Přidat památku

okres Tachov - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 623    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
551 Kříž u Zhoře na rozcestí Fotografie objektu Zhoř
552 Kaplička v severní části Zhoře Fotografie objektu Zhoř

Torzo kapličky z 19. stol. v severní části obce Zhoř.
Před devastací byl uvnitř prostý oltář s obrazem panny Marie a po stranách květiny.

553 Boží muka u Zhoře u silnice do Plzně Fotografie objektu Zhoř
554 Kříž na svahu severovýchodně od Zhoře Fotografie objektu Zhoř

Kříž je povalený a rozpadlý.

555 Pomník padlým u Zhoře Fotografie objektu Zhoř
556 Kříž severovýchodně od Zhoře Fotografie objektu Zhoř

Kříž u křižovatky silnice II. třídy "Zhoř - Kostelec" a obnovené komunikace "Zhoř - Skapce". Kříž byl desítky let zarostlý v mohutném šípkovém keři. V únoru 2014 byl odkryt a...

557 Kaplička jižně od Stráže Fotografie objektu Stráž
558 Kaple ve Zhoři Foto kříže Zhoř
559 Kříž mezi Zhoří a Skapcemi Fotografie objektu Zhoř

Padlý kříž, jsou rozeznatelné dvě části, patrně nástavec a základna.

560 Památník ve Zhoři Fotografie objektu Zhoř
561 Kříž severně od Nedražic Fotografie objektu Kostelec
562 Kříž severně od Skapců Fotografie objektu Skapce
563 Kaplička v Nedražicích Foto kříže Kostelec
564 Boží muka ve Skapcích Fotografie objektu Skapce

Umístění patrně není původní.

565 Kamenný kříž u zámku Prostiboř I Fotografie objektu Prostiboř

Na fotografii ten vlevo.

566 Kamenný kříž u zámku Prostiboř II Fotografie objektu Prostiboř

Novodobý smírčí kříž, na fotografii ten vpravo

567 Kříž u zámku Prostiboř Foto kříže Prostiboř
568 Deska Stromů republiky ve Skapcích Fotografie objektu Skapce
569 Kříž v západní části Skapců Fotografie objektu Skapce

Kříž byl patrně nedaleko vytržen při stavbě domu.

570 Kříž v Kopci Fotografie objektu Prostiboř
571 Kříž u kostela ve Skapcích Fotografie objektu Skapce
572 Pomník padlým ve Skapcích Fotografie objektu Skapce
573 Kaple u Nedražic Fotografie objektu Kostelec
574 Kříž nad Prostiboří Fotografie objektu Prostiboř
575 Kaple v Krtíně Fotografie objektu Skapce
576 Kříž v Prostiboři Foto kříže Prostiboř
577 Kříž u Jadruže Fotografie objektu Stráž

Kříž stojí asi 150 m na severovýchod od centra obce Jadruž na žluté turistické značce.

578 Vestavěná kaplička v Krtíně Fotografie objektu Skapce
579 Smírčí kříž v Prostiboři Foto kříže Prostiboř
580 Kaple v Prostiboři Foto kříže Prostiboř
581 Pomník padlým v Prostiboři Foto kříže Prostiboř
582 Kříž jižně od Nedražic u cesty Fotografie objektu Kostelec

Kříž u cesty nedaleko Nedražic.

583 Kříž západně od Telic Fotografie objektu Prostiboř
584 Kříž jižně od Nedražic Fotografie objektu Kostelec

Vysoký kříž se nachází u hráze Kolesného rybníka na na zaniklé cestě Honezovice - Hradišťany.

585 Kříž severně od Darmyšle Fotografie objektu Staré Sedlo
586 Kříž jihozápadně od Prostiboře Fotografie objektu Staré Sedlo
587 Kříž v Telicích Fotografie objektu Prostiboř
588 Kříž u Valchy za kapličkou Fotografie objektu Stráž
589 Kaple u Valchy Fotografie objektu Stráž
590 Kaple v Telicích Foto kříže Prostiboř
591 Kaplička v Telicích Fotografie objektu Prostiboř
592 Kříž v poli západně od Telic Fotografie objektu Prostiboř

Zbyla pouze základna. Kříž zde však musel být ještě před několika lety.

593 Pomník padlým v Telicích Fotografie objektu Prostiboř
594 Kříž jižně od Telic u okraje vsi Fotografie objektu Prostiboř
595 Kříž nad Darmyšlí u křižovatky Fotografie objektu Staré Sedlo
596 Kříž mezi Telicemi a Bukovou Fotografie objektu Prostiboř
597 Kříž severovýchodně od Darmyšle Fotografie objektu Staré Sedlo
598 Kříž u rozcestí nad Darmyšlí Fotografie objektu Staré Sedlo
599 Kaplička severně od Hradišťan na rozcestí Foto kříže Kostelec
600 Kaple v Třískolupech Foto kříže Přimda