Přidat památku

Postoloprty - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 49    |   Zobrazených na této stránce: 49

Popisek Fotografie Obec Text
1 Kaple ve Vrbce Fotografie objektu Postoloprty
2 Kaple na návsi ve Rvenicích Fotografie objektu Postoloprty
3 Socha svatého Josefa v Seménkovicích Fotografie objektu Postoloprty
4 Kříž na jižním okraji Rvenic Fotografie objektu Postoloprty
5 Kříž u kaple v Seménkovicích Fotografie objektu Postoloprty
6 Kaple Panny Marie Královny v Seménkovicích Fotografie objektu Postoloprty
7 Kříž u polní cesty na sever od Postoloprt Fotografie objektu Postoloprty
8 Kříž u silnice do Rvenic Fotografie objektu Postoloprty
9 Kříž u silnice jihozápadně od Seménkovic Fotografie objektu Postoloprty
10 Kaple na hřbitově v Postoloprtech Fotografie objektu Postoloprty
11 Pamětní deska obětem z května a června 1945 Fotografie objektu Postoloprty
12 Kříž v Masarykově ulici na západním okraji Postoloprt Fotografie objektu Postoloprty
13 Kříž v Postoloprtech Fotografie objektu Postoloprty
14 Socha svatého Jana Nepomuckého v Postoloprtech Fotografie objektu Postoloprty
15 Sloup svatého Václava v Postoloprtech Fotografie objektu Postoloprty
16 Pamětní deska Ludwiga Freunda na domě 76 v Postoloprtech Fotografie objektu Postoloprty
17 Pamětní deska Pomocných technických praporů na domě 96 v Postoloprtech Fotografie objektu Postoloprty
18 Pomník u plavecké haly v Postoloprtech Fotografie objektu Postoloprty
19 Sloup s Pietou na Mírovém náměstí v Postoloprtech Fotografie objektu Postoloprty
20 Kašna na Mírovém náměstí v Postoloprtech Fotografie objektu Postoloprty
21 Socha dělníka v Palackého ulici v Postoloprtech Fotografie objektu Postoloprty

Autor sochy: Miroslav Josef Černý

22 Kříž na návsi v Březně u Loun Fotografie objektu Postoloprty
23 Pomník obětí z let 1943-45 u silnice z Levonic do Postoloprt Fotografie objektu Postoloprty
24 Zvonice na hřbitově u Skupic Fotografie objektu Postoloprty
25 Kříž u silnice z Levonic do Postoloprt Fotografie objektu Postoloprty

Stav v r. 2019: poškozen pádem stromu.

26 Kříž v poli u silnice severovýchodně od Skupic Fotografie objektu Postoloprty
27 Kaple na návsi v Dolejších Hůrkách Fotografie objektu Postoloprty
28 Kaplička na východním okraji Skupic Fotografie objektu Postoloprty
29 Kaple na návsi ve Skupicích Fotografie objektu Postoloprty
30 Kaple Panny Marie v Levonicích Fotografie objektu Postoloprty
31 Pomník padlým ve světové válce u Skupic Fotografie objektu Postoloprty

Pomník padlým v druhé světové válce.

32 Kříž u silnice severozápadně od Malnic Fotografie objektu Postoloprty
33 Kříž u silnice východně od Malnic Fotografie objektu Postoloprty
34 Kaple v centru Malnic Fotografie objektu Postoloprty
35 Kaplička u domu 27 v Malnicích Fotografie objektu Postoloprty
36 Kříž na severovýchodním okraji Mradic Fotografie objektu Postoloprty
37 Kaple Čtrnácti svatých pomocníků v Mradicích Fotografie objektu Postoloprty
38 Pomník padlým v Mradicích Fotografie objektu Postoloprty
39 Kaplička u polní cesty západně od Malnic Fotografie objektu Postoloprty
40 Kříž u silnice ze Strkovic do Mradic Fotografie objektu Postoloprty
41 Kaplička u silnice západně od Strkovic Fotografie objektu Postoloprty
42 Kamenný kříž na východním okraji Strkovic Fotografie objektu Postoloprty
43 Socha svatého Germana u kaple v Strkovicích Fotografie objektu Postoloprty
44 Socha svatého Jana Nepomuckého u kaple v Strkovicích Fotografie objektu Postoloprty
45 Pamětní deska padlým v 1. světové válce na kapli v Strkovicích Fotografie objektu Postoloprty
46 Kaple svaté Anny na návsi v Strkovicích Fotografie objektu Postoloprty
47 Socha svatého Prokopa u polní cesty východně od Strkovic Fotografie objektu Postoloprty
48 Kamenný kříž u polní cesty jihozápadně od Strkovic Fotografie objektu Postoloprty
49 Podstavec zaniklé sochy u polní cesty jihovýchodně od Strkovic Fotografie objektu Postoloprty