okres Tachov - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 626    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obecikona řazení Text
201 Kříž v Kladrubech v zahradě Foto kříže Kladruby
202 Smírčí kříž v Kladrubech I Fotografie objektu Kladruby

Objekt vlevo v pozadí.

203 Křížový kámen v Kladrubech I Fotografie objektu Kladruby

Objekt vlevo v popředí.

204 Křížový kámen v Kladrubech II Fotografie objektu Kladruby

Objekt v popředí, třetí zprava.

205 Křížový kámen v Kladrubech III Fotografie objektu Kladruby

Druhý objekt zprava.

206 Smírčí kříž v Kladrubech II Fotografie objektu Kladruby

Objekt zcela vpravo.

207 Kříž jihozápadně od Lázu Fotografie objektu Kladruby
208 Kaple ve Vrbici u Stříbra Fotografie objektu Kladruby
209 Kříž u křižovatky ve Vrbici u Stříbra Fotografie objektu Kladruby
210 Pamětní kříž ve Vrbici u Stříbra u silnice Fotografie objektu Kladruby
211 Kříž severovýchodně od Lázu Fotografie objektu Kladruby

Kříž stával několik desítek metrů jižněji v poli u cesty zničené v období 1948 - 1989.

212 Kříž ve Výrově u rozcestí Fotografie objektu Kladruby
213 Kříž západně od Kladrub u silnice do Benešovic Fotografie objektu Kladruby

Text na kamenném soklu zní:

GEWIDMET
VON
M.
STELZER
1885
ZUM ANDENKEN
SEINES IN TABOR
AM 24. SEPT. 1850
VERSTORB. VATER
JOHAN STELZER...

214 Mariánský sloup v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby
215 Kříž v zahradě domu Hřbitovní 329 v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby
216 Pomník Milník času Vladislava I. v Husově ulici v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Autordíla: Vojtěch Soukup

217 Kašna na náměstí Republiky v Kladrubech u Stříbra Fotografie objektu Kladruby
218 Kříž na vyhlídce Kalvárie u Pozorky u Kladrub Fotografie objektu Kladruby
219 Socha Kristus s křížem v lese východně od brány kláštera Kladruby Fotografie objektu Kladruby

Socha Kristova pochází z doby klášterní (před r. 1785).

220 Pamětní kříž (jen sokl) jižně od Petrova mlýna v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž (sokl) z druhé poloviny 19. stol. na jižní straně před průjezdem do ruin Petrova mlýna. Kovový kříž byl v době ČSSR jako u většiny pamětních křížů v okolí zničen....

221 Pamětní kříž východně od Lázu Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž (jen sokl) východně od Lázu je upomínka na místní selskou rodinu Beranek. Kříž byl postaven v roce 1877. Na soklu je text znějící: "Errichtet zur Ehre Gottes von Georg und Marie B...

222 Pamětní kříž jihozápadně od Střížkova mlýna v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Sokl pamětního kříže u Střížkova mlýna, který zde stojí pravděpodobně od druhé poloviny 19. stol. V letech 1931-1946 zde žil mlynář Franz Böhm s rodinou, který o kříž pečoval. V...

223 Mariánská - Hockova kaplička západně od Kladrub Fotografie objektu Kladruby

Kaplička panny Marie (lidově nazývaná Hockova kaplička, něm. Hockenkapelle), byla postavena roku 1853 rodákem z Kladrub Franz Hock (*1818). Vysvěcena byla 23.10.1853. Podle některých pramenů,...

224 Pamětní kříž v severní části dvora fary Kladruby Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž je pravděpodobně z druhé poloviny 19. stol. ve spodní části soklu jsou špatně čitelné iniciály stavitele a snad i letopočet. (?)
Litinový kříž byl po roce 2000 res...

225 Kaplička u Petrova mlýna jižně od Kladrub Fotografie objektu Kladruby

Kaplička u Petrova mlýna by mohla pocházet z druhé poloviny 18. stol. nebo počátku 19. stol. Stejně jako většina kulturních památek v okolí, začala po roce 1945 chátrat. A v roc...

226 Pamětní kříž v jižní částo Brodu Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž v jižní části obce Brod před hostincem čp. 51. Nachází se po pravé straně cesty směr Tuněchody. Kříž je upevněn do kamenného soklu ze žuly a postaven byl pravděpodobně na poč...

227 Kaplička severovýchodně od Brodu u Stříbra Fotografie objektu Kladruby

Pravděpodobně Mariánská kaplička na okraji Brodu, pocházející z 19. století. V období po druhé světové válce začala chátrat a po roce 2000 z ní zbylo jen obvodové zdivo. V ...

228 Kaplička svatého hrobu jihovýchodně od Lázu Fotografie objektu Kladruby

Kaplička sv. hrobu mohla být postavena roku 1699 a její historie by mohla souviset s blízkým šibeničním vrchem. Do roku 1765 držel magistrát města Kladruby hrdelní právo a mohl vykon...

229 Kaplička v Čelivu Fotografie objektu Kokašice

Ves Čeliv je velice starobylého založení, neboť je zmiňována již v zakládací listině kladrubského kláštera (v tzv.kladrubských falzech) v r.1115, tehdy je uváděna jako již existující pod...

230 Boží muka pod Krasíkovem Fotografie objektu Kokašice
231 Kříž jižně od Čeliva Fotografie objektu Kokašice
232 Kaple v Lomech Fotografie objektu Kokašice
233 Kříž východně od Lomů Fotografie objektu Kokašice
234 Památník v Lomech Fotografie objektu Kokašice
235 Kaple Smrtelných úzkostí Kristových na Ovčím vrch u Krasíkova Fotografie objektu Kokašice
236 Památník selského povstání roku 1586 u Krasíkova Fotografie objektu Kokašice
237 Památník osvobození v Kokašicích Fotografie objektu Kokašice
238 Kříž v Kokašicích Fotografie objektu Kokašice
239 Kříž u Čeliva Fotografie objektu Kokašice
240 Kaple svaté Máří Magdaleny na Krasíkově Fotografie objektu Kokašice
241 Zvonice na Krasíkově Fotografie objektu Kokašice
242 Boží muka východně od Šipína na rozcestí Fotografie objektu Konstantinovy Lázně
243 Kaple východně od Šipína Konstantinovy Lázně
244 Kříž nad Potínem Fotografie objektu Konstantinovy Lázně
245 Kaple v Potíně Fotografie objektu Konstantinovy Lázně
246 Kříž v Potíně Fotografie objektu Konstantinovy Lázně
247 Kaplička vpravo od kaple východně od Šipína Fotografie objektu Konstantinovy Lázně
248 Kaplička vlevo od kaple východně od Šipína Fotografie objektu Konstantinovy Lázně
249 Kříž jihozápadně od Pakoslavi Fotografie objektu Konstantinovy Lázně
250 Křížek v Břetislavi Fotografie objektu Konstantinovy Lázně