Přidat památku

okres Třebíč - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 412    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
301 Památník Miloslava Kršky v Moravských Budějovicích Fotografie objektu Moravské Budějovice
302 Alegorie Moudrosti v parku Miloslava Kršky v Moravských Budějovicích Fotografie objektu Moravské Budějovice
303 Křížový kámen v parku Miloslava Kršky v Moravských Budějovicích Fotografie objektu Moravské Budějovice
304 Pomník Jeana Boudeta v Moravských Budějovicích Fotografie objektu Moravské Budějovice
305 Kříž u kaple svatého Jana Nepomuckého v Moravských Budějovicích Fotografie objektu Moravské Budějovice
306 Kaple svatého Jana Nepomuckého v Moravských Budějovicích Fotografie objektu Moravské Budějovice
307 Pamětní deska Stanislava Slavíka v Moravských Budějovicích Fotografie objektu Moravské Budějovice
308 Boží muka v Husově ulici v Moravských Budějovicích Fotografie objektu Moravské Budějovice

Kamenná pozdně gotická sloupková boží muka se čtyřbokou kaplicí jsou situována v jihozápadní části města. Kaplice umístěná na polygonálním dříku je otevřena ze tří stran otvory tvaru oslího hř...

309 Kříž v ulici Čechova v Moravských Budějovicích Fotografie objektu Moravské Budějovice
310 Kříž v ulici U Vodojemu v Moravských Budějovicích Fotografie objektu Moravské Budějovice
311 Pomník padlým v 1. a 2. světové válce v Moravských Budějovicích Fotografie objektu Moravské Budějovice
312 Kříž mezi ulicemi Husova a Jemnická v Moravských Budějovicích Fotografie objektu Moravské Budějovice
313 Boží muka jižně od Louky Fotografie objektu Jemnice

Boží muka asi z roku 1870 - 1876 leží na levé straně silnice do obce Louka asi 300 metrů před vjezdem do obce.

314 Boží muka v Šindelářově ulici v Moravských Budějovicích Fotografie objektu Moravské Budějovice
315 Kaplička svaté Anny severně od Jemnice Fotografie objektu Jemnice
316 Kaplička jižně od Moravských Budějovic Fotografie objektu Moravské Budějovice
317 Dřevěný kříž z roku 1987 Fotografie objektu Jemnice

Dřevěný kříž , zvaný též Červený kříž na Želetavské silnici jižně od Jemnice

318 Kříž v poli severozápadně od Jemnice Fotografie objektu Jemnice

Pamětní kříž na západní straně od ulice Želetavská v polích.
Nápis na kříži: Ke cti a chvále Boží obětovala Kateřina Kalená a celá přízeň Hlouškova v Jemnici roku 1884....

319 Pamětní kříž z roku 1920 Fotografie objektu Jemnice

Pamětní kříž z roku 1920 u Dačické silnice na levé straně u Nového,rybníka. Opraven a znovu vysvěcen v roce 2005.
.

320 Kříž ve středu Krnčic Fotografie objektu Nové Syrovice

Nápis na podstavci: Tento kříž postaviti dali na památku svému synu Janu jeho rodiče Jan a Antonie Růžička z Krnčic v roce 1886

321 Boží muka severně od Jemnice Fotografie objektu Jemnice

Boží muka na Želetavské ulici za domem čp. 831 v soukromé zahradě - nepřístupná. Boží muka byla postavena v roce 1661 na památku sedmi zemřelých havířů.

322 Dřevěný kříž z roku 1996 Fotografie objektu Jemnice

Dřevěný kříž na jižním okraji Městského lesa. Původní kříž byl postaven v roce 1933, nový kříž byl postaven v roce 1996 jako poděkování za navrácení lesa měšťanům.
.

323 Kříž v Krnčicích u kaple Fotografie objektu Nové Syrovice
324 Náckova kaplička východně od Jemnice Fotografie objektu Jemnice

Kaplička stávala původně na křižovatce pěti polních cest západně od hřbitova. Nyní stojí uprostřed sceleného lánu polí. Byla opravena v roce 2009.

