okres Hodonín - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 48    |   Zobrazených na této stránce: 48

Popisek Fotografie Obec Text Datum vytvoření
1 Kaple Nejsvětější Trojice v Mutěnicích Fotografie objektu Mutěnice

O kapli Nejsvětější Trojice nad (dědinou) osadou je záznam, že stojí od pradávna. Je známo, že v roce 1817 obec kapli opravila a obnovila v kapli obraz. V roce...

2014-12-16 13:39
2 Balusův kříž v Mutěnicích Fotografie objektu Mutěnice

Na náměstíčku pod kostelem stával kříž z roku 1870 od Anny Prčíkové, č. 101. Ani tento kříž nevydržel. Toho využila rodina Balusova a v roce 1954 zbudovala krásný žulový kříž, na památku...

2015-01-02 22:07
3 Buchtův kříž v Mutěnicích Fotografie objektu Mutěnice

Kateřina Říhová, č. 192 nechala v roce 1863 postavit dřevěný kříž před svým domem. V roce 1913 manželé Josef a Klára Buchtovi postavili kříž kamenný, nové č. 214. Dědici Miloš a...

2015-01-02 22:11
4 Ištvánkův kříž v Mutěnicích Fotografie objektu Mutěnice

Paní Kateřina Riédová zbudovala dřevěný kříž u bývalého transformátoru u silnice v roce 1828, v roce 1869 na jeho místě postavil kříž Cyril Ištvánek, č. 57. Oba kříže se stářím...

2015-01-02 22:14
5 Lichtenštejnský kříž v Mutěnicích Fotografie objektu Mutěnice

Památný kříž u silnice na Zbrodě byl zbudován hraběnkou Marií Antonií v roce 1727 a tehdy po obou stranách kříže byly zasazeny dvě lípy. Jedna stojí dodnes, druhá se stářím a po...

2015-01-02 22:18
6 Kříž v Novém Poddvorově Fotografie objektu Nový Poddvorov

Kříž zhotovený v roce 1881 na místě předešlého zničeného kříže.
Existuje záznam, kdy 18.6.1881 žádá čejkovický farář Eduard Keller o povolení posvětit dřevěný kříž s obrazem Sp...

2015-09-27 01:01
7 Kaple ve Strážnici na křižovatce Fotografie objektu Strážnice

Kaple na křižovatce Veselské ulice a ulice J. Skácela byla 10. 11. 2015 výrazně poškozena kamionem.

...

2015-11-10 15:40
8 Kříž v severní části Rohatce Fotografie objektu Rohatec

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci.

2016-08-21 13:30
9 Kříž v jihozápadní části Rohatce Fotografie objektu Rohatec

Litinový kříž na kamenném čtyřbokém podstavci.Na přední straně podstavce dole je napsáno:Nákladem obce Rohatec 1864,nahoře je reliéf kalichu s hostií.Na levém boku podstavce nahoře je reliéf ž...

2016-08-21 14:03
10 Mariánský sloup v Hodoníně Fotografie objektu Hodonín

Sochy světců na Mariánském sloupu jsou: svatý Karel Boromejský,svatý Jan Nepomucký,svatý Rochus a svatá Rozálie.Sloup dala postavit roku 1716 kněžna Marie Antonie z Lichtenštejna.Autorem...

2016-08-22 19:49
11 Kříž v Rohatci na Slovácké ulici Fotografie objektu Rohatec

Litinový kříž na kamenném čtyřbokém podstavci. Na přední straně podstavce je obrázek Panny Marie.

2016-11-17 08:45
12 Kříž v Rohatci u kostela Svatého Bartoloměje Fotografie objektu Rohatec

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci. Vepředu pod křížem polychromií zdobený reliéf kříže, kotvy, knihy, hostie a kalicha. Na přední straně podstavce je reliéf Panny Marie s dýkou...

2016-11-17 09:00
13 Kříž se sousoším Piety na Hodonínské ulici v Rohatci Fotografie objektu Rohatec

Kamenný kříž na pozadí sousoší Piety na kamenném čtyřbokém podstavci. V horní části vertikálního břevna je nápis" JNKZ". Na přední straně podstavce je reliéf kalichu s hostií zdobený rost...

