Přidat památku

Pozemkový katastr

Po vzniku Československa už zastaralé mapy Stabilního katastru pro evidenci pozemků nepostačovaly. Ve 20. letech 20. století vzniká pozemkový katastr, platný od roku 1926. Pozemkový katastr z větší části vychází z map Stabilního katastru. Zmizely malované detaily, zmizely barvy, vše je černobílé. Práci na pozemkovém katastru přerušila druhá světová válka, a radikální poválečná změna majetkových poměrů. Špatně udržovaný pozemkový katastr během 50. let nedokázal udržet krok s realitou v terénu a roku 1956 přestal být používán. Během 50. až 80. let došlo k likvidadaci tisíc let budované struktury venkovských pozemků.

Ukázka Pozemkového katastru u Rytova

Oproti Stabilnímu katastru jsou listy Pozemkového katastru vykresleny celé, ne dle katastrálních území, dají se tak snadno spojovat v jedinou vrstvu. Mapy Pozemkového katastru jsou georeferencializovány.

Kde najít mapy Pozemkového katastru

Nikde. Jediné místo, kde byly publikovány už bylo zrušeno

Pokud je někde najdete, dejte vědět v komentáři.

Dřívější aplikace ČÚZK.

Drobné památky na mapách Pozemkového katastru

Na mapách Pozemkového katastru jsou drobné památky značené podobně jako na mapách Stabilního katastru. Dvoubarevnost, řada nejasností a škrtů, nekvalitní skenování, to vše snižuje použitelnost Pozemkového katastru při rozpoznávání drobných památek na nepřehledném podkladu.

V některých katastrálních územích nejsou zakresleny téměř žádné drobné památky, použitelnost podkladu se liší oblast od oblasti. Symboly drobných památek jsou velmi variabilní, patrně dle nálady kreslíře, podoby památky.

Pozemkový katastr s různými způsoby zakreslení drobných památek

Využití při hledání drobných památek

Mapy Pozemkového katastru, na rozdíl od Stabilního katastru) jsou georeferencializovány (listy digitálně spojeny a umístěny na souřadnice), proto je možné snadno získat přesné souřadnice nalezené drobné památky a Pozemkový katastr je tak při hledání památek, respektive při zjišťování jejich přesné polohy, velmi užitečný. 

Pozemkový katastr (oranžově) a Katastr nemovitostí (černě) se zakresleným křížem u hradu Krašov

Jak zjistit polohu konkrétní památky

Tuto operaci umožňuje zmíněný web ČÚZK - Majetkové vyrovnání s církvemi. 

  1. Otevřete mapu a přibližte se na památku.
  2. V nabídce u spodní strany mapy klepněte na tlačítko GPS. Následně klepněte na památku. 
  3. Zobrazí se okno s několika formáty souřadnic včetně nejpoužitelnějšího Dec:.
  4. Souřadnici můžete okopírovat a použít v dalších aplikacích.

Zjšťování polohy památky na mapách Pozemkového katastru 

Ellen (host)

Hezký den, mapy pozemkového katastru byly zpřístupněny v aplikaci Archiv Zeměměřického úřadu: https://ags.cuzk.cz/archiv/ V sekci celoplošných vrstev.

Jiří Vaňáček (host)

Zdravím,
s těmi rastry ve formátu *.cit lze pracovat například v aplikaci MicroStation. Bohužel však na zmíněném serveru chybí PK mapy z Pardubického kraje. Před chvílí jsem posílal dotaz, jestli je lze někde najít.

admin

Myslíte asi https://services.cuzk.cz/rastry-pk . Ty rastry nejsou georeferenciované, cokoli s tím dělat je dost zdlouhavé. Je škoda, že Česká republika (respektive ČÚZK) má tuto vrstvu již georeferenciovanou, roky ji někde poskytovali a od začátku roku 2021 ji prostě schovali.

 Kolemjdoucí

Tak už zase nefungují, tentokrát asi již definitivně.

 Kolemjdoucí

V ojedinělých případech je pro některá katastrální území pozemkový katastr stále ještě dostupný přímo přes nahlizenidokn.cuzk.cz.

david.sebesta

Psal jsem hned email na ČÚZK a zde dávám k dispozici dnešní odpověď:

Dobrý den,

aplikaci https://cirkevni-restituce.cuzk.cz/ jsme provozovali pro oprávněné a povinné osoby podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Hlavním účelem této aplikace bylo umožnit oběma stranám jednoduchou práci s mapovými podklady pozemkových evidencí pro potřeby sepisování výzev a následných dohod. V současné době (k 1.1.2021) jsme se rozhodli provoz aplikace ukončit, neboť výše uvedené důvody pominuly.

Mapy pozemkového katastru poskytujeme pouze v negeoreferencované podobě (ve formátu CIT) v balíčcích po katastrálních pracovištích na adrese https://services.cuzk.cz/rastry-pk
V budoucnu uvažujeme o zveřejnění map pozemkového katastru v aplikaci https://archivnimapy.cuzk.cz/ společně s jiným archiváliemi.

Petr Souček

 Kolemjdoucí

Dobrý den,
snažím se dostat k mapám Pozemkového katastru podle uvedeného postupu, ale bohužel marně. Dělám něco špatně, nebo jsou prostě nedostupné?
Děkuji

admin

Mapy stále fungují, http://cirkevni-restituce.cuzk.cz/marushka/marushka.restituce/default.as...

Vpravo je pro přehlednost třeba vypnout pod Mapy dřívějších... vrstvu Grafické přídělové plány. Také z každé památky na tomto webu vede odkaz Pozemkový katastr na mapu, kde stojí v jejím středu.

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><h2><h3><p><b><hr><img>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

 

CAPTCHA
Před odesláním komentáře prosím vyplňte následující pole.