Královéhradecký kraj - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 1729    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text Datum vytvoření
151 Pomník padlým ve Vrchní Orlici Fotografie objektu Bartošovice v Orlických horách

Pomník padlým ve Vrchní Orlici, ve vesnici která byla po 2 sv. válce zbořena.

2016-10-19 21:47
152 Kříž v Šachově u kostela Fotografie objektu Borohrádek 2016-10-19 21:52
153 Kříž severně od Šachova na okraji lesa Fotografie objektu Borohrádek

Kříž ve špatném stavu, postava Ježiše Krista má ulomené ruce, provizorně připevněná. Na kříži umístěn obrázek. Nápis na podstavci : PROTI DUŠI NEPŘÍTELI ZBRANÍ TVOU BUĎ SVATÝ KŘÍŽ LÁSKOU K...

2016-10-19 22:04
154 Kříž v Česticích Fotografie objektu Čestice

Nápis na podstavci : Pojďtež ke mně všickni kteříš pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvím. Mat. 11. 28 - 29.

2016-10-19 22:16
155 Socha Panny Marie jižně od Voděrad Fotografie objektu Voděrady 2020-04-21 10:00
156 Památník předhistorického pohřebiště jihozápadně od Třebešova Fotografie objektu Třebešov

Nápis na památníku.

Předhistorické pohřebiště v Třebešově pocházející dle úsudku odb.znalce prof.dr.Piče na 600 let před Kristem. Objeveno na této roli vysokorod.p. hraběte z Kolov...

2020-04-21 09:49
157 Pomník padlým v Trčkově Fotografie objektu Orlické Záhoří

Na čelní desce nápis Den Helden für Heimat u. Volk 1914 - 1918. Po levé a pravé straně jména padlých.

2016-10-21 14:14
158 Kaplička v Černé Vodě Fotografie objektu Orlické Záhoří 2016-10-21 15:02
159 Mariánský sloup na Kupkově náměstí v Opočně Fotografie objektu Opočno

Kamenný sloup z roku 1718 se sochami světců: sv. Karla Boromejského, sv. Františka Xaverského, sv.Rocha a sv. Šebestiána na podstavci.

2017-06-30 20:19
160 Socha Svatého Jana Nepomuckého na Kodymově ulici v Opočně Fotografie objektu Opočno 2017-06-30 20:22
161 Kříž u kostela svatého Havla v Rychnově nad Kněžnou Fotografie objektu Rychnov nad Kněžnou 2016-10-30 15:06
162 Socha svatého Havla za kostelem v Rychnově nad Kněžnou Fotografie objektu Rychnov nad Kněžnou

Na čelní straně podstavce nápis : ODE WSEHO ZLEHO CHRAN OPATRVC WLS WOBOZVC MNESTO TEZ NAS SWATI HAVLE

2016-10-30 15:18
163 Kříž na křižovatce ulice Strojnická v Rychnově nad Kněžnou Fotografie objektu Rychnov nad Kněžnou 2016-10-30 15:23
164 Pomník padlým v Podlesí v Orlických Horách Fotografie objektu Bartošovice v Orlických horách

Pomník poškozený vandaly, rozbitá deska s jmény padlých.

2016-10-31 00:29
165 Kříž v Orlickém Záhoří u kostela Fotografie objektu Orlické Záhoří 2016-10-31 00:59
166 Kříž ve Zdelově Fotografie objektu Zdelov

Nápis na čelní straně podstavce : Pro Tvé svaté drahé rány Ježiši ukřižovaný smiluj se nad námi. 1850

2016-10-31 23:12
167 Kříž v Kunštátě Fotografie objektu Orlické Záhoří 2016-11-01 22:19
168 Kříž v Olešnici v Orlických horách na náměstí Fotografie objektu Olešnice v Orlických horách

Na čelní straně podstavce nápis : GOTT UND SEINER VERT HESTEN MUTTER MARIA ZU EHREN

2016-11-01 23:15
169 Socha Svatého Jana Nepomuckého v Olešnici v Orlických horách na náměstí Fotografie objektu Olešnice v Orlických horách 2016-11-01 23:24
170 Kaple v Třebešově Fotografie objektu Třebešov 2020-04-21 09:32
171 Socha panny Marie v Bílém Újezdě u Dobrušky Fotografie objektu Bílý Újezd 2020-04-20 23:47
172 Zvonička v Třebešově Fotografie objektu Třebešov 2020-04-21 09:29
173 Sousoší Svatého Jana Nepomuckého na Trčkově náměstí v Opočně Fotografie objektu Opočno

Barokní sousoší z roku 1729 je personifikací Pomluvy.