2016-11-17 09:46
14 Kříž v Hodoníně na ulici Purkyňova Fotografie objektu Hodonín

Litinový kříž na kamenném čtyřbokém podstavci. Na zadní straně podstavce je nápis" Založeno 1866, znovu postaveno 1901".

2016-11-17 09:58
15 Plastika v Hodoníně před hřbitovem Fotografie objektu Hodonín

Čtyřboký dřevěný pilíř s oblou horní částí krytou plechovou stříškou. Vertikální prasklina ve dřevě je doplněna horizontální rýhou do tvaru kříže. V horní části je zasazen litinový reliéf...

2016-11-17 10:12
16 Kříž severně od Rohatce u cesty do Ratíškovic Fotografie objektu Rohatec

Litinový kříž na kamenném čtyřbokém podstavci. Okolo základové desky kříže je kovový tepaný plot.

2016-11-17 10:22
17 Socha Svatého Jana Nepomuckého ve Strážnici na Piaristickém náměstí Fotografie objektu Strážnice 2016-11-17 10:32
18 Kříž před kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici Fotografie objektu Strážnice

Kamenný kříž s postavami světců po stranách na kamenném čtyřbokém podstavci. Na spodní části kříže je nápis" Svaté misie 2004 2014". Na zadní straně podstavce je nápis" Ku cti a chvále Bo...

2016-11-17 10:44
19 Kříž před kostelem Svatého Martina ve Strážnici Fotografie objektu Strážnice

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci. Na zadní straně podstavce je nápis" CrVX Vna CertVsque CrIstIanorVM DVX."

2016-11-17 10:52
20 Kříž v Hodoníně u cesty do Ratíškovic Fotografie objektu Hodonín

Litinový kříž na nízkém kamenném čtyřbokém podstavci.

2016-11-17 11:02
21 Hraniční kámen severně od Rohatce Fotografie objektu Rohatec

Hraniční kámen Hodonínského panství - Herrschaft Göding (zkratka HG na přední straně kamene) číslo 59 (vyryté na zadní straně). Na pravé straně je vyryto "M 179".

2016-11-17 11:21
22 Socha Svatého Vendelína v Hodoníně na Měšťanské ulici Fotografie objektu Hodonín

Socha z roku 1777 byla zbudována v souvislosti s dobytčím morem, který v 18. století město opakovaně sužoval.

2016-11-17 13:01
23 Socha Svatého Šebestiána u kostela na Masarykově náměstí v Hodoníně Fotografie objektu Hodonín

Barokní socha z roku 1713 stojící napravo od vchodu do kostela Svatého Vavřince.

2016-11-17 13:20
24 Socha Svatého Jana Nepomuckého u kostela na Masarykově náměstí v Hodoníně Fotografie objektu Hodonín

Barokní socha z roku 1714 stojící nalevo od vchodu do kostela Svatého Vavřince.

2016-11-17 13:24
25 Kaplička v Hodoníně na Měšťanské ulici Fotografie objektu Hodonín

Zděná kaplička s půdorysem ve tvaru písmene "D", krytá střechou z pálených tašek. Na přední straně je zasklený výklenek se soškou Panny Marie.

2016-11-17 13:35
26 Památník Pavla Antoše v Rohatci na náměstí Fotografie objektu Rohatec

Žulová deska s vyrytým nápisem.

2016-11-17 14:17
27 Kaple v Rohatci na Slovácké ulici Fotografie objektu Rohatec 2016-11-18 20:57
28 Kaplička v Rohatci na Školní ulici Fotografie objektu Rohatec 2016-11-18 21:42
29 Kaplička v lese jižně od Ratíškovic Fotografie objektu Hodonín 2016-11-18 21:47
30 Kaplička Panny Marie východně od Ratíškovic Fotografie objektu Ratíškovice

Zděná kaplička v lese nedaleko studánky zvané Nedbalka.

2016-11-18 21:56
31 Kříž v lese východně od Ratíškovic Fotografie objektu Ratíškovice

Dřevěný kříž u kapličky Panny Marie osazený na betonovém sloupku, u paty kříže je připevněna mosazná tabulka s nápisem" matkám mamkám maminkám lp 2010".

