Hlavní město Praha - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 2761    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
1 Socha Woodrowa Wilsona v Praze ve Vrchlického Sadech Fotografie objektu Praha
2 Kašna se sochou Chlapce s rybou u Smíchovského nádraží Fotografie objektu Praha

Pochází z roku 1967.
Autor: B. Benda.

3 Socha svaté Áji na Smíchově v Praze Fotografie objektu Praha

Svatá Aya (Ája, Agia, Austregildis) žila v 7. a 8. století. Její úmrtí je datováno na rok 714. Tato benediktinka byla manželkou svatého Hidulfa. Když se Hidulf stal mnichem, rozdělili se...

4 Medvědí kašna na Smíchově Fotografie objektu Praha
5 Památník Františka Palackého na Palackém náměstí v Praze Fotografie objektu Praha
6 Památník první světové války Pod Emauzy v Praze Fotografie objektu Praha
7 Socha Benedikta Roezla na Karlově náměstí v Praze Fotografie objektu Praha
8 Socha Jana Evangelisty Purkyně na Karlově náměstí v Praze Fotografie objektu Praha
9 Památník Karoliny Světlé na Karlově náměstí v Praze Fotografie objektu Praha
10 Socha Elišky Krásnohorské na Karlově náměstí v Praze Fotografie objektu Praha
11 Kašna s morovým sloupem na Karlově náměstí v Praze Fotografie objektu Praha
12 Socha Otýlie Sklenářové-Malé v Čelakovských sadech v Praze Fotografie objektu Praha
13 Pomník svatého Václava na Václavském náměstí v Praze Fotografie objektu Praha

Pomník svatého Václava na Václavském náměstí v Praze patří mezi nejznámější sochařská díla v hlavním městě České republiky. Jeho autorem je nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a ...

14 Sousoší Nový věk u Nové budovy Národního muzea v Praze Fotografie objektu Praha
15 Socha Františka Ladislava Riegra v Riegrových sadech v Praze Fotografie objektu Praha

Socha z roku 1913 od Josefa Václava Myslbeka

16 Socha svatého Jiří na Pražském hradě Fotografie objektu Praha

Bronzovou jezdeckou sochu sv. Jiří bojujícího s drakem na třetím nádvoří Pražského hradu vyrobili v roce 1373 bratři Martin a Jiří z Kluže. Jedná se o jednu z nejvýzna...

17 Obelisk na Pražském hradě Fotografie objektu Praha

Obelisk na Pražském hradě či též Mrákotínský monolit je vysoký štíhlý čtyřboký monolitický komolý jehlan stojící na třetím hradním nádvoří v blízkosti Starého proboš...

18 Památník obětem komunismu v Praze u Petřína Fotografie objektu Praha

Památník (pomník) obětem komunismu v Praze na úpatí Petřína vytvořil český sochař Olbram Zoubek ve spolupráci s architekty Zdeňkem Hölzlem a Janem Kerelem. Je situován na východním s...

19 Hlava Franze Kafky v Praze Fotografie objektu Praha

Pohyblivou hlavu Franze Kafky vytvořil v roce 2014 umělec David Černý. socha váží 39 tun, je vysoká 11 metrů a je rozdělená na 42 pater, které se mohou nezávisle na sobě otáčet. Socha sto...

20 Národní památník na Vítkově - Žižkova socha Fotografie objektu Praha

Národní památník na Vítkově je funkcionalistický památník, jehož hrubá stavba byla postavena v letech 1929–1933 na vrchu Vítkově v Praze podle projektu Jana Zázvorky. Hlavním účelem...

21 Památník mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze Fotografie objektu Praha

Památník (pomník) mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna stojí v Praze na Staroměstském náměstí. Byl odhalen roku 1915, k pětistému výročí Husova upálení. Od roku 1962 je chráněn jako náro...

22 Socha svatého Iva na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Sousoší tvoří stařec a vdova s dětmi, kteří prosebně vzhlížejí k patronu právníků, po jehož pravici stojí Spravedlnost se zavázanýma očima a mečem. V reliéfu na podstavci j...

