okres Chrudim - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 214    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisekikona řazení Fotografie Obec Text
1 Betlémská jeskyně jižně od Nových Hradů Fotografie objektu Zderaz

Jedná se o uměle zbudovanou prostoru, která v minulosti sloužila jako modlitebna. V jejím nitru je umístěna zajímavá plastika a řada historických nápisů. Nachází se v příkr...

2 Kaple Nejsvětější Trojice ve Zbožňově Fotografie objektu Skuteč
3 Kaple Panny Marie Pomocné ve Zhoři Fotografie objektu Skuteč
4 Kaple Panny Marie ve středu místní části Habroveč Fotografie objektu Vrbatův Kostelec
5 Kaple Proměnění Páně v Čankovicích Fotografie objektu Čankovice
6 Kaple svaté Anny v Horce u Chrudimi Fotografie objektu Horka
7 Kaple svaté Rodiny v Dobrkově Fotografie objektu Luže
8 Kaple svatého Jana křtitele v Dolním Bezděkově Fotografie objektu Dolní Bezděkov
9 Kaple svatého Jana Nepomuckého v Košumberku Fotografie objektu Luže
10 Kaple svatého Jana Nepomuckého ve Skutíčku Fotografie objektu Skuteč
11 Kaple svatého Petra a Pavla ve Lhotě u Skutče Fotografie objektu Skuteč
12 Kaple v Blansku u Hrochova Týnce Fotografie objektu Hrochův Týnec
13 Kaple v Boru u Chroustovic Fotografie objektu Rosice
14 Kaple v Brčekolech Fotografie objektu Rosice

Ve štítě vročení L P 1900.

15 Kaple v Lozicích Fotografie objektu Lozice
16 Kaple v Pasekách u Proseče Fotografie objektu Proseč
17 Kaple v Úhřeticích Fotografie objektu Úhřetice
18 Kaple ve Stíčanech Fotografie objektu Hrochův Týnec
19 Kaple ve Vestci u Chrudimi Fotografie objektu Chrudim
20 Kaplička svatého Jana Nepomuckého v Holešovicích Fotografie objektu Chroustovice

Na zadní straně vročení 1913.

21 Kaplička svatého Jana Nepomuckého v lese jižně od Třemošnice Fotografie objektu Třemošnice
22 Kaplička v Boru u Chroustovic Fotografie objektu Rosice
23 Kaplička v Brdu Fotografie objektu Luže
24 Kaplička v Hlíně Fotografie objektu Horka
25 Kaplička v Hluboké u Skutče na návsi Fotografie objektu Hluboká
26 Kaplička v Horních Počátkách Fotografie objektu Seč
27 Kaplička v Kněžicích Fotografie objektu Kněžice

Na tomto místě dřív stával železný kříž a zvonička, oboje oploceno. Z obecní kroniky:
"R. 1930 prodána byla v dražbě dřevěná zvonička a na místo ní postavena na náklad ob...

28 Kaplička v Mentouru Fotografie objektu Chroustovice
29 Kaplička v Radimi Fotografie objektu Luže
30 Kaplička v Zájezdci Fotografie objektu Zájezdec
31 Kaplička ve středu Kraskova Fotografie objektu Seč
32 Kaplička ve středu Městce Fotografie objektu Chroustovice
33 Kaplička ve Stříteži u Skutče Fotografie objektu Hluboká
34 Kaplička ve Vejvanovicích u kostela Fotografie objektu Vejvanovice
35 Kaplička ve Zderazi Fotografie objektu Zderaz
36 Kašna na náměstí v Třemošnici Fotografie objektu Třemošnice
37 Kašna svatého Jana Nepomuckého ve Skutči na náměstí Fotografie objektu Skuteč

Neobarokní kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého uprostřed je náhradou za původní kašnu.

38 Kašna v Proseči u Skutče na náměstí Dr Tošovského Fotografie objektu Proseč
39 Kovářská plastika Fotografie objektu Vrbatův Kostelec

"Zemědělské muzeum".
Vyrobeno zkušeným mistrem kovářem a podkovářem Františkem Uchytilem z Mířetic, nar. 7. 2. 1905.
Tuto sbírku kování vozového, žebřinového, rozpor, chomoutů...

40 Kříž jihovýchodně od Lešan Fotografie objektu Skuteč
41 Kříž jižně od Chrasti Fotografie objektu Chrast
42 Kříž jižně od Hluboké u Skutče Fotografie objektu Hluboká
43 Kříž jižně od Hrochova Týnce Fotografie objektu Hrochův Týnec
44 Kříž na křižovatce silnic ve Vrbatově Kostelci Fotografie objektu Vrbatův Kostelec

Kříž na křižovatce silnic směrem na Mířetice a Hlínu ve Vrbatově Kostelci

45 Kříž na místě úmrtí u Kněžic Fotografie objektu Kněžice

Tento kříž byl zde usazen po tragické nehodě. Nachází se v místní části Draha, u silnice Kněžice - Zvěstovice.
Na nápisu stojí: Památce Fr. Krále, trakt. z Kněžic. Trag. zde za...

46 Kříž před kaplí Nejsvětější Trojice ve Zbožňově Fotografie objektu Skuteč
47 Kříž s deskou padlých občanů v Horních Počátkách Fotografie objektu Seč
48 Kříž severně od Hluboké u Skutče v poli Fotografie objektu Hluboká
49 Kříž severně od Městce Fotografie objektu Chroustovice
50 Kříž severozápadně od Luže Fotografie objektu Luže