Přidat památku

Malá Strana - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 225    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
1 Socha Český lev v serpentině Chotkovy ulice Fotografie objektu Praha
2 Pamětní deska Eduarda Vojana na domě Staré zámecké schody 2 Fotografie objektu Praha
3 Socha dívky s holubicí v parku na Klárově Fotografie objektu Praha

Autor sochy: Václav Šimek

4 Socha Karla Hašlera u Zámeckých schodů v Praze Fotografie objektu Praha

Sochu tvoří reliéf osoby od sochaře Stanislava Hanzíka. Autorem návrhu je Pavel Kupka a odhalen byl 31. 10. 2009.

5 Pamětní deska Adolfa Kosárka na domě Valdštejnská 150/4 Fotografie objektu Praha
6 Sochy koní v zahradě Fürstenberského paláce Fotografie objektu Praha
7 Kašna s Herkulem v zahradě Fürstenberského paláce Fotografie objektu Praha
8 Pamětní deska Marie Charouskové na Klárově Fotografie objektu Praha
9 Kašna se sochou chlapce s volavkou v zahradě Fürstenberského paláce Fotografie objektu Praha
10 Socha Polyhymnie před Valdštejnskou jízdárnou v Praze Fotografie objektu Praha
11 Socha Apolóna před Valdštejnskou jízdárnou v Praze Fotografie objektu Praha
12 Kašna před Valdštejnskou jízdárnou v Praze Fotografie objektu Praha
13 Alegorie Naděje ve stanici metra Malostranská Fotografie objektu Praha
14 Alegorie Skromnosti před Valdštejnskou jízdárnou v Praze Fotografie objektu Praha
15 Socha Demétér před Valdštejnskou jízdárnou v Praze Fotografie objektu Praha
16 Socha Meleagra s Atlantou před Valdštejnskou jízdárnou v Praze Fotografie objektu Praha
17 Socha Olympa před Valdštejnskou jízdárnou v Praze Fotografie objektu Praha
18 Plastika u stanice metra Malostranská Fotografie objektu Praha
19 Památník v Británii sloužícím českým vojákům v Praze Fotografie objektu Praha
20 Socha Bakcha před Valdštejnskou jízdárnou v Praze Fotografie objektu Praha
21 Socha Venuše před Valdštejnskou jízdárnou v Praze Fotografie objektu Praha
22 Socha Venuše a Merkura ve stanici metra Malostranská Fotografie objektu Praha
23 Socha Diany ve Valdštejnské zahradě Fotografie objektu Praha
24 Kašna se sochou Herkula zápasícího s drakem ve Valdštejnské zahradě Fotografie objektu Praha
25 Mitterrandův pomník v Kolovratské zahradě Fotografie objektu Praha
26 Socha dívky s květy v Kolovratské zahradě Fotografie objektu Praha
27 Pamětní deska generála Eliáše na Kolowratském paláci ve Valdštejnské ulici Fotografie objektu Praha
28 Pamětní deska Karla Janouška na Klárově Fotografie objektu Praha
29 Kašna se sochou Herkula s kentaurem ve Valdštejnské zahradě Fotografie objektu Praha
30 Socha Apollona ve Valdštejnské zahradě Fotografie objektu Praha
31 Socha Triumf Ctnosti nad Neřestí ve Valdštejnské zahradě Fotografie objektu Praha

Kopie sochy Adriaen de Vriese, jejíž originál byl uloupen švédským vojskem v r.1648

32 Socha Albrechta z Valdštejna na nádvoří Valdštejnského paláce Fotografie objektu Praha
33 Památník obětí a vítězů druhého odboje na Malé Straně v Praze Fotografie objektu Praha
34 Pamětní deska Josefa Fanty v Praze Fotografie objektu Praha

na domě 164 ve Sněmovní ulici

35 Pamětní deska Petra Brandla ve Sněmovní ulici na Malé Straně Fotografie objektu Praha

"Petr Brandl 1668-1735 slavný český barokní malíř žil a tvořil v tomto domě v letech 1681-1687"
Na domě čp. 164.

36 Pomník Milady Horákové ve Sněmovní ulici Fotografie objektu Praha
37 Sochy Adriaena de Vriese ve Valdštejnské zahradě Fotografie objektu Praha

Kopie soch uloupených švédským vojskem v r.1848.

38 Kašna ve Valdštejnské zahradě Fotografie objektu Praha
39 Kašna se sochou Venuše ve Valdštejnské zahradě Fotografie objektu Praha
40 Sochy Adriaena de Vriese ve Valdštejnské zahradě Fotografie objektu Praha

Kopie soch uloupených švédskými vojáky v r.1648.

41 Sochy koní ve Valdštejnské zahradě Fotografie objektu Praha

Kopie soch Adriaena de Vriese, jejichž originály byly uloupeny švédskými vojsky 1648.

42 Pamětní deska Bohuslavu Martinů na Mánesově mostě v Praze Fotografie objektu Praha
43 Pamětní deska Marie Birmové na ulici U Lužického semináře v Praze Fotografie objektu Praha
44 Pamětní deska Gustava Mahlera na Mánesově mostě v Praze Fotografie objektu Praha
45 Pamětní deska Jindřicha Pavliše ve Vojanových sadech Fotografie objektu Praha
46 Kašna s rybou ve Valdštejnské zahradě Fotografie objektu Praha
47 Socha Hérakla u grotty ve Valdštejnské zahradě Fotografie objektu Praha
48 Pamětní deska samostatnosti Československa v Praze Fotografie objektu Praha

na Thunovském paláci

49 Kovová plastika ve Vojanových sadech Fotografie objektu Praha

Název: Nebeská sféra-nebesa sfér, autor díla: Vladimír Škoda

50 Pamětní deska Alfonse Muchy v Praze Fotografie objektu Praha

na domě 193/1 na Zámeckých schodech