Královéhradecký kraj - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 1729    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obecikona řazení Text Datum vytvoření
101 Kříž v Broumově v Křinické ulici Fotografie objektu Broumov

Na zadní straně vročení 1840.

2018-07-25 21:37
102 Kaplička ve Velké Vsi u Broumova Fotografie objektu Broumov 2018-07-27 12:39
103 Kříž ve Velké Vsi u Broumova v ulici Kladská Fotografie objektu Broumov 2018-07-27 13:20
104 Kříž ve Velké Vsi u Broumova na třídě Osvobození Fotografie objektu Broumov 2018-07-27 13:31
105 Boží muka ve Velké Vsi u Broumova na křižovatce ulic Havlíčkova a Osvobození Fotografie objektu Broumov 2018-07-27 13:51
106 Kříž nad Broumovem Fotografie objektu Broumov

Kříž je umístěn za golfovým hřištěm u Broumova. Je nově opravený a zrestaurovaný. Okolo jsou i nově vysázené stromy.

2019-03-23 20:17
107 Sloup na cestě do Broumova Fotografie objektu Broumov

Nově zrekonstruovaný sloup na cyklotrase z Martínkovic do Broumova. Na dřívějších mapách téměř neexistuje. Obnoven od základů.

2019-03-23 21:24
108 Kříž u Broumova Fotografie objektu Broumov

Torzo kříže u areálu ČOV u Broumova. Na cyklotrase.

2019-03-23 21:29
109 Kříž u Broumova Fotografie objektu Broumov

Kříž na cyklotrase, která vede okolo ČOV do Broumova. Bohužel ještě čeká na záchranu. Ač se to nezdá, je v dezolátním stavu. Uražená hlava sochy a Kristus bez hlavy a rukou.

2019-03-23 21:32
110 Sloup s Broumovskou Madonou Fotografie objektu Broumov

Historie a rekonstrukce sochy „Broumovské Madony“.
Provedeno v roce 2014.
Detailní popis rekonstrukce je v dokumentaci. V průběhu oprav byl vybudován nový základ na starém mí...

2019-04-29 22:09
111 Sloup s Madonou z roku 1695 Fotografie objektu Broumov

Historie a rekonstrukce sochy „Madony z r. 1695“.
Provedeno v r. 2013.

První zmínka o vlastnictví pozemků na kterém byla později umístěna socha Madony
z...

2019-04-29 22:44
112 Pomník padlým v první světové válce ve středu Budčevsi Fotografie objektu Budčeves 2017-08-04 17:53
113 Pomník Prusko-rakouské války pod Ostaší Fotografie objektu Bukovice 2018-06-14 23:34
114 Zvonička v Bukovicích Fotografie objektu Bukovice 2019-06-09 19:07
115 Kříž ve středu Bukvic východně od požární nádrže Fotografie objektu Bukvice 2017-09-25 18:42
116 Kaple svatého Jana Nepomuckého na západním okraji požární nádrže ve středu Bukvic Fotografie objektu Bukvice

Pozdně barokní kaple byla postavena roku 1767, stavba byla financována z příspěvků občanů. Návrh je připisován architektu Anselmu Luragovi, staviteli kostela v nedaleké Veliši.
Kapl...

2017-09-26 13:19
117 Pamětní kříž západně od Bystré u silnice na Ohnišťany Fotografie objektu Bystré 2020-07-31 15:58
118 Pomník padlým v první světové válce na křižovatce v západní části Bystré Fotografie objektu Bystré 2020-09-10 09:12
119 Socha svatého Václava u silnice na východním okraji Bystřice Fotografie objektu Bystřice 2017-09-26 13:39
120 Pamětní kříž na severním okraji Byzhradce Fotografie objektu Byzhradec

Nápis na přední straně: Ježíš naděje má i útěcha!
Nápis na zadní straně: Ke cti a chvále Boží postavili manželé František a Anna Černý z Byzhradce číslo 25. Léta Páně 1871...

2020-02-16 10:18
121 Socha Panny Marie v Byzhradci Fotografie objektu Byzhradec

Nápis na přední straně: Blahoslavená panno Matko boží oroduj za nás!
Nápis na zadní straně: Postaveno z pozůstalosti po Marii Černé z čis.25 Věnovali na památku Anna Bartošová Jan a...

2020-02-16 15:22
122 Pamětní kříž v Byzhradci Fotografie objektu Byzhradec

Nápis na přední straně: Pojďte ke mně kteříž v světě v slzách těžce pracujete pojďte Já vás občerstvením, takto drahý pán nás volá jeho hlasů kdo že zdolá? Pojďme k němu s kříže...

2020-02-16 15:45
123 Pamětní kříž severně od Byzhradce Fotografie objektu Byzhradec 2020-04-05 18:50
124 Sloup se sochou Panny Marie v Častolovicích před zámkem Fotografie objektu Častolovice

Kamenná socha Panny Marie na kamenném trojbokém pilíři, na podstavci vepředu je reliéf dvou erbů, po stranách latinské nápisy.

