Přidat památku

okres Pelhřimov - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 2014    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisekikona řazení Fotografie Obec Text
1 Kříž u polní cesty severně od Ježova Fotografie objektu Ježov
2 Kříž na rozcestí na severním okraji Ježova Fotografie objektu Ježov
3 Kříž před kostelem svaté Lucie v Ježově Fotografie objektu Ježov
4 Dřevěná zvonice v Ježově Fotografie objektu Ježov

Dřevěná zvonice štenýřovo-vzpěradlové konstrukce.

5 Kříž u silnice před Ježovem Fotografie objektu Ježov
6 Kříž v Rachyni Fotografie objektu Píšť
7 Kaple ve Vranicích Fotografie objektu Píšť
8 Kříž u kaple ve Vranicích Fotografie objektu Píšť
9 Kříž u silnice mezi Řečicí a rybníkem Kamenná trouba Fotografie objektu Řečice
10 Kříž u silnice severně od Hojanovic Fotografie objektu Hojanovice
11 Kříž u kaple v Podivicích Fotografie objektu Kaliště
12 Kaple v Podivicích Fotografie objektu Kaliště
13 Kříž na rozcestí severovýchodně od Píště Fotografie objektu Píšť
14 Kříž na severním okraji Řečice u křižovatky na Bystrou Fotografie objektu Řečice
15 Kříž v Jelenově Fotografie objektu Čáslavsko
16 Kříž u areálu kostela svatého Jiří v Řečici Fotografie objektu Řečice
17 Polodřevěná zvonice u kostela svatého Jiří v Řečici Fotografie objektu Řečice
18 Kříž u silnice mezi Hořicemi a Píští Fotografie objektu Píšť
19 Kříž jižně od Podivic u cesty do Bělic Fotografie objektu Kaliště
20 Zvonička v Jelenově Fotografie objektu Čáslavsko
21 Kaple v Píšti Fotografie objektu Píšť
22 Kříž u kaple v Píšti Fotografie objektu Píšť
23 Kříž na západním okraji Hořic Fotografie objektu Hořice
24 Boží muka u zříceniny tvrze Proseč Fotografie objektu Proseč
25 Kaple u hasičské zbrojnice v Hořicích Fotografie objektu Hořice
26 Boží muka u silnice severně od Kaliště Fotografie objektu Kaliště
27 Kříž u kaple v Hořicích Fotografie objektu Hořice
28 Kaple v Hořicích Fotografie objektu Hořice
29 Kříž u polní cesty severně od Čáslavska Fotografie objektu Čáslavsko
30 Zvonička ve Skoranovicích Fotografie objektu Martinice u Onšova
31 Kříž u silnice severovýchodně od Čáslavska Fotografie objektu Čáslavsko
32 Kaplička na křižovatce silnic západně od Hořic u Humpolce Fotografie objektu Hořice
33 Kříž u cesty jihovýchodně od Hořic Fotografie objektu Hořice
34 Kříž u polní cesty severně od Kaliště Fotografie objektu Kaliště
35 Kříž u silnice severně od Kaliště Fotografie objektu Kaliště
36 Kříž u cesty z Kejžlic do Řečice Fotografie objektu Kejžlice
37 Kříž mezi Těškovicemi a Skoranovicemi Fotografie objektu Martinice u Onšova
38 Zvonička v Pustém Lhotsku Fotografie objektu Budíkov
39 Kříž v Pustém Lhotsku směrem k vrchu Brádla Fotografie objektu Budíkov
40 Kříž u domu č. 95 v Kališti Fotografie objektu Kaliště
41 Kříž východně od Pustého Lhotska Fotografie objektu Budíkov
42 Kříž severozápadně od Těškovic Fotografie objektu Onšov
43 Kříž v Chlovech v lokalitě Za sady Fotografie objektu Onšov
44 Kříž na západním okraji Čáslavska Fotografie objektu Čáslavsko
45 Kříž před kostelem svatého Jana Křtitele v Kalištích Fotografie objektu Kaliště
46 Kříž u mateřské školy v Kalištích Fotografie objektu Kaliště
47 Pamětní deska padlým v I. světové válce v Čáslavsku Fotografie objektu Čáslavsko
48 Kaple u křižovatky silnici v Čáslavsku Fotografie objektu Čáslavsko
49 Pamětní deska Gustava Mahlera v Kalištích Fotografie objektu Kaliště
50 Kříž ve středu Čáslavska Fotografie objektu Čáslavsko