okres Tachov - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 626    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obecikona řazení Text
301 Kříž severně od Nedražic Fotografie objektu Kostelec
302 Kaplička v Nedražicích Foto kříže Kostelec
303 Kaplička severně od Hradišťan na rozcestí Foto kříže Kostelec
304 Kaple u Vrhavče Fotografie objektu Kostelec
305 Kaple ve Vrhavči Fotografie objektu Kostelec
306 Kaple v Ostrovu u Stříbra Fotografie objektu Kostelec
307 Kříž v Popově Foto kříže Kostelec
308 Křížový kámen u kapličky u Horních Sekyřan Foto kříže Kostelec
309 Kříž nad Lšelínem v zatáčce Foto kříže Kostelec
310 Kaple u Nedražic Fotografie objektu Kostelec
311 Kašna u Golf Klubu Alfrédov severně od Kostelce Fotografie objektu Kostelec
312 Kříž severovýchodně od Ostrova u Stříbra Fotografie objektu Kostelec

Kříž u zaniklého rozcestí silnice Kladruby - Plzeň a zaniklé cesty Ostrov u Stříbra - Plzeň.

313 Červený kříž jižně od Kladrub Fotografie objektu Kostelec

Červený kříž (něm. rotes Kreuz), který zde v současné podobě stojí od počátku 20. stol. a nahradil tím zde dříve stojící starší kříž. Místní obyvatelé jej rovněž označovalo jako červený k...

314 Pamětní kříž severozápadně od Lšelína Fotografie objektu Kostelec

Pamětní kříž severozápadně od Lšelína u silnice z Kladrub na Skapce. Tento pamětní kříž byl postaven v roce 1896 pravděpodobně jedním sedlákem ze Lšelína, jehož špatně čitelné iniciá...

315 Hraniční kámen jižně od Kladrub Fotografie objektu Kostelec

Hraniční kámen, který označoval územní hranici mezi klášterním panstvím Kladruby a panstvím Horšovský Týn. Panství Kladruby leželo tehdy v plzeňském kraji, a panství horšovsko týnské...

316 Památný kříž jižně od Kladrub Fotografie objektu Kostelec

Památný kříž z roku 1784 v údolí Senetického potoka, přibližně 200 m od jeho ústí do Úhlavky. Kříž je v terénu jen velmi těžko k nalezení. Jsou na něm iniciály:

GW 3...

317 Kaplička u kočovského mlýna jihozápadně od Kladrub Fotografie objektu Kostelec

Kaplička, pravděpodobně Mariánská, by mohla pocházet z první poloviny 19. stol.
Po r. 1945 začala spolu s mlýnem chátrat a dnes ji připomíná jen obvodové zdivo.

318 Hraniční kámen jižně od Kladrub (2) Fotografie objektu Kostelec

Hraniční kámen z roku 1775 označující hranici panství (T) Trauttmansdorffů (Horšovský Týn) a klášterního panství Kladruby (Kladrau) z roku 1775.

319 Kříž jižně od Kšic u cesty na Stříbro Fotografie objektu Kšice
320 Kříž u trati severně od Lomničky Fotografie objektu Kšice
321 Kříž nad Lomničkou Fotografie objektu Kšice
322 Kříž v Lomničce Fotografie objektu Kšice
323 Zvonička v Lomničce Fotografie objektu Kšice

Novodobá dřevěná zvonička, na níž je připevněn krucifix, zřejmě ze zaniklého pamětního kříže.

324 Kříž ve Staré Knížecí Huti Fotografie objektu Lesná

Kříž stojí na severním okraji obce po levé straně cesty vedoucí k Huťskému rybníku na zelené turistické značce.

325 Kříž ve Zlatém Potoku Fotografie objektu Lesná

Torzo kříže stojí v prostoru bývalé osady Zlatý Potok nedaleko zaniklé sklárny na souběhu zelené a žluté turistické značky.

326 Památník obětem fašismu na návsi v Lesné u Tachova Fotografie objektu Lesná
327 Pamětní kříž v lese severně od Lesné Fotografie objektu Lesná
328 Kaplička v lese severně od Lesné Fotografie objektu Lesná
329 Pamětní kříž v lese jižně od Háje Fotografie objektu Lesná
330 Pomník obětem pochodu smrti v lese jižně od Staré Knížecí Hutě Fotografie objektu Lesná
331 Památné kameny v zaniklém sídle Stoupa západně od Staré Knížecí Hutě Fotografie objektu Lesná
332 Socha ze dřeva v lese západně od Staré Knížecí Hutě Fotografie objektu Lesná
333 Pamětní kříž jižně od návsi v Ostrůvku Fotografie objektu Lesná
334 Kaple na návsi v Ostrůvku Fotografie objektu Lesná
335 Pamětní kříž na návsi v Písařově Vesci Fotografie objektu Lesná
336 Pamětní kříž severně od návsi v Písařově Vesci Fotografie objektu Lesná
337 Pomník padlým severně od návsi v Písařově Vesci Fotografie objektu Lesná
338 Pamětní kříž u silnice severně od Písařově Vesce Fotografie objektu Lesná
339 Kříž v Hanově Fotografie objektu Lestkov
340 Kříž severozápadně od Hanova Fotografie objektu Lestkov
341 Kříž severně od Vrbic u Bezdružic Fotografie objektu Lestkov
342 Smírčí kříž u Vrbice u Bezdružic Fotografie objektu Lestkov
343 Kříž ve Vrbici u Bezdružic Fotografie objektu Lestkov
344 Památník ve Vrbici u Bezdružic Fotografie objektu Lestkov
345 Socha svatého Dominika v Lestkově Fotografie objektu Lestkov
346 Socha svatého Antonína Paduánského v Lestkově Fotografie objektu Lestkov
347 Památník v Lestkově Fotografie objektu Lestkov
348 Kaple u Vysokého Jamné Fotografie objektu Lestkov
349 Kříž ve Vysokém Jamném Fotografie objektu Lestkov
350 Kaple ve Vysokém Jamném Fotografie objektu Lestkov