Královéhradecký kraj - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 1729    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text Datum vytvoření
51 Sousoší Jan Nepomucký v Trutnově na Svatojanském náměstí Fotografie objektu Trutnov

Trutnov - Jan Nepomucký proti Poště. Barokní socha z dílny J.F.Pacáka je z roku 1728. Původně stávala na mostě kudy vedl mlýnský náhon. Text zapsaný v podstavci naznačující oblouk...

2015-09-01 08:58
52 Sousoší Svaté rodiny v Trutnově Fotografie objektu Trutnov

sousoší stojí mezi muzeem a kosTrutnov - sousoší sv. Rodiny mezi kostelem a muzeem. Dílo vytvořeno v dílně J.F.Pacáka roku asi 1730. Dílo nepostrádá znaky venkovského lidového barok...

2015-09-01 09:08
53 Kaple Smíření severně od Mladých Buků Fotografie objektu Mladé Buky

Mladé Buky osada Bystřice.

2015-09-01 08:24
54 Pomník padlým v České Skalici Fotografie objektu Česká Skalice 2016-07-08 14:18
55 Pomník padlým ve Slatině nad Úpou Fotografie objektu Slatina nad Úpou 2016-07-08 14:28
56 Smírčí kříž v Josefově na Masarykově náměstí Fotografie objektu Jaroměř

Původně stával v poli. Je na něm vyryta sekyra a malý křížek.

2016-06-17 19:26
57 Pomník padlým ve Zlíči Fotografie objektu Česká Skalice 2016-07-06 19:56
58 Památník Boženy Němcové ve Zlíči Fotografie objektu Česká Skalice 2016-07-06 20:01
59 Zvonice ve Slatině nad Úpou Fotografie objektu Slatina nad Úpou 2016-07-08 14:32
60 Pamětní kříž ve Slatině nad Úpou Fotografie objektu Slatina nad Úpou 2016-07-08 14:36
61 Pamětní kříž na Boušíně Fotografie objektu Slatina nad Úpou 2016-07-08 14:40
62 Pomník padlým na Žernově u České Skalice Fotografie objektu Žernov 2016-07-08 14:51
63 Pamětní kříž na Hostince Fotografie objektu Vestec 2016-07-08 18:24
64 Smírčí kříže na kraji Holovous Fotografie objektu Holovousy

Tři smírčí kříže se nachází na kraji obce u božích muk. Kříže byly zhotoveny na památku tragické události, která se váže k roku 1640. Svatební vůz jedoucí z Mezihoří se převrátil a...

2016-07-08 22:10
65 Smírčí kříže v Třebověticích Fotografie objektu Cerekvice nad Bystřicí

Kulturní památka. Soubor čtyř smírčích křížů se nachází ve středu obce spolu se zvoničkou a pamětním křížem.

2016-07-08 22:25
66 Obrázek u Krchleb Fotografie objektu Krchleby

Obrázek se nachází jihozápadně od Krchleb v místní části Brumbárov.V dřevěné prosklené schránce je křížek a porcelánové sošky světců.Bez vročení

2016-07-10 00:51
67 Kříž jihovýchodně od Bělče nad Orlicí Fotografie objektu Běleč nad Orlicí

Dřevěný kříž na křižovatce u písníku Marokánka.Na kříži je tělo Krista z plechu a nápis INRI

2016-07-10 01:03
68 Kříž v Borohrádku Fotografie objektu Borohrádek

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci.Na přední straně podstvce je v kartuši vytesán nápis:ó Wy WšICknI kteřIž gDete okoLo,pozorugte,gestLI,boLest,gako boLest Ma.Ier.1.12.V horní části...

2016-07-10 01:19
69 Smírčí kříž západně od Rájce Fotografie objektu Borovnice

Kamenný kříž s poškozeným levým ramenem,na přední straně vyrytý dvojitý kříž a letopočet 1714,na zadní straně vyrytý jednoduchý kříž.

