okres Tachov - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 625    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obecikona řazení Text Datum vytvoření
201 Kříž v Kladrubech v zahradě Foto kříže Kladruby 2014-03-11 18:54
202 Křížový kámen v Kladrubech II Fotografie objektu Kladruby

Objekt v popředí, třetí zprava.

2014-03-24 19:42
203 Křížový kámen v Kladrubech III Fotografie objektu Kladruby

Druhý objekt zprava.

2014-03-24 19:43
204 Smírčí kříž v Kladrubech II Fotografie objektu Kladruby

Objekt zcela vpravo.

2014-03-24 19:45
205 Kříž jihozápadně od Lázu Fotografie objektu Kladruby 2015-01-11 20:39
206 Kaple ve Vrbici u Stříbra Fotografie objektu Kladruby 2015-01-11 20:43
207 Kříž u křižovatky ve Vrbici u Stříbra Fotografie objektu Kladruby 2015-01-11 20:44
208 Pamětní kříž ve Vrbici u Stříbra u silnice Fotografie objektu Kladruby 2015-01-11 20:46
209 Kříž severovýchodně od Lázu Fotografie objektu Kladruby

Kříž stával několik desítek metrů jižněji v poli u cesty zničené v období 1948 - 1989.

2015-01-11 21:06
210 Kříž ve Výrově u rozcestí Fotografie objektu Kladruby 2015-02-07 22:02
211 Kříž západně od Kladrub u silnice do Benešovic Fotografie objektu Kladruby

Text na kamenném soklu zní:

GEWIDMET
VON
M.
STELZER
1885
ZUM ANDENKEN
SEINES IN TABOR
AM 24. SEPT. 1850
VERSTORB. VATER
JOHAN STELZER...

2014-02-26 01:15
212 Mariánský sloup v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby 2014-03-11 18:51
213 Pomník v Kladrubech u kostela Fotografie objektu Kladruby

Objekt vlevo v pozadí.

2014-03-24 19:39
214 Křížový kámen v Kladrubech I Fotografie objektu Kladruby

Objekt vlevo v popředí.

2014-03-24 19:40
215 Kříž v zahradě domu Hřbitovní 329 v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby 2019-04-11 13:36
216 Pomník Milník času Vladislava I. v Husově ulici v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Autordíla: Vojtěch Soukup

2019-04-11 13:47
217 Kašna na náměstí Republiky v Kladrubech u Stříbra Fotografie objektu Kladruby 2019-04-11 18:03
218 Kříž na vyhlídce Kalvárie u Pozorky u Kladrub Fotografie objektu Kladruby 2019-04-11 18:13
219 Socha Kristus s křížem v lese východně od brány kláštera Kladruby Fotografie objektu Kladruby

Socha Kristova pochází z doby klášterní (před r. 1785).

2020-01-08 00:47
220 Pamětní kříž (jen sokl) jižně od Petrova mlýna v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž (sokl) z druhé poloviny 19. stol. na jižní straně před průjezdem do ruin Petrova mlýna. Kovový kříž byl v době ČSSR jako u většiny pamětních křížů v okolí zničen....

2020-01-10 01:51
221 Pamětní kříž východně od Lázu Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž (jen sokl) východně od Lázu je upomínka na místní selskou rodinu Beranek. Kříž byl postaven v roce 1877. Na soklu je text znějící: "Errichtet zur Ehre Gottes von Georg und Marie B...

2020-01-13 23:47
222 Pamětní kříž jihozápadně od Střížkova mlýna v Kladrubech Fotografie objektu Kladruby

Sokl pamětního kříže u Střížkova mlýna, který zde stojí pravděpodobně od druhé poloviny 19. stol. V letech 1931-1946 zde žil mlynář Franz Böhm s rodinou, který o kříž pečoval. V...

2020-01-13 23:59
223 Mariánská - Hockova kaplička západně od Kladrub Fotografie objektu Kladruby

Kaplička panny Marie (lidově nazývaná Hockova kaplička, něm. Hockenkapelle), byla postavena roku 1853 rodákem z Kladrub Franz Hock (*1818). Vysvěcena byla 23.10.1853. Podle některých pramenů,...

