Přidat památku

okres Tachov - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 623    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
451 Kříž u kostela v Kladrubech Foto kříže Kladruby
452 Pomník v Kladrubech u kostela Fotografie objektu Kladruby

Objekt vlevo v pozadí.

453 Křížový kámen v Kladrubech I Fotografie objektu Kladruby

Objekt vlevo v popředí.

454 Křížový kámen v Kladrubech II Fotografie objektu Kladruby

Objekt v popředí, třetí zprava.

455 Křížový kámen v Kladrubech III Fotografie objektu Kladruby

Druhý objekt zprava.

456 Kříž v Kladrubech v zahradě Foto kříže Kladruby
457 Smírčí kříž v Kladrubech II Fotografie objektu Kladruby

Objekt zcela vpravo.

458 Pamětní kříž v lese jižně od Háje Fotografie objektu Lesná
459 Kříž východně od Kladrub u okraje lesa Fotografie objektu Kladruby
460 Socha Kristus s křížem v lese východně od brány kláštera Kladruby Fotografie objektu Kladruby

Socha Kristova pochází z doby klášterní (před r. 1785).

461 Kříž severovýchodně od Kosova nad Dolským mlýnem Fotografie objektu Bor
462 Špitální kaple v Boru u Tachova Fotografie objektu Bor
463 Dřevěná socha jižně od Holostřev u Havlova Mlýna Fotografie objektu Bor
464 Socha svatého Jana Nepomuckého jižně od Holostřev u Havlova Mlýna Fotografie objektu Bor
465 Kříž u Žďáru nad Kladruby Fotografie objektu Kladruby
466 Pomník padlým v Labuti Fotografie objektu Staré Sedliště

Nápis:

(vpředu)
Italien:
Angermann Gg. Inf. gst. 17/3.1915
Haas Anton Inf. gest. 18/1.1916
Fritsch Josef Inf. gest. 19/5.1916
Angermann Gg. Inf. ge...

467 Kaplička sv. Anny u Petrova mlýna jižně od Kladrub Fotografie objektu Kladruby

Kaplička sv. Anny u Petrova mlýna (něm. Sc. Anna Kapelle / Petermühlkapelle) by mohla pocházet z 18. stol. Stejně jako většina kulturních památek v okolí, začala po roce 1945 chátrat...

468 Kříž nad Ostrovem u Stříbra nedaleko dálnice D5 Kostelec
469 Pamětní kříž (jen sokl) jižně od Petrova mlýna v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž (sokl) z druhé poloviny 19. stol. na jižní straně před průjezdem do ruin Petrova mlýna. Kovový kříž byl v době ČSSR jako u většiny pamětních křížů v okolí zničen....

470 Kříž severovýchodně od Kosova Fotografie objektu Bor
471 Kříž ve Výrově u rozcestí Fotografie objektu Kladruby
472 Kříž severovýchodně od Ostrova u Stříbra Fotografie objektu Kostelec

Kříž u zaniklého rozcestí silnice Kladruby - Plzeň a zaniklé cesty Ostrov u Stříbra - Plzeň.

473 Kříž u silnice nad Ostrovem u Stříbra Fotografie objektu Kostelec
474 Kříž u Popova Fotografie objektu Kostelec
475 Kříž u Popova ve směru na Ostrov u Stříbra Kostelec
476 Kaplička u Horních Sekyřan Fotografie objektu Kostelec
477 Křížový kámen u kapličky u Horních Sekyřan Foto kříže Kostelec
478 Kříž v Kosově na návsi Fotografie objektu Bor
479 Kříž východně od Kosova u polní cesty Fotografie objektu Bor
480 Kříž západně od Kosova u silnice Fotografie objektu Bor
481 Kříž ve svahu u Popova Kostelec
482 Obrázek u okraje lesa nad Brodem u Stříbra Kladruby
483 Kříž v Popově Foto kříže Kostelec
484 Kaple v Ostrovu u Stříbra Fotografie objektu Kostelec
485 Červený kříž jižně od Kladrub Fotografie objektu Kostelec

Červený kříž (něm. rotes Kreuz), který zde v současné podobě stojí od počátku 20. stol. a nahradil tím zde dříve stojící starší kříž. Místní obyvatelé jej rovněž označovalo jako červený k...

486 Hraniční kámen jižně od Kladrub Fotografie objektu Kostelec

Hraniční kámen, který označoval územní hranici mezi klášterním panstvím Kladruby a panstvím Horšovský Týn. Panství Kladruby leželo tehdy v plzeňském kraji, a panství horšovsko týnské...

487 Kaplička u kočovského mlýna jihozápadně od Kladrub Fotografie objektu Kostelec

Kaplička, pravděpodobně Mariánská, by mohla pocházet z první poloviny 19. stol.
Po r. 1945 začala spolu s mlýnem chátrat a dnes ji připomíná jen obvodové zdivo.

488 Kříž nad Ostrovem u zaniklého rozcestí Fotografie objektu Kostelec
489 Památný kříž jižně od Kladrub Fotografie objektu Kostelec

Památný kříž z roku 1784 v údolí Senetického potoka, přibližně 200 m od jeho ústí do Úhlavky. Kříž je v terénu jen velmi těžko k nalezení. Jsou na něm iniciály:

GW 3...

490 Kříž jižně od Kosova západně od rozcestí Fotografie objektu Bor
491 Kříž jižně od Kosova východně od rozcestí Fotografie objektu Bor
492 Kaplička severovýchodně od Brodu u Stříbra Fotografie objektu Kladruby

Pravděpodobně Mariánská kaplička na okraji Brodu, pocházející z 19. století. V období po druhé světové válce začala chátrat a po roce 2000 z ní zbylo jen obvodové zdivo. V ...

493 Kříž jižně od Ostrova u Stříbra Fotografie objektu Kostelec
494 Kaple v Brodu u Stříbra Fotografie objektu Kladruby
495 Kříž v lese u Ostrova u Stříbra Fotografie objektu Kostelec
496 Kříž u Stránského mlýna Foto kříže Kladruby
497 Pamětní kříž v jižní částo Brodu Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž v jižní části obce Brod před hostincem čp. 51. Nachází se po pravé straně cesty směr Tuněchody. Kříž je upevněn do kamenného soklu ze žuly a postaven byl pravděpodobně na poč...

498 Pamětní kříž v Borovanech na návsi Fotografie objektu Bor
499 Socha svatého Jiří v Borovanech Fotografie objektu Bor
500 Památník Borovan východně od Borovan Fotografie objektu Bor