2016-07-12 10:29
70 Kříž v Chlenech Fotografie objektu Chleny

Litinový kříž na čtyřbokém kamenném podstavci,zvaný Morávkův kříž.V horní části podstavce je reliéf spojených rukou držících květinu.

2016-07-12 13:17
71 Obrázek jižně od Chlen Fotografie objektu Chleny

Dřevěná skříňka s prosklenými dvířky na betonovém sloupku.

2016-07-12 13:26
72 Obrázek severně od Kosteleckých Horek Fotografie objektu Kostelecké Horky

Dřevěná vyřezávaná skříňka s kovovou stříškou a křížkem na vrcholu na dřevěném sloupku. Uvnitř je podobizna Ježíše Krista.

2016-07-13 21:43
73 Obrázek v Kosteleckých Horkách Fotografie objektu Kostelecké Horky

Kovová prosklená skříňka zavěšená na kmeni mohutné lípy s větvemi sahajícími až k zemi.Pod obrázkem na zemi je malá zahrádka ohrazená plaňkovým plotem.

2016-07-13 21:53
74 Kaplička v Borovnici Fotografie objektu Borovnice

Zděná kaplička se zvonem ve věžičce a se zaskleným výklenkem.Ve výklenku je socha Panny Marie.

2016-07-13 23:08
75 Kaplička v Rájci Fotografie objektu Borovnice

Zděná kaplička se zvonem ve věžičce,v předním výklenku je umístěn kamenný kříž s letopočtem 1747.

2016-07-13 23:18
76 Kaplička v Kosteleckých Horkách Fotografie objektu Kostelecké Horky

Zděná kaplička se zvonem umístěným v horním oboustranném výklenku.Ve spodním výklenku na přední straně je umístěn litinový kříž.

2016-07-13 23:23
77 Kříž východně od Kosteleckých Horek Fotografie objektu Kostelecké Horky

Kamenný kříž na čtyřbokém kamenném podstavci.Vepředu je nápis:Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.Postaveno nákladem obce Horecké roku 1921

2016-07-20 17:22
78 Kříž východně od Chlen Fotografie objektu Chleny

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci,zvaný též Dostálův kříž.Na přední straně nápis:Pojďte ke mně všickni,kteříž pracujete,a obtíženi jste,a já vás občerstvím.Mat 11.28-29.Na soklu podstavc...

2016-07-21 19:12
79 Kříž jižně od Chlen Fotografie objektu Chleny

Litinový kříž na kamenném čtyřbokém podstavci,zvaný Kleknerův po nájemci zdejšího panství.Na oválné plechové desce na kříži je nápis Ave crux.Na zapuštěné mramorové desce na přední straně podstavce...

2016-07-21 19:24
80 Zvonička v Korunce Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Zvon upevněn na dřevěném sloupu pod stříškou.Na sloupu deska s reliéfem Jana Husa.

2016-07-21 20:42
81 Boží muka západně od Potštejna Fotografie objektu Potštejn

Kamenný pilíř na kamenném podstavci.V horní části je nástavec se soškou Panny Marie ve výklenku.Pod výklenkem je nápis Maria.Na zadní straně podstavce je napsáno - A:1766 a 1902

2016-07-24 08:21
82 Sousoší Apoteózy Svatého Jana Nepomuckého v Přestavlkách Fotografie objektu Borovnice

Kamenné sousoší z roku 1742 na čtyřbokém kamenném podstavci.Ve spodní části podstavce je latinský nápis.

2016-07-24 08:45
83 Kříž v Malé Čermné Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci,v přední části podstvce je nápis:Já jsem cesta - pravda a život.Okolo kříže je plot z dřevěných planěk se zahrádkou.

2016-07-24 09:07
84 Kříž v Malé Čermné Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Dřevěný kříž s vyřezávanou dřevěnou sochou Krista.Horní ramena kříže kryje oblá plechová střecha.Okolo kříže je nízký plaňkový plot se zahrádkou.

2016-07-24 09:13
85 Kříž Lhoty u Potštejna Fotografie objektu Lhoty u Potštejna

Kamenný kříž na kamenném podstavci.Na přední straně podstavce je reliéf planoucího srdce.Na zadní straně je nápis:Wostawen 6nezo mage,1815 roku.

