Seznam všech památek v databázi

Památka Obec Kraj Katastrální území Jméno Odkaz "upravit" Datum vloženíikona řazení
Kříž nad Pořínem Dolní Hořice Jihočeský kraj Pořín admin 2014-02-26 02:07
Kaplička nad Pořínem u polní cesty Dolní Hořice Jihočeský kraj Pořín admin 2014-02-26 02:07
Kaplička jihozápadně od Pořína v lese Dolní Hořice Jihočeský kraj Pořín admin 2014-02-26 02:07
Kříž ve svahu u Popova Kostelec Plzeňský kraj Popov u Stříbra admin 2014-02-26 02:07
Kříž u Popova Kostelec Plzeňský kraj Popov u Stříbra admin 2014-02-26 02:07
Kříž u Popova ve směru na Ostrov u Stříbra Kostelec Plzeňský kraj Popov u Stříbra admin 2014-02-26 02:07
Kaplička u Horních Sekyřan Kostelec Plzeňský kraj Popov u Stříbra admin 2014-02-26 02:07
Kříž západně od Popoviček Popovičky Středočeský kraj Popovičky admin 2014-02-26 02:07
Kříž nad Popovicemi u cesty vedoucí do Bystřice Popovice Středočeský kraj Popovice u Benešova admin 2014-02-26 02:07
Kříž nad Popovicemi u polní cesty Popovice Středočeský kraj Popovice u Benešova admin 2014-02-26 02:07
Kříž u Pičína u cesty do Vojslavic Popovice Středočeský kraj Popovice u Benešova admin 2014-02-26 02:06
Kaplička nad Pazdernou Lhotou Popovice Středočeský kraj Popovice u Benešova admin 2014-02-26 02:06
Kříž mezi Srby a Polžicemi Srby Plzeňský kraj Polžice u Horšovského Týna admin 2014-02-26 02:06
Kříž u okraje lesa severovýchodně od Hatína Polště Jihočeský kraj Polště admin 2014-02-26 02:06
Kříž jižně od Polínek u cesty Krsy Plzeňský kraj Polínka admin 2014-02-26 02:06
Kaplička jižně od Polínek Krsy Plzeňský kraj Polínka admin 2014-02-26 02:06
Kříž jižně od Polínek Krsy Plzeňský kraj Polínka admin 2014-02-26 02:06
Kaplička severně od Pojbuk Pojbuky Jihočeský kraj Pojbuky admin 2014-02-26 02:06
Kaplička u polní cesty severně od Podmokel Podmokly Plzeňský kraj Podmokly nad Berounkou admin 2014-02-26 02:06
Kříž Svatá trojice nad Podmokly Podmokly Plzeňský kraj Podmokly nad Berounkou admin 2014-02-26 02:06
Kříž východně od Podmokel Podmokly Plzeňský kraj Podmokly nad Berounkou admin 2014-02-26 02:06
Kříž jižně od Podmokel na rozcestí polních cest Podmokly Plzeňský kraj Podmokly nad Berounkou admin 2014-02-26 02:06
Kříž severně od Počepic v poli Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:06
Kříž severně od Počepic Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:06
Kříž na křížové cestě u Počepic - kříž na konci Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:06
Kříž na křížové cestě u Počepic - 14. zastavení Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:05
Kříž na křížové cestě u Počepic - 13. zastavení Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:05
Kříž na křížové cestě u Počepic - 12. zastavení Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:05
Kříž na křížové cestě u Počepic - 11. zastavení Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:05
Kříž na křížové cestě u Počepic - 10. zastavení Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:05
Kříž na křížové cestě u Počepic - 9. zastavení Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:05
Kříž na křížové cestě u Počepic - 8. zastavení Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:05
Kříž na křížové cestě u Počepic - 7. zastavení Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:05
Kříž na křížové cestě u Počepic - 6. zastavení Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:05
Kříž na křížové cestě u Počepic - 5. zastavení Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:05
Kříž na křížové cestě u Počepic - 4. zastavení Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:05
Kříž na křížové cestě u Počepic - 3. zastavení Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:05
Kříž na křížové cestě u Počepic - 2. zastavení Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:05
Socha svatého Vojtěcha jižně od Vysokého Chlumce Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:05
Socha svatého Jana Nepomuckého jižně od Vysokého Chlumce Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:04
Kříž na křížové cestě u Počepic - 1. zastavení Počepice Středočeský kraj Počepice admin 2014-02-26 02:04
Boží muka u cesty za hřbitovem u Poběžovic Poběžovice Plzeňský kraj Poběžovice u Domažlic admin 2014-02-26 02:04
Kříž nad Poběžovicemi v polích Poběžovice Plzeňský kraj Poběžovice u Domažlic admin 2014-02-26 02:04
Kříž u památné lípy nad Poběžovicemi Poběžovice Plzeňský kraj Poběžovice u Domažlic admin 2014-02-26 02:04
Boží muka u Rokošína Poběžovice Plzeňský kraj Poběžovice u Domažlic admin 2014-02-26 02:04
Kříž na kopci nad Pňovany Pňovany Plzeňský kraj Pňovany admin 2014-02-26 02:04
Sloup u Vinic u Plzně Plzeň Plzeňský kraj Plzeň admin 2014-02-26 02:04
Kaple u Plzně u čtvrtě Košutka v křoví Plzeň Plzeňský kraj Plzeň admin 2014-02-26 02:04
Kaple u Plzně u čtvrtě Košutka Plzeň Plzeňský kraj Plzeň admin 2014-02-26 02:04
Kříž jižně od Pluhova Žďáru Pluhův Žďár Jihočeský kraj Pluhův Žďár admin 2014-02-26 02:04