23 Sousoší Madony a svatého Bernarda na Karlově mostě Fotografie objektu Praha

Sousoší znázorňuje Pannu Marii s Jezulátkem, k ní vzhlíží řádový svatý Bernard, před ním anděl s mitrou. Na levé straně symboly Ježíšova utrpení (odkazuje na Bernardovy spisy). Původ...

24 Sousoší svaté Barbory, Markéty a Alžběty na Karlově mostě Fotografie objektu Praha

Barbora (se svátostí oltářní) zvolena jako patronka v tušené blízkosti smrti donátora, pod ní lat. nápis Oroduj za nás nyní a v hodinu smrti naší (ze Zdrávas Maria). Postranní Markéta (s...

25 Sousoší Madony, svatého Dominika a Tomáše Akvinského na Karlově mostě Fotografie objektu Praha

Sousoší znázorňuje korunovanou Madonu s Ježíškem stojící na měsíci (immaculata), dominikánský pes Páně (lat. v množ. čísle Domini Canes) s pochodní a zeměkoulí (pravou vírou osv...

26 Sousoší Piety na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Sousoší zobrazuje Pannu Marii držící Ježíšovo tělo, Marii Magdalénu líbající mu ruku a Jana Evangelistu stojícího před křížem. Již od středověku (doloženo 1496) tu proti kříži stávala Boží muk...

27 Sousoší Kalvárie – svatý Kříž na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Kříž zde stával už od dob Karla IV. a byl několikrát vyměněn. Nynější Kristus na kříži je nejstarší dochovaná socha na mostě. Okolo ukřižovaného je hebrejský nápis Svatý, Svatý, Svatý...

28 Sousoší svatého Josefa s Ježíšem na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Josef drží lilii a jednu nohu má na trámu (měl být tesař), chlapecký Ježíš levou rukou drží svitek, pravou žehná. Volba světce původně asi mohla souviset s teprve nedlouho vládnoucím císa...

29 Socha svaté Anny na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Světice drží na ruce Ježíška s koulí (král. jablko) a gestem třech prstů, k němu natahuje ruku s růžemi dívčí postava Panny Marie. Podoba tzv. Anny Samotřetí symbolizuje původ J...

30 Socha svatého Františka Xaverského na Karlově mostě Fotografie objektu Praha

Velké sousoší, jedno z nejhodnotnějších na mostě. Spoluzakladatel jezuitského řádu a Apoštol Dálného východu ukazuje na v levé ruce pozvednutý kříž indiánskému (indickému) náčelníkov...

31 Sousoší svatého Cyrila a Metoděje na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Metoděj zobrazen s kazatelsky pozvednutou rukou, Cyril symbolicky přináší knihu (překlad Písma) a kostel (nalezl ostatek sv. Klimenta k posvěcení chrámu), níže postavy velkomoravskéh...

32 Socha svatého Kryštova na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Obvyklá scéna, jak se obrovitý Kryštof opírá o hůl a přenáší dítě-Ježíše přes řeku (vlnky u nohou). Velký mramorový pomník Karla VI., který zde r. 1720 zamýšlel hrabě Špork a na...

33 Socha svatého Jana Křtitele na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Typické zobrazení světce opásaného kožešinou s mušlí pro nabírání křestní vody, charakteristickým křížem (na pásce stávalo „Agnus Dei“) a kazatelským gestem. Původní rozsáhlé...

34 Socha svatého Františka Borgiáše na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Iberský jezuita, generál řádu, se obrací k andělu, který pozvedá monstranci, druhý anděl drží kartuši s obrazem jeho patronky Panny Marie Sněžné. Na podstavci lebka připomíná mrtvé tělo c...

35 Sousoší svatého Norberta, Václava a Zikmunda na Karlově mostě Fotografie objektu Praha

Zakladatel premonstrátů zobrazen v biskupském oděvu s mitrou, jak pozvedá monstranci. Po stranách zemští patroni kníže Václav s praporem a burgundský král Zikmund s korunou...

36 Socha svaté Ludmily s malým svatým Václavem na Karlově mostě Fotografie objektu Praha

Scéna symbolicky znázorňuje, jak Ludmila učí svého malého vnuka Václava číst z knihy. Příslušnost k vládnoucímu rodu symbolizují koruny a za Václavem štít s přemyslovskou orlicí...

