Přidat památku

okres Mělník - drobné památky v tabulce

Počet drobných památek: 508    |   Zobrazených na této stránce: 50

Popisek Fotografie Obec Text
101 Kaplička IV. zastavení křížové cesty v Liběchově Fotografie objektu Liběchov
102 Kaplička u domu 1 ve Strážnicích Fotografie objektu Vysoká
103 Kříž na návsi v Střednicích Fotografie objektu Vysoká
104 Kaplička III. zastavení křížové cesty v Liběchově Fotografie objektu Liběchov
105 Kaplička X. zastavení křížové cesty v Liběchově Fotografie objektu Liběchov
106 Kaplička II. zastavení křížové cesty v Liběchově Fotografie objektu Liběchov
107 Boží muka v zámeckém parku v Liběchově Fotografie objektu Liběchov
108 Kaplička I. zastavení křížové cesty v Liběchově Fotografie objektu Liběchov
109 Kaplička XI. zastavení křížové cesty v Liběchově Fotografie objektu Liběchov
110 Kaplička XII. zastavení křížové cesty v Liběchově Fotografie objektu Liběchov
111 Kaplička XIII. zastavení křížové cesty v Liběchově Fotografie objektu Liběchov
112 Kapličky Křížové cesty v Liběchově Fotografie objektu Liběchov
113 Kaplička XIV. zastavení křížové cesty v Liběchově Fotografie objektu Liběchov
114 Kaple svatého Ducha a Božího Hrobu nad Liběchovem Fotografie objektu Liběchov
115 Socha Krista Spasitele u silnice 9 v Liběchově Fotografie objektu Liběchov

Autor sochy z roku 1842: Franz Xaver Linn

116 Hraniční sloup u hranice tří krajů Fotografie objektu Liběchov

Kamenný milník - rozhraničník v Liběchově.
Milník byl postaven v roce 1858 jako trojrozhraničník, jenž označoval rozmezí tří krajů; Litoměřického (Liběchov), Mladoboleslavského (Veh...

117 Kříž u kaple v Podvlčí Fotografie objektu Dolní Beřkovice
118 Kaple v Podvlčí Fotografie objektu Dolní Beřkovice
119 Kříž v úvozu severně od Nebužel Fotografie objektu Nebužely
120 Kříž u cesty na západním okraji Nebužel Fotografie objektu Nebužely
121 Kříž u domu 107 v Nebuželech Fotografie objektu Nebužely
122 Vodočet povodní na břehu Labe u zámku v Dolních Beřkovicích Fotografie objektu Dolní Beřkovice
123 Kaple na náměstí Míru v Dolních Beřkovicích Fotografie objektu Dolní Beřkovice
124 Pomník padlých ve Vehlovicích Fotografie objektu Mělník

Umístění: Vehlovice, odbočka do Vehlovic z hlavní silnice Liběchov – Mělník
Nápis:
OBĚTEM REVOLUCE
9.5.1945
KURZ JOSEF 1899
JIRÁŇ JAR. 1910
NĚMEC ČENĚK 1899...

125 Pomník padlým na návsi v Nebuželech Fotografie objektu Nebužely
126 Pamětní kříž na křižovatce na východním okraji Nebužel Fotografie objektu Nebužely
127 Pamětní kříž na křižovatce na východním okraji Nebužel Fotografie objektu Nebužely
128 Pamětní deska padlým v 1. světové válce na zdi kostela svatého Jiljí v Nebuželech Fotografie objektu Nebužely
129 Kaple na hřbitově na východním okraji Nebužel Fotografie objektu Nebužely
130 Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela svatého Jiljí v Nebuželech Fotografie objektu Nebužely
131 Kříž na jihozápadním okraji Nebužel Fotografie objektu Nebužely
132 Kříž na rozcestí v Mělnické ulici v Dolních Beřkovicích Fotografie objektu Dolní Beřkovice
133 Kříž poblíž domu 140 v Nebuželech Fotografie objektu Nebužely
134 Kříž naproti domu 67 v Nebuželech Fotografie objektu Nebužely
135 Červený kříž u polní cesty severně od Cítova Fotografie objektu Cítov
136 Kaplička na rozcestí jihozápadně od Nebužel Fotografie objektu Nebužely
137 Pomník padlým ve Střemech Fotografie objektu Střemy

Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ

BENEŠ JOS.
HOLUB JAN.
HNILIČKA JOS.
HNILIČKA VÁC.
HOLOUBEK JOS.
JANATA JAN
KLEJZAR ADOLF
KUČERA JOS.
KRAUS VÁC....

138 Kříž u polní cesty severně od Cítova Fotografie objektu Cítov
139 Kaplička se zvoničkou na návsi v Živoníně Fotografie objektu Řepín
140 Pomník padlým v obou světových válkách na návsi v Živoníně Fotografie objektu Řepín
141 Kaple svatého Josefa na hřbitově ve Vliněvsi Fotografie objektu Dolní Beřkovice
142 Kříž na rozcestí v severní části Vliněvsi Fotografie objektu Dolní Beřkovice
143 Pamětní kříž severně od Řepína Fotografie objektu Řepín
144 Kaplička v Českolipské ulici v Mělníku Fotografie objektu Mělník
145 Kaple svatého Jana v Chloumku Fotografie objektu Mělník
146 Kříž na rohu ulice Na Staré cestě v Mělníku Fotografie objektu Mělník
147 Socha svatého Jana Nepomuckého v západní části Cítova Fotografie objektu Cítov
148 Pomník padlým v Chloumku Fotografie objektu Mělník
149 Pomník padlým v 1. světové válce na návsi ve Vliněvsi Fotografie objektu Dolní Beřkovice
150 Kříž u Trojické ulice v Chloumku Fotografie objektu Mělník