Správní začlenění celku

 

Mapa | Tabulka | Mřížka | Správní rozdělení

Hrdlív

Nadřazený celek

Podřízené správní celky


Katastrální území Hrdlív je nejnižším správním celkem, neobsahuje žádné podřízené správní celky.