Choceň - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 35    |   Zobrazených na této stránce: 35

Popisek Fotografie Obec Text
1 Smírčí kříž u Chocně na kraji lesa Fotografie objektu Choceň

Kulturní památka. Je na něm rytina kříže a dvou malých křížků. Stojí na kraji lesa po levé straně silnice ve směru z Dvořiska do Chocně. Na druhé straně silnice se ve vzdálenosti asi 50 m...

2 Smírčí kříž u Chocně na kraji lesa Fotografie objektu Choceň

Jedná se o torzo kříže. Stojí na kraji lesa po pravé straně silnice ve směru z Dvořiska do Chocně. Na druhé straně silnice se ve vzdálenosti asi 50 metrů nachází další smírčí kříž.

3 Smírčí kříž východně od Chocně Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž s chybějícím pravým ramenem.Pro zvýšení stability je spodní část kříže okována ozdobnou železnou konstrukcí.

4 Smírčí kříž východně od Chocně Fotografie objektu Choceň

Torzo smírčího kříže bez ramen.

5 Kříž v Chocni na Záměstí Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci.Na přední straně podstavce je mramorová deska s nápisem.

6 Památník K. H. Borovského v Chocni na Lhotách Fotografie objektu Choceň

Kamenná socha na kamenném čtyřbokém podstavci. Na přední straně podstavce je nápis Karel Havlíček Borovský 1821 - 1856. Ve spodní části podstavce je reliéf husího brku v okovu s řetězem....

7 Kaple v Plchůvkách Fotografie objektu Choceň

Zděná kaple zdobená malbami se zvonicí na střeše.Na portálu letopočet 1914.

8 Kříž v Plchůvkách Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž na čtyřbokém kamenném podstavci.Na zadní straně podstavce je nápis:Postaven nákladem obce Plchůvky r.1860 obnoven 1893 a 1921.

9 Socha Svatého Jana Nepomuckého v Chocni Fotografie objektu Choceň

Kamenná socha Svatého Jana Nepomuckého na kamenném podstavci.Světec drží v náručí krucifix a má pět hvězd okolo hlavy.

10 Boží muka v Chocni Fotografie objektu Choceň

Zasklený výklenek pro obrázek se nachází v nástavci v horní části zděného pilíře.Na stříšce zakrývající nástavec je připevněn kovový křížek.

11 Kříž v Chocni Fotografie objektu Choceň

Železný kovaný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci po stranách zdobeném volutami.Na zadní straně podstavce je nápis:Wizdwizeni nakldem dobr. rodincv rokv 1801.

12 Kříž v Chocni za kostelem Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž na kamenném postavci umístěný u východní stěny kostela.Na spojnici obou ramen kříže nad Kristovou hlavou je v reliéfu vytesán nápis:hic est rex judaorum.Na přední straně pods...

13 Kříž severozápadně od Chocně Fotografie objektu Choceň

Železný křížek na poškozeném kamenném podstavci.Na přední straně podstavce je nápis:Otče odpusť jim neboť nevědí co činí.

14 Pomník jižně od Chocně Fotografie objektu Choceň

Kamenný kvádr s vyrytým křížem a nápisem:JK 22.5.74

15 Kříž v Chocni - Podrážku Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž na čtyřbokém kamenném podstavci s obrázkem Panny Marie ve výklenku v horní části. Ve spodní části podstavce je mramorová deska s citátem z Janova evangelia 11.25. V...

16 Kříž na Dvořisku Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci,nad postavou Krista je zkratka JNRI.Na přední straně podstavce je nápis:Zdráv buď kříži naděje ty jedna.Na zadní straně je napsáno:Nákladem občanů Dvoři...

17 Boží muka v Chocni na Litomyšlské ulici Fotografie objektu Choceň

Zděný neomítnutý pilíř s jedním výklenkem v nástavci. V zaskleném výklenku je soška Sv. Josefa.
Na fotografiích je stav po rekonstrukci 05 / 2019.

18 Boží muka v Chocni na Újezdské ulici Fotografie objektu Choceň

Hranolová Boží muka s jedním výklenkem krytým sklem a kovovou mřížkou.Na střeše je kamenný kříž.

19 Mariánský sloup v Chocni na náměstí Fotografie objektu Choceň

Sloup byl postaven v roce 1762, obnoven a dotvořen v roce 1905 a 1908. V severním výklenku trojbokého soklu je reliéf svaté Rodiny.Na podstavci jsou sochy světců: svatý Vác...

20 Mariánský sloup na Hemžích Fotografie objektu Choceň

Kamenný sloup se sochou Panny Marie stojící na zeměkouli obtočené hadem. Na podstavci je nápis: Nákladem dobrodinczůw wizdwižena Anno 1798.

21 Mariánský sloup v Chocni u cesty na Hemže Fotografie objektu Choceň

Socha Panny Marie s dítětem na kamenném dříku stojícím na čtyřbokém podstavci. Na přední straně podstavce je nápis: Oroduj za nás. Na zadní straně podstavce je letopočet 1849.

22 Kříž v Chocni u cesty na Hemže Fotografie objektu Choceň

Litinový kříž na kamenném čtyřbokém podstavci, na přední straně podstavce nápis: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Okolo základové desky je kovový tepaný plot.

23 Památník letců západně od Dvořiska u letiště Fotografie objektu Choceň

Na žulové desce v levé části památníku je nápis: památce pracovníků, kteří zahynuli při výkonu leteckého povolání.

24 Socha Svatého Prokopa na jižním okraji Chocně Fotografie objektu Choceň

Podstavec zničené sochy v místě zvaném U Prokopa.

25 Kašna na Tyršově náměstí v Chocni Fotografie objektu Choceň
26 Kříž na hřbitově v Chocni Fotografie objektu Choceň
27 Pomník v Chocni na ulici V Lípách Fotografie objektu Choceň

Na hrubě otesaném kamenném kvádru je připevněna kovová deska s nápisem: Zde byl 9. 5. 1945 JINDRA KOCŮM zavražděn nacisty.

28 Pomník padlým v Chocni na křižovatce ulic Pernerova a V Lípách Fotografie objektu Choceň
29 Památník dostavby železniční trati Choceň - Meziměstí - Broumov Fotografie objektu Choceň

Kamenná mohyla ,zbudovaná v roce 1875 ,u příležitosti dostavby 107 km dlouhé trati Choceň - Meziměstí - Broumov.

30 Pomník četníka Václava Havrdy na Tyršově náměstí v Chocni Fotografie objektu Choceň
31 Boží muka v Chocni na Újezdské ulici Fotografie objektu Choceň
32 Kamenný reliéf na zahradě bývalého internátu na Pernerově ulici v Chocni Fotografie objektu Choceň
33 Socha svatého Václava před budovou děkanství v Chocni Fotografie objektu Choceň
34 Pomník padlým v Chocni u zámku Fotografie objektu Choceň
35 Kříž na stromě v Chocni v ulici Nad Tunelem Fotografie objektu Choceň