okres Domažlice - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 843    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
101 Památník v Neuměři I Fotografie objektu Neuměř

Objekt vlevo.

102 Památník v Neuměři II Fotografie objektu Neuměř

Objekt vpravo.

103 Kaple v Neuměři Fotografie objektu Neuměř
104 Kříž v Neuměři vpravo Fotografie objektu Neuměř

Na fotografii ten vpravo.

105 Kříž v Neuměři Fotografie objektu Neuměř

Na fotografii ten vlevo.

106 Kaple v Mimově Fotografie objektu Osvračín
107 Kříž v Mimově u kaple Foto kříže Osvračín
108 Kaple u Paseckého Mlýna Foto kříže Hlohová
109 Boží muka východně od Štichova Fotografie objektu Štichov
110 Kaple u Bílého Mlýna Foto kříže Staňkov
111 Kříž u lesa u Osvračína Fotografie objektu Hlohová
112 Kříž východně od Osvračína Foto kříže Osvračín
113 Kříž v Osvračíně na křižovatce Foto kříže Osvračín
114 Památník ve Štichově Fotografie objektu Štichov
115 Kaple ve Štichově Fotografie objektu Štichov
116 Kříž v Osvračíně u plotu Foto kříže Osvračín
117 Kříž v Osvračíně Foto kříže Osvračín
118 Kříž na rozcestí U křížku severně od Kdyně Fotografie objektu Kdyně
119 Kříž v Osvračíně Fotografie objektu Osvračín
120 Kříž v Osvračíně u kostela Foto kříže Osvračín
121 Kříž severně od Štichova Foto kříže Štichov
122 Pomník padlým v Osvračíně Foto kříže Osvračín
123 Kříž západně od Lštění Foto kříže Blížejov
124 Kříž v Osvračíně na rozcestí Foto kříže Osvračín
125 Kříž ve Všekarech Fotografie objektu Všekary
126 Kaple ve Všekarech Foto kříže Všekary
127 Kříž u kostela ve Lštění Foto kříže Blížejov
128 Pomník padlým ve Všekarech Foto kříže Všekary
129 Kříž ve Všekarech u rybníka Fotografie objektu Všekary
130 Pamětní kříž na křižovatce ulic Dělnická - Americká - Školní - Herštýnská v Kdyni Fotografie objektu Kdyně
131 Památník jižně od Vránova Foto kříže Staňkov
132 Sochy před bývalým hotelem Bílý lev ve Kdyni Fotografie objektu Kdyně
133 Pomník padlým ve Lštění Fotografie objektu Blížejov
134 Kaple ve Vránově Fotografie objektu Staňkov
135 Kříž západně od Štichova Foto kříže Štichov
136 Kříž severně od Osvračína Foto kříže Osvračín
137 Socha lva nad branou k Muzeu příhraničí ve Kdyni Fotografie objektu Kdyně
138 Kříž západně od Všekar na svahu Fotografie objektu Všekary
139 Kříž severně od Všekar Fotografie objektu Všekary
140 Kříž v lukách jižně od Vránova Foto kříže Staňkov
141 Obrázek svatého Vojtěcha severně od Osvračína Fotografie objektu Osvračín

Obrázek byl obnoven v roce 2014. I když zde pravděpodobně po dlouhá léta nebyl, stále se drží pomístní označení U Vojtěcha.

142 Boží muka severně od Štichova Fotografie objektu Štichov
143 Kříž u Chotiměře Fotografie objektu Osvračín
144 Kříž severně od Vránova Fotografie objektu Staňkov
145 Kříž na rozcestí jižně od Všekar Foto kříže Všekary

Pouze torzo...

146 Pomník padlým v I. světové válce u silnice Kdyně - Podzámčí Fotografie objektu Kdyně
147 Kříž severně od Lštění u stromů Foto kříže Blížejov
148 Kříž severně od Lštění Foto kříže Blížejov
149 Kříž jihovýchodně od Čečovic Fotografie objektu Čečovice
150 Kříž západně od Všekar Fotografie objektu Všekary