2016-07-24 09:23
86 Kříž v Číčové Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Kamenný kříž na čtyřbokém kamenném podstavci.Na přední straně podstavce je latinský nápis.

2016-07-25 20:57
87 Kříž ve Lhotách u Potštejna Fotografie objektu Lhoty u Potštejna

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci.Postaven roku 1792.

2016-07-25 21:09
88 Socha svatého Jana Nepomuckého ve Lhotách u Potštejna Fotografie objektu Lhoty u Potštejna

Socha Svatého Jana Nepomuckého s kartuší v pravé ruce na čtyřbokém podstavci zdobeném po stranách volutami.Na přední straně podstavce nad reliéfem s výjevem svržení světce do Vltavy...

2016-07-25 21:20
89 Kříž ve Svídnici Fotografie objektu Svídnice

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci.Na zadní straně nápis:lp 1813,a 1892

2016-07-28 08:49
90 Kaplička v Kozodrech Fotografie objektu Kostelec nad Orlicí

Zděná kaplička se zvonicí v horní části.Vepředu je výklenek s kamenným křížem,do podstavce kříže je zapuštěna mramorová deska s nápisem:Odstup pak ode mne,abych se chlubil,leč v...

2016-07-28 11:28
91 Kříž severozápadně od Velké Čermné Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Litinový kříž na kamenném čtyřbokém podstavci.Na zadní straně podstavce je nápis:Postaven nákladem Josefa Novotnýho 1879.

2016-07-28 11:44
92 Kříž severovýchodně od Velké Čermné Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Kříž vyrobený z dřevěných trámů,na vodorovné rameno a horní část svislého ramena je připevněna plechová stříška s ozdobnými okraji.Na vrchní části svislého ramena je připevněn obráze...

2016-07-28 11:53
93 Obrázek v Přestavlkách Fotografie objektu Borovnice

Obrázek Panny Marie v dřevěné skříňce s prosklenými dvířky.Skříňka je připevněna na kovovém sloupku.

2016-07-28 12:02
94 Socha v Krchlebech Fotografie objektu Krchleby

Socha svatého Jana Nepomuckého na kamenném čtyřbokém podstavci.Světec má v rukou krucifix a okolo hlavy pět hvězd.Na podstavci vepředu je erb Zárubů z Hustiřan,vročení A.D 1699.Nad e...

2016-07-28 12:23
95 Kříž v Čermné nad Orlicí Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Železný kříž na kamenném podstavci zdobeném po stranách volutami.N apřední straně podstavce je v reliéfu planoucí srdce.Na zadní straně podstavce je nápis:lp 1871

2016-07-30 23:19
96 Zvonička v Čermné nad Orlicí Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Kovová konstrukce zvoničky je umístěna na ocelovém příhradovém stožáru krytá plechovou stříškou.

2016-07-30 23:23
97 Památník v Kosteleckých Horkách Fotografie objektu Kostelecké Horky

Prosklený výklenek se sochou Panny Marie v kamenném památníku.Pod sochou je nápis:Tato památka se věnuje ke cti a chvále neposkvrněnému početí blahoslavené Panny Marie v době války v...

2016-07-30 23:37
98 Kříž jihovýchodně od Borohrádku Fotografie objektu Borohrádek

Dřevěný kříž s plechovou stříškou.

2016-08-01 08:38
99 Kříž jižně od Rájce Fotografie objektu Borovnice

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci. Na přední straně podstavce je nápis: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Ke cti a slávě Boží. Rok 1926. Na zadní straně podstavce je napsáno: Tento k...

2016-08-01 08:51
100 Památník jihovýchodně od Polomi Fotografie objektu Polom

Památník stojí uprostřed Černého lesa v místě kde stával rozložitý buk vyvrácený vichřicí a kde se scházela panská společnost na lovu. Čtyřboký kamenný jehlan s erbem rodu Kinských n...

2016-08-01 09:12