Přidat památku

okres Tachov - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 626    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obecikona řazení Text
551 Kříž u Starého Sedla u rozcestí Fotografie objektu Staré Sedlo
552 Kříž nad Starým Sedlem Fotografie objektu Staré Sedlo
553 Kříž na rozcestí severně od Zhoře Foto kříže Zhoř
554 Kříž u Zhoře na rozcestí Fotografie objektu Zhoř
555 Kaplička v severní části Zhoře Fotografie objektu Zhoř

Torzo kapličky z 19. stol. v severní části obce Zhoř.
Před devastací byl uvnitř prostý oltář s obrazem panny Marie a po stranách květiny.

556 Boží muka u Zhoře u silnice do Plzně Fotografie objektu Zhoř
557 Kříž na svahu severovýchodně od Zhoře Fotografie objektu Zhoř

Kříž je povalený a rozpadlý.

558 Pomník padlým u Zhoře Fotografie objektu Zhoř
559 Kříž severovýchodně od Zhoře Fotografie objektu Zhoř

Kříž u křižovatky silnice II. třídy "Zhoř - Kostelec" a obnovené komunikace "Zhoř - Skapce". Kříž byl desítky let zarostlý v mohutném šípkovém keři. V únoru 2014 byl odkryt a...

560 Kaplička jižně od Stráže Fotografie objektu Stráž
561 Kaple ve Zhoři Fotografie objektu Zhoř
562 Kříž mezi Zhoří a Skapcemi Fotografie objektu Zhoř

Padlý kříž, jsou rozeznatelné dvě části, patrně nástavec a základna.

563 Památník ve Zhoři Fotografie objektu Zhoř
564 Kříž severně od Nedražic Fotografie objektu Kostelec
565 Kříž severně od Skapců Fotografie objektu Skapce
566 Kaplička v Nedražicích Fotografie objektu Kostelec
567 Boží muka ve Skapcích Fotografie objektu Skapce

Umístění patrně není původní.

568 Kamenný kříž u zámku Prostiboř I Fotografie objektu Prostiboř

Na fotografii ten vlevo.

569 Kamenný kříž u zámku Prostiboř II Fotografie objektu Prostiboř

Novodobý smírčí kříž, na fotografii ten vpravo

570 Kříž u zámku Prostiboř Foto kříže Prostiboř
571 Deska Stromů republiky ve Skapcích Fotografie objektu Skapce
572 Kříž v západní části Skapců Fotografie objektu Skapce

Kříž byl patrně nedaleko vytržen při stavbě domu.

573 Kříž v Kopci Fotografie objektu Prostiboř
574 Kříž u kostela ve Skapcích Fotografie objektu Skapce
575 Pomník padlým ve Skapcích Fotografie objektu Skapce
576 Kaple u Nedražic Fotografie objektu Kostelec
577 Kříž nad Prostiboří Fotografie objektu Prostiboř
578 Kaple v Krtíně Fotografie objektu Skapce
579 Kříž v Prostiboři Fotografie objektu Prostiboř
580 Kříž u Jadruže Fotografie objektu Stráž

Kříž stojí asi 150 m na severovýchod od centra obce Jadruž na žluté turistické značce.

581 Vestavěná kaplička v Krtíně Fotografie objektu Skapce
582 Smírčí kříž v Prostiboři Foto kříže Prostiboř
583 Kaple v Prostiboři Fotografie objektu Prostiboř
584 Pomník padlým v Prostiboři Foto kříže Prostiboř
585 Kříž jižně od Nedražic u cesty Fotografie objektu Kostelec

Kříž u cesty nedaleko Nedražic.

586 Kříž západně od Telic Fotografie objektu Prostiboř
587 Kříž jižně od Nedražic Fotografie objektu Kostelec

Vysoký kříž se nachází u hráze Kolesného rybníka na na zaniklé cestě Honezovice - Hradišťany.

588 Kříž severně od Darmyšle Fotografie objektu Staré Sedlo
589 Kříž jihozápadně od Prostiboře Fotografie objektu Staré Sedlo
590 Kříž v Telicích Fotografie objektu Prostiboř
591 Kříž u Valchy za kapličkou Fotografie objektu Stráž
592 Kaple u Valchy Fotografie objektu Stráž
593 Kaple v Telicích Fotografie objektu Prostiboř
594 Kaplička v Telicích Fotografie objektu Prostiboř
595 Kříž v poli západně od Telic Fotografie objektu Prostiboř

Zbyla pouze základna. Kříž zde však musel být ještě před několika lety.

596 Pomník padlým v Telicích Fotografie objektu Prostiboř
597 Kříž jižně od Telic u okraje vsi Fotografie objektu Prostiboř
598 Kříž nad Darmyšlí u křižovatky Fotografie objektu Staré Sedlo
599 Kříž mezi Telicemi a Bukovou Fotografie objektu Prostiboř
600 Kříž severovýchodně od Darmyšle Fotografie objektu Staré Sedlo