37 Socha svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě Fotografie objektu Praha

Socha Jana Nepomuckého na Karlově mostě je nábožensky nejvýznamnější a první z řady soch svatých na Karlově mostě, která se stala jedním z hlavních ohnisek kultu Jana Nepomuckého a...

38 Socha svatého Františka Serafinského na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Vyznavač chudobného života, zakladatel řádu františkánů, je zobrazen v prostém mnišském rouchu přepásaném provazem s typickými třemi uzly, na rukou a v boku má Kristovy rány. Anděl p...

39 Socha Svatého Antonína Paduánského na Karlově mostě Fotografie objektu Praha

Františkánský světec s Ježíškem stojícím na knize a (dříve) s lilií, tvoří protějšek zakladateli řádu. Na kamenných vázách typické výjevy: kázání rybám, uzdravení mladíka, osel kleká...

40 Sousoší svatého Prokopa a Vincenta Ferrerského na Karlově mostě Fotografie objektu Praha

Toto mistrovské dílo F. M. Brokofa sdružuje dva rozdílné světce, španělského dominikánského kazatele a českého kněze-poustevníka. Vincent je znázorněn v řádovém rouchu, jak křísí nebožtík...

41 Socha svatého Judy Tadeáše na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Socha znázorňuje apoštola držícího evangelium (kázal v zemích sousedících s Palestinou) a kyj, kterým ho podle jedné verze legendy pohané zabili.

Autor Jan Oldřich Mayer, rok...

42 Socha svatého Mikuláše Tolentinského na Karlově mostě Fotografie objektu Praha

Socha zobrazuje augustiniánkého světce s lilií, podávajícího požehnaný chléb, kterým prý stále činil zázraky (sytil a léčil), jak je vytesáno na podstavci. Další pečivo v košíku drží...

43 Socha Bruncvíka na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Socha stojí mimo řadu soch, na zhlaví pilíře pod sousoším Vincence a Prokopa. Plastika na vysokém, reliéfně zdobeném podstavci zobrazuje rytíře s taseným mečem, opírajícího se o erb...

44 Socha svatého Augustina na Karlově mostě Fotografie objektu Praha

Socha znázorňuje hlavního patrona zadavatelů v biskupském úboru a s oblíbeným planoucím srdcem v ruce, symbolem náboženské horlivosti. Nejproslulejší teolog šlape po knihách kacířů (...

45 Socha svaté Luitgardy na Karlově mostě Fotografie objektu Praha

Sousoší považované za výtvarně nejkvalitnější dílo na mostě zobrazuje vidění slepé vlámské řeholnice. Kristus se k ní sklání z Kříže a jednou rukou ji tiskne, aby se napila z rá...

46 Socha svatého Kajetána na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Spoluzakladatel řádu theatinů je zobrazen v taláru a s knihou s lat. nápisem: Hledejte nejdříve království Boží a jeho spravedlnost a ostatní vám bude přidáno, Mt 6, 33 (Kr...

47 Socha svatého Vojtěcha na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Druhý pražský biskup je oblečen v biskupském rouchu, v levé ruce drží evangelium, které hlásal v Uhrách a slovanským Prusům. Kovová berla a veslo, mučednický atribut, dnes...

48 Socha svatého Filipa Benicia na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Řádový představený a florentský světec 13. století je zobrazen s krucifixem, ratolestí a knihou, u nohou odložená tiára připomíná jeho odmítnutí papežského úřadu. Servité ji obj...

49 Sousoší svatého Jana z Mathy, Felixe z Valois a Ivan na Karlově mostě Fotografie objektu Praha

Rozměrné sousoší kombinuje téma zakladatelů řádu trinitářů vykupujících křesťany z muslimského zajetí s domácím poustevníkem Ivanem.

Spodní část tvoří kobka s úpícími křesťany...

50 Socha svatého Víta na Karlově mostě v Praze Fotografie objektu Praha

Socha znázorňuje mladého římského mučedníka, přijatého za českého zemského patrona, jako legionáře s knížecí korunou a mučednickou palmou. Ze skály, na které stojí, vylézají hadi a l...