2016-11-18 22:03
32 Kříž v Čejkovicích u Templářské ulice Fotografie objektu Čejkovice

Kříž nechal u Františka Vymyslického zhotovit na přání svých rodičů František Opluštil, čtvrtláník z Čejkovic. V roce 1912 byl vysvěcen tehdejším čejkovickým knězem Eduardem Kellerem...

2017-01-21 14:17
33 Bojanovický dřevěný kříž u kostela Fotografie objektu Dolní Bojanovice

Dřevěný kříž od řezbáře Františka Výmyslického z roku 1908.

2017-01-21 14:21
34 Wilsdorfův kříž v Dolních Bojanovicích Fotografie objektu Dolní Bojanovice

Kříž z roku 1824 s nápisem:

Tu odpočjwa
w Pánu Jan Wilsdorf z ai 28 let pisař C.K.
Duchodu Já že žiwel
wody morawni uhodo-
-nina dne 1ho života
Z...

2017-01-21 14:31
35 Svatá Anna u bojanovického kostela Fotografie objektu Dolní Bojanovice

Socha svaté Anny s Pannou Marií a knihou na velkém podstavci s nápisem. Nechali roku 1851 postavit manželé Mikulič.

2017-01-21 14:34
36 Svatý Václav u bojanovického kostela Fotografie objektu Dolní Bojanovice

Pískovcová socha svatého Václava na podstavci s žulovou deskou a nápisem: Svatý Václava nedej zahynou nám ni budoucím.

2017-01-21 14:37
37 Bojanovický dřevěný kříž v Cacardově Fotografie objektu Dolní Bojanovice

Dřevěný kříž od řezbáře Františka Výmyslického z roku 1898.

2017-01-21 14:42
38 Historický kříž z roku 1801 východně od Těmic Fotografie objektu Těmice

Jedna z mála památek na území obce Těmice, v roce 2017 prochází kompletní obnovou.

2017-02-10 00:15
39 Boží muka v Areálu vinohradnických staveb ve Skanzenu Strážnice Fotografie objektu Strážnice

E11 - Boží muka z Veselí nad Moravou

2017-02-18 22:01
40 Obrázek v Areálu vinohradnických staveb ve Skanzenu Strážnice Fotografie objektu Strážnice

E19 - poklonka svatého Urbana

2017-02-18 22:09
41 Výklenková kaplička Panny Marie Bolestné v Petrově vpravo od cesty do Plží u železničního přejezdu Fotografie objektu Petrov 2017-02-20 08:43
42 Kašna v zámeckém parku v Miloticích Fotografie objektu Milotice 2017-02-24 19:17
43 Socha na terase zámku v Miloticích Fotografie objektu Milotice 2017-02-24 19:20
44 Mariánský sloup na Masarykově náměstí v Kyjově Fotografie objektu Kyjov 2017-02-25 12:26
45 Kříž u Farské habrůvky Fotografie objektu Dambořice

Pamětní litinový kříž na kamenném podstavci pod vrcholem Líchy (324 m.n.m). Kříž je ve velmi špatném stavu!

Text na kříži:

Na tomto kříži je čitelní pouze letopočet 1908!

2020-04-19 16:17
46 Žalkovského kříž západně od Dambořic Fotografie objektu Dambořice

Pamětní kamenný kříž u silnice Velké Hostěrádky - Dambořice, věnovaný památce Františka Žalkovského který tu tragicky zahynul.

Text na kříži:

ZDE TRAGICKY ZAHYNUL
FRANTIŠEK...

2020-04-19 20:54
47 Hertvíkův a Dobešův kříž západně od Dambořic Fotografie objektu Dambořice

Nad obcí Dambořice u silnice hned za svodidlem stojí tento kamenný pamětní kříž věnovaný památce tragicky zesnulích Františka Hertvíka z Dambořic 2.3.1929-23.2.1949 a Bohuslava Dobeš...

2020-04-19 21:03
48 Pamětní kříž západně nad Dambořicemi Fotografie objektu Dambořice

Litinový kříž na kamenném podstavci u rozbočky polních cest nad obcí Dambořice. Kříž je značně zanedbaný, bez jakéhokoliv viditelného nápisu...

2020-04-19 21:13