Přidat památku

okres Hradec Králové - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 254    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
1 Pamětní kříž v Jeřičkách Fotografie objektu Hořiněves
2 Pamětní kříž na křižovatce v Jeřičkách Fotografie objektu Hořiněves

Postaven nákladem Jana a Marie Skalických v roce 1901. Vyrobil J. Černý z Hořic.

3 Pomník padlým v Lužanech Fotografie objektu Lužany

Pomník obětem první světové války v Lužanech.

4 Rozcestník u křižovatky silnic Smidary/Chotělice - Staré Smrkovice - Vysoké Veselí Fotografie objektu Smidary

Kamenný rozcestník/milník, postavený v souvislosti s budováním sítě "císařských" silnic v osmnáctém století.

5 Pamětní kříž v Račicích nad Trotinou Fotografie objektu Račice nad Trotinou

„Tato socha byla zhotovena na základě Anny Davidové a s příspěvkem počestných občanů zdejších za představeného Václava Klemery, Václava Haka a Jana Nováka radních. L.P. 1858.“
Zhoto...

6 Pamětní kříž u křižovatky na silnici Sukorady - Šaplava Fotografie objektu Šaplava
7 Socha bachyně severně od Benátek Fotografie objektu Benátky

V zemědělském areálu, viditelné ze silnice přes bránu.

8 Památník Antonína Švehly v Račicích nad Trotinou Fotografie objektu Račice nad Trotinou
9 Kříž východně od Hořiněvsi Fotografie objektu Hořiněves

Pochází z roku 1833. Nápis je velmi obtížně čitelný.

10 Pamětní kříž v Rodově Fotografie objektu Smiřice

Postaven 1. listopadu 1857 za představeného Matěje Fejgla.

11 Zvonička v Rodově Fotografie objektu Smiřice
12 Kříž u severní strany kaple Zjevení Páně v zámku ve Smiřicích Fotografie objektu Smiřice
13 Pamětní kříž ve Smržově Fotografie objektu Smržov

Pamětní kříž se nachází pod kopcem ze směru z Hradce Králové na kraji rozlehlé návse. Zřízen byl smržovskou obcí ke cti a chvále boží v roce 1875, představeným obce v té byl do...

14 Zvonička ve Smržově Fotografie objektu Smržov

Kamenná zvonička stojí na západním kraji rozlehlé návse vlevo od pamětního kříže. Postavena byla v roce 1936.

