříž před kostelem Svatého Martina ve Strážnici Fotografie objektu Strážnice

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci. Na zadní straně podstavce je nápis" CrVX Vna CertVsque CrIstIanorVM DVX."

20 Kříž v Hodoníně u cesty do Ratíškovic Fotografie objektu Hodonín

Litinový kříž na nízkém kamenném čtyřbokém podstavci.

21 Hraniční kámen severně od Rohatce Fotografie objektu Rohatec

Hraniční kámen Hodonínského panství - Herrschaft Göding (zkratka HG na přední straně kamene) číslo 59 (vyryté na zadní straně). Na pravé straně je vyryto "M 179".

22 Socha Svatého Vendelína v Hodoníně na Měšťanské ulici Fotografie objektu Hodonín

Socha z roku 1777 byla zbudována v souvislosti s dobytčím morem, který v 18. století město opakovaně sužoval.

23 Socha Svatého Šebestiána u kostela na Masarykově náměstí v Hodoníně Fotografie objektu Hodonín

Barokní socha z roku 1713 stojící napravo od vchodu do kostela Svatého Vavřince.

24 Socha Svatého Jana Nepomuckého u kostela na Masarykově náměstí v Hodoníně Fotografie objektu Hodonín

Barokní socha z roku 1714 stojící nalevo od vchodu do kostela Svatého Vavřince.

25 Kaplička v Hodoníně na Měšťanské ulici Fotografie objektu Hodonín

Zděná kaplička s půdorysem ve tvaru písmene "D", krytá střechou z pálených tašek. Na přední straně je zasklený výklenek se soškou Panny Marie.

26 Památník Pavla Antoše v Rohatci na náměstí Fotografie objektu Rohatec

Žulová deska s vyrytým nápisem.

27 Kaple v Rohatci na Slovácké ulici Fotografie objektu Rohatec
28 Kaplička v Rohatci na Školní ulici Fotografie objektu Rohatec
29 Kaplička v lese jižně od Ratíškovic Fotografie objektu Hodonín
30 Kaplička Panny Marie východně od Ratíškovic Fotografie objektu Ratíškovice

Zděná kaplička v lese nedaleko studánky zvané Nedbalka.

31 Kříž v lese východně od Ratíškovic Fotografie objektu Ratíškovice

Dřevěný kříž u kapličky Panny Marie osazený na betonovém sloupku, u paty kříže je připevněna mosazná tabulka s nápisem" matkám mamkám maminkám lp 2010".

32 Kříž v Čejkovicích u Templářské ulice Fotografie objektu Čejkovice

Kříž nechal u Františka Vymyslického zhotovit na přání svých rodičů František Opluštil, čtvrtláník z Čejkovic. V roce 1912 byl vysvěcen tehdejším čejkovickým knězem Eduardem Kellerem...

33 Bojanovický dřevěný kříž u kostela Fotografie objektu Dolní Bojanovice

Dřevěný kříž od řezbáře Františka Výmyslického z roku 1908.

34 Wilsdorfův kříž v Dolních Bojanovicích Fotografie objektu Dolní Bojanovice

Kříž z roku 1824 s nápisem:

Tu odpočjwa
w Pánu Jan Wilsdorf z ai 28 let pisař C.K.
Duchodu Já že žiwel
wody morawni uhodo-
-nina dne 1ho života
Z...

35 Svatá Anna u bojanovického kostela Fotografie objektu Dolní Bojanovice

Socha svaté Anny s Pannou Marií a knihou na velkém podstavci s nápisem. Nechali roku 1851 postavit manželé Mikulič.

36 Svatý Václav u bojanovického kostela Fotografie objektu Dolní Bojanovice

Pískovcová socha svatého Václava na podstavci s žulovou deskou a nápisem: Svatý Václava nedej zahynou nám ni budoucím.

37 Bojanovický dřevěný kříž v Cacardově Fotografie objektu Dolní Bojanovice

Dřevěný kříž od řezbáře Františka Výmyslického z roku 1898.

38 Historický kříž z roku 1801 východně od Těmic Fotografie objektu Těmice

Jedna z mála památek na území obce Těmice, v roce 2017 prochází kompletní obnovou.

39 Boží muka v Areálu vinohradnických staveb ve Skanzenu Strážnice Fotografie objektu Strážnice

E11 - Boží muka z Veselí nad Moravou

40 Obrázek v Areálu vinohradnických staveb ve Skanzenu Strážnice Fotografie objektu Strážnice

E19 - poklonka svatého Urbana

41 Výklenková kaplička Panny Marie Bolestné v Petrově vpravo od cesty do Plží u železničního přejezdu Fotografie objektu Petrov
42 Kašna v zámeckém parku v Miloticích Fotografie objektu Milotice
43 Socha na terase zámku v Miloticích Fotografie objektu Milotice
44 Mariánský sloup na Masarykově náměstí v Kyjově Fotografie objektu Kyjov
45 Kříž u Farské habrůvky Fotografie objektu Dambořice

Pamětní litinový kříž na kamenném podstavci pod vrcholem Líchy (324 m.n.m). Kříž je ve velmi špatném stavu!

Text na kříži:

Na tomto kříži je čitelní pouze letopočet 1908!

46 Žalkovského kříž západně od Dambořic Fotografie objektu Dambořice

Pamětní kamenný kříž u silnice Velké Hostěrádky - Dambořice, věnovaný památce Františka Žalkovského který tu tragicky zahynul.

Text na kříži:

ZDE TRAGICKY ZAHYNUL
FRANTIŠEK...

47 Hertvíkův a Dobešův kříž západně od Dambořic Fotografie objektu Dambořice

Nad obcí Dambořice u silnice hned za svodidlem stojí tento kamenný pamětní kříž věnovaný památce tragicky zesnulích Františka Hertvíka z Dambořic 2.3.1929-23.2.1949 a Bohuslava Dobeš...

48 Pamětní kříž západně nad Dambořicemi Fotografie objektu Dambořice

Litinový kříž na kamenném podstavci u rozbočky polních cest nad obcí Dambořice. Kříž je značně zanedbaný, bez jakéhokoliv viditelného nápisu...