Pozemkový katastr

Po vzniku Československa už zastaralé mapy Stabilního katastru pro evidenci pozemků nepostačovaly. Ve 20. letech 20. století vzniká Pozemkový katastr, platný od roku 1926. Pozemkový katastr z větší části vychází z map Stabilního katastru. Zmizely malované detaily, zmizely barvy, vše je černobílé. Práci na Pozemkovém katastru přerušila Druhá světová válka, a radikální poválečná změna majetkových poměrů. Špatně udržovaný Pozemkový katastr během 50. let nedokázal udržet krok s realitou v terénu a roku 1956 přestal být používán. Během 50. až 80. let došlo k likvidadaci tisíc let budované struktury venkovských pozemků.

Ukázka Pozemkového katastru u Rytova

Oproti Stabilnímu katastru jsou listy Pozemkového katastru vykresleny celé, ne dle katastrálních území, dají se tak snadno spojovat v jedinou vrstvu. Mapy Pozemkového katastru jsou georeferencializovány.

Kde najít mapy Pozemkového katastru

S postupující digitalizací katastrálních území jsou mapy Pozemkového katastru (i původní kreslené Katastrální mapy) odstraňovány z aplikace http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Zatím existuje aplikace https://cirkevni-restituce.cuzk.cz/. kde jsou Pozemkové mapy dostupné.

ČÚZK - Majetkové vyrovnání s církvemi

Můžete si zobrazit mapu dle zadaného názvu katastrálního území, nebo si zobrazit mapu celé České republiky a na požadovanou oblast se přiblížit. Aplikace zapne všechny dostupné podklady najednou, mapa tedy není moc přehledná. Doporučený postup:

 1. Neklepejte na dvě horní tlačítka vpravo (Mapy KN a BPE, Mapy KN a BPE s ortofotem).
 2. Vpravo klepněte na "Vrstvy". 
 3. Odškrtněte přepínač "Katastrální mapa", současnou katastrální mapu nepotřebujeme. 
 4. Pokud je na mapě spousta barevných fleků (hlavně růžové), klikněte na "+" u položky "Mapy dřívějších pozemkových evidencí" a odškrtněte zaškrtávací políčka "Grafické přídělové plány" a Poz. katastr před Instrukcí A".
 5. V mapě zůstane pouze mapa Pozemkového katastru, pod kterou si můžete zapínat Ortofoto, ale pouze zaškrtávátkem v pravém menu, nenechte se zlákat horními tlačítky, viz 1.

Křížová cesta u Stříbra na Pozemkovém katastru s podkladem leteckého snímku

Drobné památky na mapách Pozemkového katastru

Na mapách Pozemkového katastru jsou drobné památky značené podobně jako na mapách Stabilního katastru. Dvoubarevnost, řada nejasností a škrtů, nekvalitní skenování, to vše snižuje použitelnost Pozemkového katastru při rozpoznávání drobných památek na nepřehledném podkladu.

V některých katastrálních územích nejsou zakresleny téměř žádné drobné památky, použitelnost podkladu se liší oblast od oblasti. Symboly drobných památek jsou velmi variabilní, patrně dle nálady kreslíře, podoby památky.

Pozemkový katastr s různými způsoby zakreslení drobných památek

Využití při hledání drobných památek

Mapy Pozemkového katastru, na rozdíl od Stabilního katastru) jsou georeferencializovány (listy digitálně spojeny a umístěny na souřadnice), proto je možné snadno získat přesné souřadnice nalezené drobné památky a Pozemkový katastr je tak při hledání památek, respektive při zjišťování jejich přesné polohy, velmi užitečný. 

Pozemkový katastr (oranžově) a Katastr nemovitostí (černě) se zakresleným křížem u hradu Krašov

Jak zjistit polohu konkrétní památky

Tuto operaci umožňuje zmíněný web ČÚZK - Majetkové vyrovnání s církvemi. 

 1. Otevřete mapu a přibližte se na památku.
 2. V nabídce u spodní strany mapy klepněte na tlačítko GPS. Následně klepněte na památku. 
 3. Zobrazí se okno s několika formáty souřadnic včetně nejpoužitelnějšího Dec:.
 4. Souřadnici můžete okopírovat a použít v dalších aplikacích.

Zjšťování polohy památky na mapách Pozemkového katastru 

 Kolemjdoucí

Dobrý den,
snažím se dostat k mapám Pozemkového katastru podle uvedeného postupu, ale bohužel marně. Dělám něco špatně, nebo jsou prostě nedostupné?
Děkuji

admin

Mapy stále fungují, http://cirkevni-restituce.cuzk.cz/marushka/marushka.restituce/default.as...

Vpravo je pro přehlednost třeba vypnout pod Mapy dřívějších... vrstvu Grafické přídělové plány. Také z každé památky na tomto webu vede odkaz Pozemkový katastr na mapu, kde stojí v jejím středu.

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><h2><h3><p><hr>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

 

CAPTCHA
Před odesláním komentáře prosím vyplňte následující pole.