15 Pomník obětem druhé světové války před zámkem ve Smiřicích Fotografie objektu Smiřice
16 Sousoší svatého Jana Nepomuckého u západní strany zámku ve Smiřicích Fotografie objektu Smiřice
17 Pomník padlým z rakouského 51. pěšího pluku v bitvě 1866 v lese Svíb u Máslojed Fotografie objektu Máslojedy
18 Pomník v místě hrobu padlých rakouských a pruských vojáků v bitvě 1866 v lese Svíb u Máslojed Fotografie objektu Máslojedy
19 Pomník hraběte Walderode padlého v bitvě 1866 v lese Svíb u Máslojed Fotografie objektu Máslojedy
20 Pomník padlým z rakouského 30. praporu polních myslivců v bitvě 1866 v lese Svíb u Máslojed Fotografie objektu Máslojedy
21 Pomník padlým z 2. praporu rakouského 21. pěšího pluku v bitvě 1866 v lese Svíb u Máslojed Fotografie objektu Máslojedy
22 Pomník padlým z 1. praporu rakouských polních myslivců v bitvě 1866 v lese Svíb u Máslojed Fotografie objektu Máslojedy
23 Pomník padlému pruskému nadporučíkovi Leopoldu Schmidtovi v bitvě 1866 v lese Svíb u Máslojed Fotografie objektu Máslojedy
24 Pomník padlým z rakouského 11. praporu polních myslivců v bitvě 1866 ve východním cípu lesa Svíb u Máslojed Fotografie objektu Máslojedy
25 Pomník padlým z rakouského 67. pěšího pluku v bitvě 1866 ve východním cípu lesa Svíb u Máslojed Fotografie objektu Máslojedy
26 Pomník u místa pohřbených padlých rakouských a pruských vojáků v bitvě 1866 v lese Svíb u Máslojed Fotografie objektu Máslojedy
27 Pomník nadporučíka Edmunda z Uhle padlého v bitvě 1866 v lese Svíb u Máslojed Fotografie objektu Máslojedy
28 Pomník plukovníka Carla Poeckha padlého v bitvě 1866 v lese Svíb u Čistěvsi Fotografie objektu Čistěves
29 Pomník padlým z rakouského 13. praporu polních myslivců v bitvě 1866 v lese Svíb u Máslojed Fotografie objektu Máslojedy
30 Pomník padlým z pruského 4. magdeburského pěšího pluku v bitvě 1866 v lese Svíb u Čistěvsi Fotografie objektu Čistěves
31 Pomník rakouského 8. praporu polních myslivců u Čistěvsi Fotografie objektu Čistěves
32 Pomník pruského vojáka Richarda Wieganda padlého v bitvě 1866 v lese Svíb u Čistěvsi Fotografie objektu Čistěves
33 Pomník padlým 400 rakouským a pruským vojákům v bitvě 1866 v lese Svíb u Máslojed Fotografie objektu Máslojedy
34 Pomník padlým z rakouského 26. pěšího pluku v bitvě 1866 v lese Svíb u Čistěvsi Fotografie objektu Čistěves
35 Pomník padlým z rakouského 61. pěšího pluku v bitvě 1866 u silnice z Čistěvsi do Mlékojed Fotografie objektu Čistěves
36 Pomník padlým z pruského 2. magdeburského pěšího pluku v bitvě 1866 u polní cesty z Čistěvsi do lesa Svíb Fotografie objektu Čistěves
37 Pomníky padlým z 6. uherského pěšího pluku v bitvě 1866 u silnice z Čistěvsi do Mlékojed Fotografie objektu Čistěves
38 Pomník poručíka Franze Arthura padlého v bitvě 1866 u silnice z Čistěvsi do Mlékojed Fotografie objektu Čistěves
39 Kříž v Hubílesu Fotografie objektu Smržov

Pamětní kříž se nachází uprostřed obce vedle zvoničky. Zdejší občané ho nechali vztyčit 2. května 1868. Za skleněnou výplní se nachází kolorovaná soška Panny Marie.

40 Zvonička v Hubílesu Fotografie objektu Smržov

Kamenná zvonička se nachází uprostřed vesnice Hubíles v těsné blízkosti pamětního kříže.

41 Socha svatého Jana Nepomuckého v Libřicích u kostela Fotografie objektu Libřice
42 Pomník padlým v Libřicích Fotografie objektu Libřice
43 Zvonička v Libřicích na křižovatce u kostela Fotografie objektu Libřice
44 Pomník bitvy 1866 na rozcestí silnice 35 u Čistěvsi Fotografie objektu Čistěves
45 Pomník padlým z 7. rakouské jízdní dělostřelecké baterie v bitvě 1866 u Chlumu Fotografie objektu Všestary
46 Kříž severně od Lochenic Fotografie objektu Lochenice

V roce 1840 nechal sedlák Václav Vroubek z Lochenic čp. 45 na okraji svého velkého pole severně od vesnice vztyčit kříž, jenž na své zadní straně nese nápis „Nákladem Wáclawa Wraubka, sauseda...

47 Pomníky Oscara Beckerse a Oscara Stelznera padlých v bitvě 1866 v zatáčce silnice v Chlumu Fotografie objektu Všestary
48 Památník bitvy U Sadové 1866 u komunikace západně od muzea Fotografie objektu Všestary

Jedná se o památník na místě dělostřeleckého okopu č. VI.

49 Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého u místní komunikace západně od muzea bitvy U Sadové Fotografie objektu Všestary
50 Památník Janu Nepomuku Steinskému před muzeem bitvy u Sadové v Chlumu Fotografie objektu Všestary

Jan Nepomuk Steinský byl účastníkem bitvy a později zakladatelem a prvním předsedou Komitétu pro udržování památek z války roku 1866