Přidat památku

okres Třebíč - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 412    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
151 Kříž v Nádražní ulici ve Starči Fotografie objektu Stařeč
152 Kříž v zahrádkářské kolonii na jižním okraji Třebíče Fotografie objektu Třebíč
153 Obrázek svatého Františka z Assisi ve Stříteži Fotografie objektu Střítež
154 Boží muka u Předína Fotografie objektu Předín
155 Socha svatého Jana Nepomuckého ve Stříteži Fotografie objektu Střítež
156 Pamětní deska Jiřího Dvořáka ve Stříteži Fotografie objektu Střítež
157 Pomník padlým ve Stříteži Fotografie objektu Střítež
158 Památník Josefu Zvěřinovi ve Stříteži Fotografie objektu Střítež

Pomník střítežskému rodáku Josefu Zvěřinovi, knězi a teologovi, byl odhalen P. Tomášem Halíkem v roce 2003 z iniciativy České křesťanské akademie. Autorem pomníku je třebíčský malíř...

159 Zvonice ve Stříteži Fotografie objektu Střítež
160 Pomník padlým ve 2. světové válce v Rapoticích Fotografie objektu Rapotice
161 Pomník padlým v 1. světové válce v Rapoticích Fotografie objektu Rapotice
162 Kříž na návsi v Rapoticích Fotografie objektu Rapotice
163 Socha kněžny Libuše ve Stříteži Fotografie objektu Střítež
164 Kaplička Nejsvětější Trojice ve Stříteži Fotografie objektu Střítež
165 Kříž u silnice na jižním okraji Starče Fotografie objektu Stařeč
166 Památník 55, výročí osvobození ve Stříteži Fotografie objektu Střítež
167 Kříž ve Stříteži Fotografie objektu Střítež
168 Dvojice křížů u kaple u Stříteže Fotografie objektu Střítež
169 Barokní kaple na hřbitově u svatého Marka u Stříteže Fotografie objektu Střítež

Drobná raně barokní kaple sloužící jako kostnice byla postavena v roce 1648 nákladem sádeckého úředníka Lukáše Cypriana. Obdélná stavba vložená do hřbitovní zdi je v průčelí prolomena pra...

170 Výklenková kaplička u silnice na jihovýchodním okraji Stříteže Fotografie objektu Střítež
171 Kříž u silnice na jihovýchodním okraji Stříteže Fotografie objektu Střítež
172 Pamětní kříž u rozhledny Pekelný kopec východně od Mastníku Fotografie objektu Mastník
173 Kříž v Třesově před kapličkou Fotografie objektu Třesov
174 Pomník padlým v 1. světové válce v Třesově Fotografie objektu Třesov
175 Kříž u západního okraje Třesova Fotografie objektu Třesov
176 Pomník Jana Kubiše před jeho rodným domem v Dolních Vilémovicích Fotografie objektu Dolní Vilémovice
177 Kříž východně od Lipníku Fotografie objektu Lipník
178 Socha dělníků u školy v Želetavě Fotografie objektu Želetava
179 Památník výsadkového oddílu SPELTER na okraji lesa severně od Kramolína Fotografie objektu Kramolín
180 Socha svatého Jana Křtitele u kostela svatého Michaela v Želetavě Fotografie objektu Želetava
181 Kříž u kostela svatého Michaela archanděla v Želetavě Fotografie objektu Želetava
182 Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela svatého Michaela v Źeletavě Fotografie objektu Želetava
183 Kaplička jižně od Stropešína Fotografie objektu Stropešín
184 Boží muka v Sadové ulici v Želetavě Fotografie objektu Želetava
185 Kašna na náměstí v Želetavě Fotografie objektu Želetava
186 Sloup se sochou Panny Marie na náměstí v Želetavě Fotografie objektu Želetava
187 Křížový kámen za kostelem u Horního Újezdu Fotografie objektu Horní Újezd
188 Pomník padlým v Želetavě Fotografie objektu Želetava
189 Kříž severně od Dalešic Fotografie objektu Dalešice
190 Sousoší Piety u polní cesty jižně od Želetavy Fotografie objektu Želetava
191 Socha svatého Jana Nepomuckého v jižní části Dalešic Fotografie objektu Dalešice
192 Kaple svatého Antonína Paduánského v Horkách Fotografie objektu Želetava
193 Pomník padlým v Horkách Fotografie objektu Želetava
194 Kříž na návsi v Horkách Fotografie objektu Želetava
195 Kříž na rozcestí polních cest nad Šašovicemi Fotografie objektu Želetava
196 Kříž v Mohelně před kostelem Fotografie objektu Mohelno
197 Kříž u hájovny v Lesonicích Fotografie objektu Lesonice
198 Boží muka svatého Antoníčka na okraji Mohelna u NPR Mohelenská hadcová step Fotografie objektu Mohelno
199 Fluoreskující kráva u přírodní rezervace Hadcová step u Mohelna Fotografie objektu Mohelno

Kráva pokrytá světélkujícími šestiúhelníkovými ploškami má evokovat v sousedství stojící JE Dukovany. Socha pochází z akce Cow Parade.

200 Sloup se sochou Madony v Lesonicích Fotografie objektu Lesonice