okres Domažlice - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 843    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obecikona řazení Text
201 Kříž nad Malým Malahov u silnice k Doubravě Fotografie objektu Puclice
202 Kříž nad Puclicemi Fotografie objektu Puclice
203 Kříž u cesty nad Puclicemi Puclice
204 Kříž nad Puclicemi u cesty do Křenov Fotografie objektu Puclice
205 Socha svatého Jana Nepomuckého u Puclic Puclice
206 Kříž nad Puclicemi u zaniklé cesty Fotografie objektu Puclice
207 Kříž severovýchodně od Puclic Foto kříže Puclice
208 Kříž východně od Malého Malahova Fotografie objektu Puclice
209 Pomník padlým v Malém Malahově Fotografie objektu Puclice
210 Kříž jižně Malého Malahova na svahu Fotografie objektu Puclice
211 Kříž v Puclicích na zahradě Foto kříže Puclice
212 Kříž v Malém Malahově Fotografie objektu Puclice
213 Kříž v Puclicích na rozcestí Foto kříže Puclice
214 Kříž v Puclicích u bytových domů Foto kříže Puclice
215 Kříž jižně od Puclic u cesty do Křenov Foto kříže Puclice
216 Kříž jihozápadně od Doubravy Foto kříže Puclice
217 Pomník padlým v Puclicích u kaple Fotografie objektu Puclice
218 Kaple v Doubravě Foto kříže Puclice
219 Pomník padlým v Puclicích Foto kříže Puclice

Patrně to není přímo pomník padlým, nutno prověřit.

220 Kříž v polích pod Pařezovem Postřekov
221 Kaple nad Postřekovem Fotografie objektu Postřekov
222 Kříž nad Vranovem pod vrchem Starý Herštejn Postřekov
223 Památník západně od Dílů Fotografie objektu Postřekov
224 Kříž v Postřekově u zemědělského areálu Fotografie objektu Postřekov
225 Kaple v Postřekově Fotografie objektu Postřekov
226 Pomník padlým v Postřekově Fotografie objektu Postřekov
227 Kříž v Postřekově u cesty do Klenčí Fotografie objektu Postřekov
228 Kříž severně od Srbic Fotografie objektu Poděvousy
229 Kříž na křižovatce severně od Ohnišťovic Fotografie objektu Poběžovice

Litinový kříž na vysokém kamenném podstavci stojí na pomyslné východní hranici Mikroregionu Dobrohost u křižovatky pod kaštany. Spojují se zde silnice z Poběžovic (Zámělíče) do Meclova (H...

230 Kříž u silnice na Poběžovice u Ohnišťovic Fotografie objektu Poběžovice
231 Boží muka u Rokošína Fotografie objektu Poběžovice
232 Kříž u památné lípy nad Poběžovicemi Fotografie objektu Poběžovice
233 Kříž nad Poběžovicemi v polích Fotografie objektu Poběžovice
234 Boží muka u cesty za hřbitovem u Poběžovic Fotografie objektu Poběžovice
235 Kříž v poli nad Sedlcem Fotografie objektu Poběžovice
236 Kříž na kopci nad Šitboří Fotografie objektu Poběžovice
237 Kříž mezi Zámělíčí a Poběžovicemi Fotografie objektu Poběžovice
238 Výklenková kaplička v Poběžovicích Fotografie objektu Poběžovice
239 Kříž severně od Zámělíče u železnice Fotografie objektu Poběžovice
240 Socha svatého Jana Nepomuckého v Poběžovicích Fotografie objektu Poběžovice
241 Kříž v Šitboři na návsi Fotografie objektu Poběžovice

Kříž stojí na návsi v Šitboři nedaleko známého kostela svatého Mikuláše. Památka je na tomto místě poprvé zakreslena v roce 1764 na mapách prvního vojenského mapování. U kříže býval...

242 Sloup Korunování Panny Marie v Poběžovicích Fotografie objektu Poběžovice
243 Pomník padlým u kostela v Poběžovicích Fotografie objektu Poběžovice
244 Kašna v Poběžovicích u městského úřadu Fotografie objektu Poběžovice
245 Socha divokého prasete v Poběžovicích vlevo Fotografie objektu Poběžovice
246 Socha divokého prasete v Poběžovicích vpravo Fotografie objektu Poběžovice

Na fotografii objekt vpravo.

247 Kříž v Šibanově v zahradě Fotografie objektu Poběžovice
248 Pomník padlým na hřbitově v Šitboři Fotografie objektu Poběžovice

Podle původních podkladů obnovený pomník padlým na pozvolna restaurovaném hřbitově

249 Obrázek Panny Marie na zdi fary v Poběžovicích Fotografie objektu Poběžovice
250 Kříž v křoví východně od Ohnišťovic Poběžovice