okres Domažlice - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 844    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obecikona řazení Text
151 Kříž severně od Pocinovic Fotografie objektu Semněvice
152 Kříž západně od Pocinovic Fotografie objektu Semněvice
153 Kaple v Pocinovicích Fotografie objektu Semněvice
154 Kříž v Pocinovicích v zahradě Fotografie objektu Semněvice
155 Kříž v oboře Čertáno Foto kříže Semněvice
156 Kříž jižně od Šlovic Fotografie objektu Semněvice
157 Kříž ve Šlovicích u křižovatky Fotografie objektu Semněvice
158 Kříž východně od Šlovic Fotografie objektu Semněvice
159 Kaple ve Šlovicích Fotografie objektu Semněvice
160 Socha svatého Jana Nepomuckého v Semněvicích Fotografie objektu Semněvice
161 Pomník padlým v Semněvicích Fotografie objektu Semněvice
162 Kříž na kopci U Korytan Fotografie objektu Rybník

Kamenný kříž stojí u silnice vedoucí z Poběžovic do osady Závist, resp. do obce Rybník. Severně od kříže jsou patrné revitalizované pozůstatky zaniklé vsi Korytany. Na jihovýchod vede les...

163 Kříž nad zaniklými Korytany Fotografie objektu Rybník
164 Kříž u zaniklého Mostku u silnice do Rybníka Fotografie objektu Rybník
165 Kříž nad Šidlákovem a nad zaniklými Korytany Fotografie objektu Rybník

Pod mohutnou třešní.

166 Kříž u zaniklé Švarcavy Fotografie objektu Rybník

Litinový kříž na nižším kamenném zdobeném podstavci stojí nedaleko zaniklé vsi Švarcava mezi jasany. Okolo památky vede cesta od Nemanic k rozcestí s cestou od obce Rybník do Německa přes...

167 Binhackova kaplička u zaniklého sídla Hraničná Fotografie objektu Rybník
168 Kříž v polích u zaniklého rozcestí u zaniklé Švarcavy Fotografie objektu Rybník
169 Kříž nedaleko zaniklé Kněžské u silnice do Rybníka Fotografie objektu Rybník
170 Kříž nedaleko zaniklé Mlynářky Fotografie objektu Rybník
171 Kříž u stromu v polích u Závisti Fotografie objektu Rybník
172 Pomník u Švarcavy Fotografie objektu Rybník
173 Kříž u zaniklých Korytan Fotografie objektu Rybník
174 Kříž nad zaniklým Malým Horšínem Fotografie objektu Rybník
175 Kříž nad zaniklým Malým Horšínem u zaniklých Novosedel Fotografie objektu Rybník
176 Kříž u zaniklé Jánské Hutě Fotografie objektu Rybník
177 Kříž severně od Rybníka na místě zaniklé vsi Fotografie objektu Rybník
178 Kříž na místě zaniklého kostela Novosedly Rybník
179 Kříž nedaleko léčebny Medvědí kámen Fotografie objektu Rybník
180 Kříž severně od Rybníka mezi stromy Fotografie objektu Rybník
181 Kříž mezi zaniklou Švarcavou a zaniklou Dianou Fotografie objektu Rybník
182 Kříž v poli jižně od zaniklého Malého Horšína Fotografie objektu Rybník
183 Kříž u lesíku v místě zaniklého Malého Horšína Fotografie objektu Rybník
184 Kříž u zaniklé Kněžské Fotografie objektu Rybník

Litinový kříž na kamenném podstavci stojí na okraji lesa u zaniklé vsí Kněžská u silnice spojující obce Rybník a Mutěnín. Podle zdobeného podstavce lze usuzovat, že kříž je velmi sta...

185 Kříž u Nemanického potoka nedaleko Závisti Fotografie objektu Rybník
186 Kříž u zaniklých Liščích domků Fotografie objektu Rybník
187 Kaplička v Závisti Fotografie objektu Rybník
188 Kaple v Rybníku Fotografie objektu Rybník
189 Památník u Rybníka Fotografie objektu Rybník
190 Kříž severně od Rybníka u lesa Fotografie objektu Rybník
191 Kříž v poli jižně od Puclic Fotografie objektu Puclice

tzv. Volkův kříž.

192 Kaple v Malém Malahově Fotografie objektu Puclice

Šestiboká kaple Panny Marie na návsi byla vybudovaná na uměle navršeném pahorku v první polovině 19. století.

193 Kříž v Puclicích u cesty do Křenov Fotografie objektu Puclice

Kříž byl v roce 2015 obnoven a přesunut o kousek níže na rozcestí. Renovací prošel jak podstavec, tak i železný kříž.

194 Kříž v Puclicích u tvrze Fotografie objektu Puclice

Kříž byl v roce 2015 nově natřen a kolem něj byly vykáceny lípy. Pravděpodobně kvůli výhledu na místní tvrz, která je v současné době využívána jako obecní úřad a mateřská škoda...

195 Kaple v Puclicích Fotografie objektu Puclice
196 Kříž mezi Malým Malahovem a Doubravou Foto kříže Puclice
197 Kříž západně od Doubravy Fotografie objektu Puclice
198 Kříž v polích za Doubravou u Puclic Fotografie objektu Puclice
199 Kříž u rozcestí u nad Malým Malahovem Fotografie objektu Puclice
200 Kříž nad Malým Malahovem na kopci Fotografie objektu Puclice