Správní začlenění celku

 

Mapa | Tabulka | Mřížka | Správní rozdělení

Knovíz

Nadřazený celek

Podřízené správní celky


Katastrální území Knovíz je nejnižším správním celkem, neobsahuje žádné podřízené správní celky.