2017-06-30 20:29
174 Sousoší Svatého Floriána na Trčkově náměstí v Opočně Fotografie objektu Opočno

Barokní sousoší z roku 1734 představuje Svatého Floriána mezi anděli.

2017-06-30 20:33
175 Socha v Kunštátě Fotografie objektu Orlické Záhoří 2016-11-03 18:27
176 Socha svatého Jana Nepomuckého ve Vamberku na náměstí dr. Lűtzowa Fotografie objektu Vamberk 2016-11-08 10:12
177 Socha Panny Marie ve Vamberku na křižovatce ulic Pekelská a Žižkova Fotografie objektu Vamberk 2016-11-08 10:20
178 Sousoší svatého Cyrila a Metoděje v Přepychách Fotografie objektu Přepychy

Nápis na podstavci : Apoštolům Slovanstva svatým bratřím Cyrillu a Methodovi vděčná obec L.P. 1880 . Svatí patronové naši orodujte za nás.

Na soklu : Bratři JIŘÍČKOVÉ akad. Sochaři v...

2016-11-08 10:33
179 Kříž v severní části Nové Vsi u Rychnova nad Kněžnou Fotografie objektu Rychnov nad Kněžnou

Vročení Ano 1819

2016-11-08 10:45
180 Kamenná plastika v průčelí kostela Narození Páně v Opočně Fotografie objektu Opočno

Kamenná plastika znázorňuje Ježíše v Getsemanské zahradě.

2017-06-30 19:49
181 Kašna na Trčkově náměstí v Opočně Fotografie objektu Opočno 2017-06-30 19:53
182 Kašna v Opočenském zámku Fotografie objektu Opočno 2017-06-30 19:58
183 Kříž u kostela Nejsvětější Trojice v Opočně Fotografie objektu Opočno 2017-06-30 20:01
184 Pomník padlým v Opočně z roku 1866 Fotografie objektu Opočno 2016-11-11 22:49
185 Socha svatého Jana Nepomuckého v Bartošovicích Fotografie objektu Bartošovice v Orlických horách 2016-11-11 22:56
186 Kříž v Česticích Fotografie objektu Čestice

Na soklu nápis : Založil JOSEF ZANKA.

2016-11-12 11:01
187 Kříž v Záměli Fotografie objektu Záměl 2016-11-12 11:37
188 Pomník padlým v Bolehošti Fotografie objektu Bolehošť 2016-11-13 23:46
189 Kříž v Dubí Fotografie objektu Tutleky 2016-11-13 23:56
190 Kříž v Bartošovicích v Orlických horách u kostela Fotografie objektu Bartošovice v Orlických horách 2016-11-14 00:12
191 Socha anděla v Kunštátě u Orlického Záhoří Fotografie objektu Orlické Záhoří 2016-11-14 00:27
192 Kříž se sousoším Krucifixu před bývalým zámkem v Borohrádku Fotografie objektu Borohrádek

Kamenná barokní plastika z roku 1751. Na přední straně sousoší dole je nápis" S.S. Joannes EIP". Na zadní strane podstavce je nápis" Mater Dolorosa 1751 Obnoven léta 1878. Na přední straně pod...

2016-11-17 12:07
193 Pomník padlým v Čermné nad Orlicí Fotografie objektu Čermná nad Orlicí 2016-11-17 14:10
194 Boží muka v Bartošovicích v Orlických horách Fotografie objektu Bartošovice v Orlických horách 2016-11-20 19:31
195 Kříž v Nové Vsi v Orlických horách Fotografie objektu Bartošovice v Orlických horách

Litinový kříž se sochami světců na kamenném, bohatě zdobeném podstavci, částečně poznamenaném zubem času.

2016-11-20 20:01
196 Kříž v Nové Vsi v Orlických horách II Fotografie objektu Bartošovice v Orlických horách

Na soklu vročení 1810

2016-11-20 20:09
197 Socha Svatého Jana Nepomuckého v Borovnici Fotografie objektu Borovnice

Socha Svatého Jana Nepomuckého z roku 1721 na kamenném pětibokém podstavci. Základová deska sochy je obehnána kamennou balustrádou s pětibokým půdorysem.

2016-11-21 09:23
198 Socha Svatého Antonína v Borovnici Fotografie objektu Borovnice

Socha z roku 1744 na kamenném trojbokém podstavci stojí na rozcestí v Borovnici.

2016-11-21 09:36
199 Socha svatého Prokopa v Doudlebech nad Orlicí Fotografie objektu Doudleby nad Orlicí

Socha Svatého Prokopa stojícího na hřbetě okřídlenému draku z roku 1730, umístěná před zámkem.

2016-11-21 09:46
200 Památník Františka Škroupa v Osicích Fotografie objektu Osice 2017-01-18 19:01