Jemnice - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 29    |   Zobrazených na této stránce: 29

Popisek Fotografie Obec Text
1 Mírový sloup v Jemnici na náměstí Svobody Fotografie objektu Jemnice
2 Socha svatého Jana Nepomuckého v Jemnici na náměstí Svobody Fotografie objektu Jemnice
3 Kaple západně od Jemnice Fotografie objektu Jemnice
4 Kaplička svaté Barbory Fotografie objektu Jemnice
5 Kaplička svaté Anny severně od Jemnice Fotografie objektu Jemnice
6 Kaplička Panny Marie z roku 1844 Fotografie objektu Jemnice
7 Třírohá kaplička v Jemnici Fotografie objektu Jemnice
8 Náckova kaplička východně od Jemnice Fotografie objektu Jemnice

Kaplička stávala původně na křižovatce pěti polních cest západně od hřbitova. Nyní stojí uprostřed sceleného lánu polí. Byla opravena v roce 2009.

Kaplička stávala původně na křižovatc...

9 Pomník obětem 1. světové války v Jemnici Fotografie objektu Jemnice

Pomník padlým a pohřešovaným v 1. světové válce 1914 - 1918 je umístěn na hřbitově u kostela Svatého Jakuba Většího. Byl postaven v roce 1923 a je na něm uveden seznam 75 o...

10 Boží muka z roku 1661 na ulici Tyršova v Jemnici Fotografie objektu Jemnice

Boží muka na v Jemnici na Tyršově ulici, stav po opravě v roce 2016 -2017. Uvedený letopočet 1661 značí vznik Božích muk, 1818 pak jejich větší renovaci.

11 Boží muka jižně od Louky Fotografie objektu Jemnice

Boží muka asi z roku 1870 - 1876 leží na levé straně silnice do obce Louka asi 300 metrů před vjezdem do obce.

12 Pamětní kříž z roku 1920 Fotografie objektu Jemnice

Pamětní kříž z roku 1920 u Dačické silnice na levé straně u Nového,rybníka. Opraven a znovu vysvěcen v roce 2005.
.

13 Pamětní kříž z roku 1863 Fotografie objektu Jemnice

Nápis na kříži: Ke cti a chvále Boží postavili občané Podolí 1. srpna 1863

14 Dřevěný kříž z roku 1996 Fotografie objektu Jemnice

Dřevěný kříž na jižním okraji Městského lesa. Původní kříž byl postaven v roce 1933, nový kříž byl postaven v roce 1996 jako poděkování za navrácení lesa měšťanům.
.

15 Dřevěný kříž z roku 1987 Fotografie objektu Jemnice

Dřevěný kříž , zvaný též Červený kříž na Želetavské silnici jižně od Jemnice

16 Kříž jižně od Jemnice Fotografie objektu Jemnice

Železný kříž na pravé straně u silnice do Police.
Nápis na kříži: Ku cti a chvále Boží od Jakuba Findu a jeho manželky r. 1875

17 Kříž v ulici 28. října v Jemnici Fotografie objektu Jemnice

Pamětní kříž na ulici 28. října - Nová cesta

18 Pamětní kříž na hřbitově v Jemnici Fotografie objektu Jemnice

Památný kříž na hřbitově v Jemnici.
Nápis na přední straně: Jáť jsem vzkříšení a život. Kdo ve mně věří nezemře na věky Jan Il 25
Nápis na zadní straně: Větší Boží slávě a...

19 Kříž v Jemnici v ulici V Ráji Fotografie objektu Jemnice

Kříž v Jemnici ulici V Ráji z roku 1912.
Nápis na přední straně:
Tak Bůh miloval svět,
pohleďte a vizte,
je-li bolesť jaká
jako bolesť má!
...

20 Kříž v Jemnici na náměstí Svobody Fotografie objektu Jemnice

Pamětní kříž z roku 1820 na východní straně kostela sv. Stanislava na Náměstí Svobody v Jemnici

21 Kříž v Jemnici u Slavonické ulice Fotografie objektu Jemnice

Pamětní kříž z roku 1863 na Slavonické ulici v Jemnici. Nápis na kříži: Ke cti a chvále Boží postavili občané Podolí 1. srpna 1863
.

22 Boží muka severně od Jemnice Fotografie objektu Jemnice

Boží muka na Želetavské ulici za domem čp. 831 v soukromé zahradě - nepřístupná. Boží muka byla postavena v roce 1661 na památku sedmi zemřelých havířů.

23 Boží muka severozápadně od Jemnice Fotografie objektu Jemnice

Památka patrně zničena při scelování pozemků.

24 Kříž v poli severozápadně od Jemnice Fotografie objektu Jemnice

Pamětní kříž na západní straně od ulice Želetavská v polích.
Nápis na kříži: Ke cti a chvále Boží obětovala Kateřina Kalená a celá přízeň Hlouškova v Jemnici roku 1884....

25 Kříž v kostele Svatého Stanislava Fotografie objektu Jemnice

Ukřižovaný Kristus od sochaře Jaroslava Šlezingra z roku 1938.

26 Socha svaté Anny Fotografie objektu Jemnice

Socha svaté Anny Samotřetí na ulici Lipová nedaleko kostela svatého Víta.
.

27 Socha Panny Marie Fotografie objektu Jemnice

Socha Panny Marie na Znojemské ulici v Jemnici.

28 Hlavní kříž na hřbitově v Jemnici Fotografie objektu Jemnice
29 Památník Jaroslava Šlezingra v Jemnici Fotografie objektu Jemnice

Jaroslav Šlezinger byl nadaný sochař a umělec. Narodil se 29. dubna 1911 v Jemnici. Během své kariéry působil v Jihlavě, kde měl svůj vlastní ateliér. Během svého života byl několikr...