Přidat památku

Choceň - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 38    |   Zobrazených na této stránce: 38

Popisek Fotografie Obec Text
1 Kříž v Plchůvkách Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž na čtyřbokém kamenném podstavci.Na zadní straně podstavce je nápis:Postaven nákladem obce Plchůvky r.1860 obnoven 1893 a 1921.

2 Kaple v Plchůvkách Fotografie objektu Choceň

Zděná kaple zdobená malbami se zvonicí na střeše.Na portálu letopočet 1914.

3 Mariánský sloup na Hemžích Fotografie objektu Choceň

Kamenný sloup se sochou Panny Marie stojící na zeměkouli obtočené hadem. Na podstavci je nápis: Nákladem dobrodinczůw wizdwižena Anno 1798.

4 Kříž severozápadně od Chocně Fotografie objektu Choceň

Železný křížek na poškozeném kamenném podstavci.Na přední straně podstavce je nápis:Otče odpusť jim neboť nevědí co činí.

5 Smírčí kříž východně od Chocně Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž s chybějícím pravým ramenem.Pro zvýšení stability je spodní část kříže okována ozdobnou železnou konstrukcí.

6 Smírčí kříž východně od Chocně Fotografie objektu Choceň

Torzo smírčího kříže bez ramen.

7 Kříž v Chocni na Záměstí Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci.Na přední straně podstavce je mramorová deska s nápisem.

8 Boží muka v Chocni na Újezdské ulici Fotografie objektu Choceň

Hranolová Boží muka s jedním výklenkem krytým sklem a kovovou mřížkou.Na střeše je kamenný kříž.

9 Boží muka v Chocni na Újezdské ulici Fotografie objektu Choceň
10 Mariánský sloup v Chocni u cesty na Hemže Fotografie objektu Choceň

Socha Panny Marie s dítětem na kamenném dříku stojícím na čtyřbokém podstavci. Na přední straně podstavce je nápis: Oroduj za nás. Na zadní straně podstavce je letopočet 1849.

11 Kříž v Chocni u cesty na Hemže Fotografie objektu Choceň

Litinový kříž na kamenném čtyřbokém podstavci, na přední straně podstavce nápis: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Okolo základové desky je kovový tepaný plot.

12 Socha Panny Marie v nice na štítě domu na Žerotínově ulici v Chocni Fotografie objektu Choceň
13 Socha svatého Václava před budovou děkanství v Chocni Fotografie objektu Choceň
14 Kříž západně od Chocně Fotografie objektu Choceň

Na místě nalezena pouze pískovcová základová deska, dle pamětníků byla u kříže lavička.

15 Kříž v Chocni za kostelem Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž na kamenném postavci umístěný u východní stěny kostela.Na spojnici obou ramen kříže nad Kristovou hlavou je v reliéfu vytesán nápis:hic est rex judaorum.Na přední straně pods...

16 Socha Svatého Jana Nepomuckého v Chocni Fotografie objektu Choceň

Kamenná socha Svatého Jana Nepomuckého na kamenném podstavci.Světec drží v náručí krucifix a má pět hvězd okolo hlavy.

17 Mariánský sloup v Chocni na náměstí Fotografie objektu Choceň

Sloup byl postaven v roce 1762, obnoven a dotvořen v roce 1905 a 1908. V severním výklenku trojbokého soklu je reliéf svaté Rodiny.Na podstavci jsou sochy světců: svatý Vác...

18 Pomník četníka Václava Havrdy na Tyršově náměstí v Chocni Fotografie objektu Choceň
19 Kašna na Tyršově náměstí v Chocni Fotografie objektu Choceň
20 Pamětní deska s bustou Lvovského arcibiskupa v arkýři pod kaplí Choceňského zámku Fotografie objektu Choceň
21 Kamenný reliéf na zahradě bývalého internátu na Pernerově ulici v Chocni Fotografie objektu Choceň
22 Pomník padlým v Chocni u zámku Fotografie objektu Choceň
23 Kříž v Chocni Fotografie objektu Choceň

Železný kovaný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci po stranách zdobeném volutami.Na zadní straně podstavce je nápis:Wizdwizeni nakldem dobr. rodincv rokv 1801.

24 Kříž na stromě v Chocni v ulici Nad Tunelem Fotografie objektu Choceň
25 Pomník jižně od Chocně Fotografie objektu Choceň

Kamenný kvádr s vyrytým křížem a nápisem:JK 22.5.74

26 Socha Svatého Prokopa na jižním okraji Chocně Fotografie objektu Choceň

Podstavec zničené sochy v místě zvaném U Prokopa.

27 Památník K. H. Borovského v Chocni na Lhotách Fotografie objektu Choceň

Kamenná socha na kamenném čtyřbokém podstavci. Na přední straně podstavce je nápis Karel Havlíček Borovský 1821 - 1856. Ve spodní části podstavce je reliéf husího brku v okovu s řetězem....

28 Pomník padlým v Chocni na křižovatce ulic Pernerova a V Lípách Fotografie objektu Choceň
29 Pomník v Chocni na ulici V Lípách Fotografie objektu Choceň

Na hrubě otesaném kamenném kvádru je připevněna kovová deska s nápisem: Zde byl 9. 5. 1945 JINDRA KOCŮM zavražděn nacisty.

30 Boží muka v Chocni Fotografie objektu Choceň

Zasklený výklenek pro obrázek se nachází v nástavci v horní části zděného pilíře.Na stříšce zakrývající nástavec je připevněn kovový křížek.

31 Památník dostavby železniční trati Choceň - Meziměstí - Broumov Fotografie objektu Choceň

Kamenná mohyla ,zbudovaná v roce 1875 ,u příležitosti dostavby 107 km dlouhé trati Choceň - Meziměstí - Broumov.

32 Pamětní deska obětem nacismu na zdi budovy bývalého podniku ČKD v Chocni Fotografie objektu Choceň
33 Boží muka v Chocni na Litomyšlské ulici Fotografie objektu Choceň

Zděný neomítnutý pilíř s jedním výklenkem v nástavci. V zaskleném výklenku je soška Sv. Josefa.
Na fotografiích je stav po rekonstrukci 05 / 2019.

34 Smírčí kříž u Chocně na kraji lesa Fotografie objektu Choceň

Kulturní památka. Je na něm rytina kříže a dvou malých křížků. Stojí na kraji lesa po levé straně silnice ve směru z Dvořiska do Chocně. Na druhé straně silnice se ve vzdálenosti asi 50 m...

35 Památník letců západně od Dvořiska u letiště Fotografie objektu Choceň

Na žulové desce v levé části památníku je nápis: památce pracovníků, kteří zahynuli při výkonu leteckého povolání.

36 Smírčí kříž u Chocně na kraji lesa Fotografie objektu Choceň

Jedná se o torzo kříže. Stojí na kraji lesa po pravé straně silnice ve směru z Dvořiska do Chocně. Na druhé straně silnice se ve vzdálenosti asi 50 metrů nachází další smírčí kříž.

37 Kříž na Dvořisku Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci,nad postavou Krista je zkratka JNRI.Na přední straně podstavce je nápis:Zdráv buď kříži naděje ty jedna.Na zadní straně je napsáno:Nákladem občanů Dvoři...

38 Kříž v Chocni - Podrážku Fotografie objektu Choceň

Kamenný kříž na čtyřbokém kamenném podstavci s obrázkem Panny Marie ve výklenku v horní části. Ve spodní části podstavce je mramorová deska s citátem z Janova evangelia 11.25. V...