Přidat památku

Topografické mapy 1 : 10 000

V letech 1957 až 1972 proběhlo na Území České republiky další mapování,  výsledné mapy jsou ještě podrobnější než předchozí Topo S-1952. Mapy mají měřítko 1 : 10 000. Část území je zakreslena ještě před socialistickým scelováním pozemků a likvidací cestní sítě. Mapy jsou barevné, obsahují vrstevnice, řada jevů je zakreslena podobně jako na dnešních mapách.

Pohled na Topografickou mapu 1 : 10 000 u Černovic

Topografické mapy 1 : 10 000 jsou posledním veřejně dostupným historickým mapováním.  V roce 1968 vzniká systém Základních map ČSSR, ze kterého vychází i současné mapy.

Kde najít Topografické mapy 1 : 10 000

Mapy nebyly georeferencializovány (listy nebyly digitálně spojeny a umístěny na souřadnice). Jsou tak dostupné pouze jako nespojené listy na webu ČÚZK. 

Geoprohlížeč ČÚZK

Geoprohlížeč ČÚZK umožní zobrazit mapy Třetího vojenského mapováníSpeciální mapy, mapy Stabilního katastru a Topografické mapy S-1952 a Topografické mapy 1 : 10 000.

Ovládání aplikace není příliš intuitivní, proto je zde popsané, níže postup v obrázcích: 

 1. Na stránce http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ klepněte na tlačítko "Změnit mapu", pomocí posuvníku otevřené nabídky najděte položku "Archivní mapya klepněte na ni. Na první pohled se mapa nezmění, pouze se v pravém dolním rohu objeví nápis "Archivní mapy". 
 2. Přibližte se na oblast, ze které chcete vidět archivní mapu. 
 3. V horním menu klepněte na tlačítko "Aktivní vrstva" (šesté zleva).
 4. Klepněte do mapy, na místo, jehož archivní mapu chcete vidět.
 5. Zobrazí se okno "Archiválie ÚAZK",  ve kterém si můžete vybírat ze zmíněných map (Topografické mapy v systému S-1952  (1951-1971 - 1 : 10 000).
 6. Po klepnutí na mapový list se zobrazí okno s mapou ze serveru Archivní mapy (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru). Stejného výsledku dosáhnete i pomocí návodu níže přes aplikaci Archivních map.
Geoprohlížeč - výběr Archivních map Geoprohlížeč - výběr nástroje Aktivní vrstva a následné klepnutí do mapy
   

Geoprohlížeč - seznam archivních vrstev na daném místě ) Okno s Topografickou mapou 1 : 10 000

Archivní mapy (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

Postup: 

 1. Na stránce http://archivnimapy.cuzk.cz/ klikněte na odkaz "Topo S-1952". 
 2. Otevře se mapa České republiky, přibližte se na požadovanou oblast.
 3. Po přiblížení na oblast bude možné v pravém panelu zaškrtnout volbu "1 : 10 000 výběr listů".
 4. Následně vyberte ze svislého menu vpravo nástroj "Vybrat území obdélníkem". 
 5. Klepněte na požadovaný list, otevře se malé okénko, v něm klikněte na odkaz "mapa". 
 6. Otevře se nové okno s mapovým listem.
 7. Každé okno s mapou (listem) má URL a dá se na něj odkázat. Přepisem označení listu v URL se dá přecházet mezi sousedními listy. Označení sousedních listů jsou na mapě otevřeného listu nahoře, dole a po stranách. 
 
Archivní mapy - úvodní stránka s výběrem mapového podkladu Archivní mapy - přiblížené listy - zaškrtnuto "1 : 10 000 výběr listů" a "nástroj Vybrat území obdélníkem"
   
Vybraný list Okno s listem Topografické mapy 1 : 10 000.

Drobné památky na Topografických mapách 1 : 10 000

Drobné památky jsou značeny třemi symboly.

 • Kříže, sochy, boží muka a kapličky jsou zobrazeny jednoduchým křížem.
 • Kaple jsou značeny černým kolem s křížem na vrcholu. 
 • Pomníky jsou značeny ikonou pomníku. 

Drobné památky na Topografické mapě 1 : 10 000 u Telic

Na Topografických mapách 1 : 10 000 je zakreslena většina drobných památek mimo zastavěná území, méně často i ty v zastavěných územích, kromě kaplí. Chybí v nich tak většina pomníků padlým. V oblasti Železné opony a širokého hraničního pásma je zakresleno minimum drobných památek.

Využití při hledání drobných památek

Terénní průzkum při tvorbě Topografických map 1 : 10 000 nebyl tak kvalitní jako při předchozí tvorbě Topo S-1952. Řada existujících památek nebyla zakreslena, chybí velké množství drobných památek v lesích a v polích. Důvěryhodnější je Topo S-1952, Topografické mapy 1 : 10 000 jsou však přesnější.  

Jak zjistit polohu konkrétní památky

Topografické mapy 1 : 10 000 nebyly georeferencializovány (listy nebyly digitálně spojeny a umístěny na souřadnice). Polohu lze tak zjistit pouze porovnáním s jinými podklady, ideálně se současnými mapami, historickým a současným leteckým snímkem.

Další vývoj

Z Topografických map 1 : 10 000 vychází dnešní Státní mapové dílo - Základní mapy 1 : 10 000.