2016-09-22 06:45
125 Kašna na nádvoří zámku v Častolovicích Fotografie objektu Častolovice 2018-05-23 08:17
126 Socha Madony v zámeckém parku v Častolovicích Fotografie objektu Častolovice 2018-05-23 08:21
127 Kovová plastika Stříbrný kůň v zámeckém parku v Častolovicích Fotografie objektu Častolovice

Autor plastiky: Vladimír Pešek

2018-05-23 08:24
128 Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela v Častolovicích Fotografie objektu Častolovice 2018-05-23 08:30
129 Socha svatého Václava u kostela v Častolovicích Fotografie objektu Častolovice 2018-05-23 08:38
130 Plastika Cyklista v parku zámku v Častolovicích Fotografie objektu Častolovice

Autor plastiky: Vladimír Pešek

2018-05-26 10:34
131 Plastika Vážka v zámeckém parku v Častolovicích Fotografie objektu Častolovice

Autor plastiky: Vladimír Pešek

2018-05-26 11:36
132 Kříž v Častolovicích severně při cestě na Synkov Fotografie objektu Častolovice

Dle tvrzení místních ještě v roce 2018 ležela kovová část vedle.

2019-01-20 17:48
133 Smírčí kříže v Třebověticích Fotografie objektu Cerekvice nad Bystřicí

Kulturní památka. Soubor čtyř smírčích křížů se nachází ve středu obce spolu se zvoničkou a pamětním křížem.

2016-07-08 22:25
134 Zvonička v Korunce Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Zvon upevněn na dřevěném sloupu pod stříškou.Na sloupu deska s reliéfem Jana Husa.

2016-07-21 20:42
135 Kříž v Malé Čermné Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci,v přední části podstvce je nápis:Já jsem cesta - pravda a život.Okolo kříže je plot z dřevěných planěk se zahrádkou.

2016-07-24 09:07
136 Kříž v Malé Čermné Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Dřevěný kříž s vyřezávanou dřevěnou sochou Krista.Horní ramena kříže kryje oblá plechová střecha.Okolo kříže je nízký plaňkový plot se zahrádkou.

2016-07-24 09:13
137 Kříž v Číčové Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Kamenný kříž na čtyřbokém kamenném podstavci.Na přední straně podstavce je latinský nápis.

2016-07-25 20:57
138 Kříž severozápadně od Velké Čermné Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Litinový kříž na kamenném čtyřbokém podstavci.Na zadní straně podstavce je nápis:Postaven nákladem Josefa Novotnýho 1879.

2016-07-28 11:44
139 Kříž severovýchodně od Velké Čermné Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Kříž vyrobený z dřevěných trámů,na vodorovné rameno a horní část svislého ramena je připevněna plechová stříška s ozdobnými okraji.Na vrchní části svislého ramena je připevněn obráze...

2016-07-28 11:53
140 Kříž v Čermné nad Orlicí Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Železný kříž na kamenném podstavci zdobeném po stranách volutami.N apřední straně podstavce je v reliéfu planoucí srdce.Na zadní straně podstavce je nápis:lp 1871

2016-07-30 23:19
141 Zvonička v Čermné nad Orlicí Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Kovová konstrukce zvoničky je umístěna na ocelovém příhradovém stožáru krytá plechovou stříškou.

2016-07-30 23:23
142 Kříž v Čermné nad Orlicí Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Kamenný kříž na kamenném čtyřbokém podstavci.Na kříži je pod nápisem "Hic est rex judaeorum" zlacená postava Krista.

2016-08-19 05:35
143 Kaple v Čermné nad Orlicí Fotografie objektu Čermná nad Orlicí 2016-08-21 10:13
144 Pomník padlým v Čermné nad Orlicí Fotografie objektu Čermná nad Orlicí 2016-11-17 14:10
145 Smírčí kříž východně od Číčové u silnice č. 317 Fotografie objektu Čermná nad Orlicí

Na fotografii je stav v roce 2001, asi o dva roky později zmizel neznámo kam.

2017-06-17 11:38
146 Pamětní kříž v Korunce u Čermné nad Orlicí Fotografie objektu Čermná nad Orlicí 2020-01-22 19:01
147 Obrázek severovýchodně od Číčové Fotografie objektu Čermná nad Orlicí 2020-02-08 13:43
148 Socha Panny Marie u severní okraje Bohuslavic Fotografie objektu Černčice 2019-06-09 21:10
149 Kaple svatého Jana Nepomuckého v Domašíně Fotografie objektu Černíkovice 2019-01-22 02:12
150 Kříž v Domašíně u kaple svatého Jana Nepomuckého Fotografie objektu Černíkovice 2019-01-22 02:16