Přidat památku

okres Chrudim - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 217    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
1 Pomník padlým v Prachovicích Fotografie objektu Prachovice
2 Sloup Nejsvětější Trojice Na Pokloně poblíž Střemošice Fotografie objektu Střemošice

Sloup Nejsvětější Trojice Na Pokloně poblíž Střemošic. Legenda říká, že místo se tak jmenuje, protože poutníci do nedalekého kostela zde poprvé spatřili cíl své cesty a poklonili se.

3 Zvonička na návsi ve Svídnici Fotografie objektu Svídnice
4 Kříž u severního okraje Horky u Chrudimi Fotografie objektu Horka

Na čelní straně nápis : Ó vy všickni kteříš jdete cestou, pozorujte a vizte jest - li bolest jako bolest má. Jeremiáš 1.,12. Na zadní straně : Ku cti a slávě Boží věnovali manželé Jos...

5 Kříž v Dobrkově Fotografie objektu Luže

Nápis na čelní straně : Já jsem vzkříšení i život kdo věří ve mně byť pak i umřel, živ bude Nápis vzadu : POSTAVENO 1862. OBNOVENO 1893 . 1932

6 Kříž v Radimi Fotografie objektu Luže

Nápis na zadní straně : POSTAVENO 1862. OBNOVENO 1893 . 1932.

7 Smírčí kříž v Ostrově na návsi v parku Fotografie objektu Ostrov

Kříž je v dolní části zalitý v betonu.

8 Kašna na náměstí v Třemošnici Fotografie objektu Třemošnice
9 Kovářská plastika Fotografie objektu Vrbatův Kostelec

"Zemědělské muzeum".
Vyrobeno zkušeným mistrem kovářem a podkovářem Františkem Uchytilem z Mířetic, nar. 7. 2. 1905.
Tuto sbírku kování vozového, žebřinového, rozpor, chomoutů...

10 Pomník padlým v obou světových válkách ve Vrbatově Kostelci Fotografie objektu Vrbatův Kostelec

Pomník padlým ve Vrbatově Kostelci při silnici na Mířetice. Vedle pomníku je umístěna další plastika kováře Františka Uchytila.

11 Kříž na křižovatce silnic ve Vrbatově Kostelci Fotografie objektu Vrbatův Kostelec

Kříž na křižovatce silnic směrem na Mířetice a Hlínu ve Vrbatově Kostelci

12 Kaplička svatého Jana Nepomuckého v lese jižně od Třemošnice Fotografie objektu Třemošnice
13 Kříž v Třemošnici Fotografie objektu Třemošnice
14 Pomník padlým v Třemošnici Fotografie objektu Třemošnice
15 Kříž v Dolních Počátkách Fotografie objektu Seč
16 Kaplička v Horních Počátkách Fotografie objektu Seč
17 Kříž s deskou padlých občanů v Horních Počátkách Fotografie objektu Seč
18 Zvonička v Horních Počátkách Fotografie objektu Seč
19 Pomník letce kapitána Alfréda Soukupa Fotografie objektu Krouna

Pomník mezi dvěma vzrostlými stromy na severní straně okresní silnice Oldřiš u Hlinska - Pokřikov.
Nápis na desce: Zde v troskách letounu Ba 33-2 zahynul 6. IX. 1929 v 15.37 h...

20 Zvonice na severozápadním okraji Martinic u Skutče Fotografie objektu Proseč
21 Kříž v Mentouru Fotografie objektu Chroustovice

Podstavec se vlivem času drolí, nápisy téměř nečitelné.

22 Kaplička v Mentouru Fotografie objektu Chroustovice
23 Kříž v Poděčelech Fotografie objektu Chroustovice

Kovový kříž má ulomené jedno rameno.

24 Kříž ve Lhotě u Chroustovic Fotografie objektu Chroustovice
25 Kříž v Chroustovicích u kostela Fotografie objektu Chroustovice
26 Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty v Chroustovicích u kostela Fotografie objektu Chroustovice
27 Kříž v Chroustovicích na náměstí Josefa Haška Fotografie objektu Chroustovice
28 Pomník padlým v 1. světové válce v Chroustovicích Fotografie objektu Chroustovice
29 Kříž v Městci u hlavní cesty Fotografie objektu Chroustovice
30 Kaplička ve středu Městce Fotografie objektu Chroustovice
31 Pomník padlým v 1. světové válce v Městci Fotografie objektu Chroustovice
32 Kříž severně od Městce Fotografie objektu Chroustovice
33 Socha svatého Jana Nepomuckého v Březovicích u hlavní cesty Fotografie objektu Chroustovice
34 Pomník padlým v Dvakačovicích Fotografie objektu Dvakačovice
35 Kaplička ve Vejvanovicích u kostela Fotografie objektu Vejvanovice
36 Kříž ve Vejvanovicích u kostela Fotografie objektu Vejvanovice
37 Kříž u jihozápadního okraje Úhřetic Fotografie objektu Úhřetice
38 Pomník padlým v Úhřeticích Fotografie objektu Úhřetice
39 Kaple v Úhřeticích Fotografie objektu Úhřetice
40 Kříž u severního okraje Topolu Fotografie objektu Chrudim
41 Kříž u západního okraje Topolu Fotografie objektu Chrudim
42 Pomník padlým v Topolu Fotografie objektu Chrudim
43 Smírčí kříž v Topolu Fotografie objektu Chrudim

Smírčí kříž z roku 1655 kdy čeledín vidlemi probodl svého pantátu (údajně starostu).

44 Kaple Proměnění Páně v Čankovicích Fotografie objektu Čankovice
45 Pomník padlým v 1. světové válce v Čankovicích Fotografie objektu Čankovice
46 Kříž u západního okraje Ostrova Fotografie objektu Ostrov
47 Zvonice v Ostrově Fotografie objektu Ostrov
48 Památník padlým v 1. světové válce v Ostrově Fotografie objektu Ostrov
49 Kříž v Proseči u Skutče v Budislavské ulici Fotografie objektu Proseč
50 Kříž v Proseči u Skutče v Podměstské ulici Fotografie objektu Proseč