okres Louny - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 814    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
1 Kaplička mezi Brlohem a Cítoliby Foto kříže Louny
2 Kříž u cesty mezi Hříškovem a Smolnicí Hříškov
3 Smírčí kříž u Ležek Fotografie objektu Lubenec
4 Kaplička u vojenského bunkru nad Ležkami Fotografie objektu Lubenec
5 Kaplička u cesty severně od Líšťan Fotografie objektu Líšťany
6 Boží muka jižně od Loun Louny
7 Kříž západně od Smolnice Fotografie objektu Smolnice
8 Kříž v poli severně od Smolnice Fotografie objektu Smolnice
9 Kříž na rozcestí U křížku východně od Hvížďalky Fotografie objektu Žerotín
10 Kříž v Hříškově u křižovatky Fotografie objektu Hříškov
11 Kaple v Hříškově Fotografie objektu Hříškov
12 Pomník padlým v Lubenci Fotografie objektu Lubenec
13 Památník v Lubenci Fotografie objektu Lubenec
14 Socha svatého Jana Nepomuckého v Lubenci Fotografie objektu Lubenec
15 Pomník padlým v Ležkách Fotografie objektu Lubenec
16 Kaple v Ležkách Fotografie objektu Lubenec
17 Pomník padlých v Malměřicích Fotografie objektu Blatno
18 Boží muka v Blatnu u křižovatky Fotografie objektu Blatno
19 Socha Panny Marie v Blatnu Fotografie objektu Blatno
20 Pomník padlým v Blatnu na křižovatce Fotografie objektu Blatno
21 Kříž západně od Hvížďalky Fotografie objektu Nová Ves

U kříže bývalo rozcestí, v letech 1960 - 1989 byla cesta vedoucí od Nové Vsi k zahradám u Hvížďalky rozorána a kříž tedy dnes stojí u okraje zbylé cesty Hříškov - Divice....

22 Kaple v Bedřichovicích Fotografie objektu Hříškov
23 Pomník padlým v Bedřichovicích Fotografie objektu Hříškov
24 Kříž ve Hvížďalce v zahradě Fotografie objektu Hříškov
25 Sloup Nejsvětější Trojice v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
26 Pomník padlým v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby

Umístění: Cítoliby, před zámkem
Nápis:
VZPOMÍNKY ZANECHALI NÁM
PŘÍKLAD DALI SVĚTU
POPEL DĚJINÁM.

VÁCLAV KOZEL 24.10.1910 PADL 22.9.1938
BOHUSL. KRÁTKÝ 7.7.1914...

27 Socha svatého Linharta v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
28 Socha svaté Barbory v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
29 Socha piety v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
30 Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
31 Památník na statek v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
32 Socha svatého Prokopa na náměstí v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
33 Kaplička na jižním okraji Cítolib Fotografie objektu Cítoliby
34 Kaple ve Smolnici Fotografie objektu Smolnice
35 Pomník padlým ve Smolnici Fotografie objektu Smolnice
36 Kříž u kaple v Brlohu Fotografie objektu Louny
37 Kaple v Brlohu Fotografie objektu Louny
38 Socha svatého Václava v Cítolibech Fotografie objektu Cítoliby
39 Pomník padlým v Ročově Fotografie objektu Ročov

Umístění: Ročov, v parku
Nápis:
VZPOMÍNÁME
OBĚTI
1939 - 1945

OBĚTEM
SVĚTOVÉ
VÁLKY
1914 - 1918

POSTAVENO SBOREM DOBROVOL. HASIČŮ ZA POMOC...

40 Socha Panny Marie v Ročově Fotografie objektu Ročov
41 Kaple v Úlovicích Fotografie objektu Ročov
42 Kříž u kaple v Úlovicích Fotografie objektu Ročov
43 Kaple v Břínkově Fotografie objektu Ročov
44 Kříž severně od Břínkova Fotografie objektu Ročov
45 Pomník padlým v Hříškově Fotografie objektu Hříškov
46 Socha svatého Antonína v Blatnu u kostela Fotografie objektu Blatno
47 Pomník padlým z 1. světové války v Břvanech Fotografie objektu Břvany

Pomník na půlkruhové návsi, deska s nápisy chybí, Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4207-00178...

48 Pomník padlým z 1. světové války v Černochově Fotografie objektu Peruc

Umístění: Černochov, za kostelem
Nápis:
KDE DOMOV MŮJ
KDE DOMOV MŮJ

1914-1918

BENEŠ FRANT. +
BENDA JOS. +
DROBNÝ ANT. + 1914
HANZL ANT. + ''
...

49 Pomník padlým z 1. světové války jihovýchodně od Lubence Fotografie objektu Lubenec

Umístění: Lubenec, na Ruském kopci asi 1000 metrů vpravo od silnice č. 6, odbočka místní cesty proti sklárně vede přes autobusovou zastávku
Jedná se o pomník složený z fragmentů pův...

50 Pomník Rudé armády jihovýchodně od Lubence Fotografie objektu Lubenec

Umístění: Lubenec, na Ruském kopci asi 1000 metrů vpravo od silnice č. 6, odbočka místní cesty proti sklárně vede přes autobusovou zastávku
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ
НА ВЕЧНУЮ ПАМЯТЪ...