325 Pomník obětem 1. světové války v Jemnici Fotografie objektu Jemnice

Pomník padlým a pohřešovaným v 1. světové válce 1914 - 1918 je umístěn na hřbitově u kostela Svatého Jakuba Většího. Byl postaven v roce 1923 a je na něm uveden seznam 75 o...

326 Boží muka severně od Lhotic Fotografie objektu Lhotice
327 Třírohá kaplička v Jemnici Fotografie objektu Jemnice
328 Pamětní kříž z roku 1863 v Jemnici Fotografie objektu Jemnice

Nápis na kříži: Ke cti a chvále Boží postavili občané Podolí 1. srpna 1863

329 Boží muka severně od Nových Syrovic Fotografie objektu Nové Syrovice
330 Socha svaté Anny Fotografie objektu Jemnice

Socha svaté Anny Samotřetí na ulici Lipová nedaleko kostela svatého Víta.
.

331 Dřevěný kříž z roku 1967 Fotografie objektu Lhotice

Lhotický kříž z roku 1967 u silnice směr Moravské Budějovice.
.

332 Kříž v Jemnici u Slavonické ulice Fotografie objektu Jemnice

Pamětní kříž z roku 1863 na Slavonické ulici v Jemnici. Nápis na kříži: Ke cti a chvále Boží postavili občané Podolí 1. srpna 1863
.

333 Kříž v ulici 28. října v Jemnici Fotografie objektu Jemnice

Pamětní kříž na ulici 28. října - Nová cesta

334 Kříž v Jemnici na náměstí Svobody Fotografie objektu Jemnice

Pamětní kříž z roku 1820 na východní straně kostela sv. Stanislava na Náměstí Svobody v Jemnici

335 Kaplička u severního okraje Nových Syrovic Fotografie objektu Nové Syrovice
336 Socha svatého Jana Nepomuckého v Jemnici na náměstí Svobody Fotografie objektu Jemnice
337 Kaple západně od Jemnice Fotografie objektu Jemnice
338 Kříž před kostelem v Nových Syrovicích Fotografie objektu Nové Syrovice
339 Památník padlým v 1. světové válce v Nových Syrovicích u kostela Fotografie objektu Nové Syrovice
340 Mírový sloup v Jemnici na náměstí Svobody Fotografie objektu Jemnice
341 Památník Jaroslava Šlezingra v Jemnici Fotografie objektu Jemnice

Jaroslav Šlezinger byl nadaný sochař a umělec. Narodil se 29. dubna 1911 v Jemnici. Během své kariéry působil v Jihlavě, kde měl svůj vlastní ateliér. Během svého života byl několikr...

342 Boží muka z roku 1661 na ulici Tyršova v Jemnici Fotografie objektu Jemnice

Boží muka na v Jemnici na Tyršově ulici, stav po opravě v roce 2016 -2017. Uvedený letopočet 1661 značí vznik Božích muk, 1818 pak jejich větší renovaci.

343 Socha Panny Marie Fotografie objektu Jemnice

Socha Panny Marie na Znojemské ulici v Jemnici.

344 Kaplička svaté Barbory Fotografie objektu Jemnice
345 Kříž v Jemnici v ulici V Ráji Fotografie objektu Jemnice

Kříž v Jemnici ulici V Ráji z roku 1912.
Nápis na přední straně:
Tak Bůh miloval svět,
pohleďte a vizte,
je-li bolesť jaká
jako bolesť má!
...

346 Kaplička Panny Marie z roku 1844 Fotografie objektu Jemnice
347 Kříž jižně od Jemnice Fotografie objektu Jemnice

Železný kříž na pravé straně u silnice do Police.
Nápis na kříži: Ku cti a chvále Boží od Jakuba Findu a jeho manželky r. 1875

348 Kříž v Pálovicích u kostela Fotografie objektu Pálovice
349 Boží muka jižně od Mladoňovic Fotografie objektu Mladoňovice
350 Pomník padlým v 1. světové válce v Pálovicích Fotografie objektu Pálovice