2020-01-25 14:34
224 Pamětní kříž v severní části dvora fary Kladruby Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž je pravděpodobně z druhé poloviny 19. stol. ve spodní části soklu jsou špatně čitelné iniciály stavitele a snad i letopočet. (?)
Litinový kříž byl po roce 2000 res...

2020-02-17 03:04
225 Kaplička sv. Anny u Petrova mlýna jižně od Kladrub Fotografie objektu Kladruby

Kaplička sv. Anny u Petrova mlýna (něm. Sc. Anna Kapelle / Petermühlkapelle) by mohla pocházet z 18. stol. Stejně jako většina kulturních památek v okolí, začala po roce 1945 chátrat...

2020-02-17 03:35
226 Pamětní kříž v jižní částo Brodu Fotografie objektu Kladruby

Pamětní kříž v jižní části obce Brod před hostincem čp. 51. Nachází se po pravé straně cesty směr Tuněchody. Kříž je upevněn do kamenného soklu ze žuly a postaven byl pravděpodobně na poč...

2020-04-18 05:45
227 Kaplička severovýchodně od Brodu u Stříbra Fotografie objektu Kladruby

Pravděpodobně Mariánská kaplička na okraji Brodu, pocházející z 19. století. V období po druhé světové válce začala chátrat a po roce 2000 z ní zbylo jen obvodové zdivo. V ...

2020-04-16 15:12
228 Kaplička svatého hrobu jihovýchodně od Lázu Fotografie objektu Kladruby

Kaplička sv. hrobu mohla být postavena roku 1699 a její historie by mohla souviset s blízkým šibeničním vrchem. Do roku 1765 držel magistrát města Kladruby hrdelní právo a mohl vykon...

2020-05-28 17:11
229 Kaplička v Čelivu Fotografie objektu Kokašice

Ves Čeliv je velice starobylého založení, neboť je zmiňována již v zakládací listině kladrubského kláštera (v tzv.kladrubských falzech) v r.1115, tehdy je uváděna jako již existující pod...

2015-07-05 22:41
230 Boží muka pod Krasíkovem Fotografie objektu Kokašice 2015-07-05 21:32
231 Kříž jižně od Čeliva Fotografie objektu Kokašice 2015-07-05 22:37
232 Kaple v Lomech Fotografie objektu Kokašice 2015-11-09 00:39
233 Kříž východně od Lomů Fotografie objektu Kokašice 2015-11-09 00:41
234 Památník v Lomech Fotografie objektu Kokašice 2015-11-09 00:43
235 Kaple Smrtelných úzkostí Kristových na Ovčím vrch u Krasíkova Fotografie objektu Kokašice 2015-11-09 00:49
236 Památník selského povstání roku 1586 u Krasíkova Fotografie objektu Kokašice 2015-11-09 00:51
237 Památník osvobození v Kokašicích Fotografie objektu Kokašice 2015-11-09 00:53
238 Kříž v Kokašicích Fotografie objektu Kokašice 2015-11-09 01:13
239 Kříž u Čeliva Fotografie objektu Kokašice 2015-11-09 01:14
240 Kaple svaté Máří Magdaleny na Krasíkově Fotografie objektu Kokašice 2018-11-04 10:36
241 Zvonice na Krasíkově Fotografie objektu Kokašice 2018-11-04 10:40
242 Boží muka východně od Šipína na rozcestí Fotografie objektu Konstantinovy Lázně 2014-02-26 01:59
243 Kaple východně od Šipína Konstantinovy Lázně 2014-02-26 01:59
244 Kříž nad Potínem Fotografie objektu Konstantinovy Lázně 2014-05-09 12:14
245 Kaple v Potíně Fotografie objektu Konstantinovy Lázně 2014-05-09 12:14
246 Kříž v Potíně Fotografie objektu Konstantinovy Lázně 2014-05-09 12:16
247 Kaplička vpravo od kaple východně od Šipína Fotografie objektu Konstantinovy Lázně 2014-05-09 12:22
248 Kaplička vlevo od kaple východně od Šipína Fotografie objektu Konstantinovy Lázně 2014-05-09 12:23
249 Kříž jihozápadně od Pakoslavi Fotografie objektu Konstantinovy Lázně 2014-11-22 20:41
250 Křížek v Břetislavi Fotografie objektu Konstantinovy Lázně 2015-07-05 21:41